Building Tomorrow Today

Rodinný, kótovaný a paneurópsky podnik.

Sme paneurópskym developerom, riadime a vlastníme vysokokvalitné logistické a polopriemyselné stavby. Využívame plne integrovaný obchodný model s kapacitami a dlhodobými skúsenosťami naprieč hodnotovým reťazcom, od nadobudnutia pozemkov až po rozvoj a riadenie majetku a nehnuteľností. Začínali sme ako stavebná spoločnosť a dnes je naším strategickým zameraním rozvoj veľkých obchodných parkov pre viacerých nájomcov. Sme rodinný podnik, ktorý pôsobí v 13 európskych krajinách. 

 

Budujeme, aby sme vytvárali hodnoty

Ako rodinný podnik premýšľame naprieč generáciami. Pracujeme zodpovedným a udržateľným spôsobom, nachádzame správnu rovnováhu medzi výsledkami, tradíciou a inováciou. Náš obchod je založený na prosperujúcich, dlhodobých vzťahoch. Usilujeme sa vytvárať hodnoty a byť pre našich zákazníkov a komunity, v ktorých pracujeme, dôveryhodným partnerom.

 

 

Pri našom úsilí čo najlepšie slúžiť našim zákazníkom a komunitám sa riadime tromi princípmi: miestna účasť, rešpekt a ústretovosť. To znamená, že do hĺbky a dôkladne rozumieme trhom a regionálnym špecifikám a rešpektujeme individuálne potreby tak našich zákazníkov, ako aj našich komunít. Vďaka tomu, že sme súčasťou miestneho prostredia a máme blízko k našim zákazníkom, aj ku komunitám, kde pracujeme, zaručujeme, že dokážeme rýchlo reagovať, aby sme uspokojili ich potreby. Počúvame ich a reagujeme na ich individuálne potreby pomocou kreatívnych riešení a vďaka duchu spolupráce. Robíme to tak, že prijímame výzvy a každodenne sa prispôsobujeme meniacim požiadavkám nášho priemyslu. 

Zameriavame sa na najdôležitejšie lokality

Logistický sektor sa veľmi rýchlo mení. Tak ako sa s rozvojom elektronického obchodu stále menia spotrebiteľské návyky, podniky a tretie strany - poskytovatelia logistických služieb - dávajú v rámci svojho obchodného modelu prednosť dodaciemu procesu.  

Vďaka nášmu starostlivému a sofistikovanému procesu výberu pozemkov máme jedinečné umiestnenie, aby sme mohli slúžiť svojim zákazníkom, ktorí hľadajú polohu v susedstve významných európskych miest v blízkosti hlavných dopravných komunikácií, s jednoduchým prístupom pre verejnosť a s neprežitou prevádzkou 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 

 

Firemné video VGP

Firemné video VGP

Naša história

Preukázateľné úspechy v geografickej expanzii a nepretržitých dodávkach na rôznych trhoch

 

 

 • 1998

  Bola založená spoločnosť VGP v Českej republike ako belgická rodinná firma

 • 2007

  Kótovanie na burze Euronext Brussels

 • 2011

  Predaj aktív v Česku fondu riadenému spoločnosťou Tristan Capital Partners

 • 2015

  Expanzia do Španielska

 • 2018

  Ďalšia expanzia na Západe (Benelux, Rakúsko) a v južnej Európe (Taliansko)

 • 2020

  Ohlásený cieľ byť do roku 2025 uhlíkovo neutrálny - Rozšírenie tímu o odborníkov na obnoviteľné zdroje energie

 • 2002

  Začiatok rozvoja vlastníckeho portfólia

 • 2007-2009

  Expanzia do stredoeurópskeho regiónu (Slovensko, Maďarsko) a do Pobaltia (Estónsko a Lotyšsko)

 • 2013

  Expanzia do Nemecka

 • 2016

  Ohlásené partnerstvo so spoločnosťou Allianz

 • 2019

  Expanzia do Portugalska - Založenie spoločnosti VGP Renewable Energy NV - Príprava nadácie VGP

 • 2021

  Rozšírenie tímu o odborníkov na last mile logistiku - Zvýšené zameranie na rozvoj brownfieldov

Naša Ponuka

Poskytujeme atraktívne a praktické priestory s vynikajúcou polohou.

Stavebné normy spĺňajúce vysokú kvalitu

Logistické priestory VGP ponúkajú pre potenciálnych zákazníkov štandardy vysokej kvality a veľkú modularitu so špecifickým zameraním na energetickú efektívnosť a udržateľnosť. Projekty najvyššej kvality sú realizované na základe našich stavebných štandardov, ktoré nám vždy umožňujú individuálne úpravy, aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám našich budúcich zákazníkov.  

Prečítajte si viac o našich stavebných normách

Riešenia na kľúč

Buď ponúkneme našim zákazníkom priestory, ktoré sú už realizované, s minimálnou potrebou ďalších prispôsobení, alebo postavíme priestory podľa ich špecifických požiadaviek. Univerzálne prijaté najvyššie štandardy stavebných parametrov vo všetkých našich parkoch umožňujú využitie našich priestorov tak na logistické služby, ako aj na polopriemyselné účely. 

Výstavba na mieru

Ponúkame kompletnú ponuku individuálne prispôsobených riešení projektov výstavby na mieru. 

Riešenia „Built-to-suit“ od VGP ponúkajú možnosť úplného prispôsobenia realizovanej nehnuteľnosti požiadavkám a špecifikám nášho klienta - od dizajnu až po technologické riešenia - už od prípravných fáz: 

 • Spolu so zákazníkom hľadáme ideálnu lokalitu v rámci našich vlastných pozemkov aj mimo nich 
 • Vlastný projekt a rozvrhnutie budov na mieru podľa špecifikácií zákazníka (v rámci protokolu minimálnych štandardov pre stavby)  
 • Všestranné a inovatívne riešenia, navrhnuté v spolupráci so zákazníkom 
 • Profitujete s našich strategických spojenectiev s architektonickými firmami 

Správa nehnuteľností a zariadení

Poskytujeme služby správy nehnuteľností a zariadení, ktorých účelom je pomôcť optimalizovať výkon budov zákazníka, umožniť produktívne a efektívne využitie a spokojnosť pracovných síl, aby prinášali skvelé obchodné výsledky.  

Náš tím špecializovaných odborníkov, ktorý sa venuje správe nehnuteľností a zariadení, zabezpečuje udržiavanie našich budov a majetku podľa najvyšších štandardov, znižuje riziká, zvyšuje bezpečnosť a znižuje náklady vďaka efektívnym, zjednodušeným procesom. 

Správa nehnuteľností a zariadení

Kontakt

Máte nejakú otázku, alebo by ste radi získali viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať. 

Kontaktujte nás

Naše trhy

spoločné podniky

Allianz Real Estate a VGP

Partnerstvo so spoločnosťou Allianz Real Estate dnes tvoria tri spoločné podniky, všetky tri v partnerskom pomere 50:50.  Prvý spoločný podnik bol založený 31. mája 2016 a druhý spoločný podnik bol založený 1. júla 2019, pričom obidva sa zameriavajú výhradne na akvizíciu dokončených hlavných logistických aktív vytvorených spoločnosťou VGP. 

2. júna 2020 spoločnosti VGP a Allianz ďalej rozšírili svoje strategické partnerstvo uzavretím dohody o treťom spoločnom podniku v pomere 50:50 na rozvoj konkrétneho parku VGP Park Munich. 

Spoločné podniky

Nadácia VGP

Naším poslaním je podporiť ochranu prírody, vplývať na miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovať a ochraňovať kultúrne dedičstvo Európy. 

Prostredníctvom Nadácie VGP pomáhame zlepšiť kvalitu života v komunitách po celej Európe, nie iba v tých, kde spoločnosť VGP prevádzkuje svoje logistické a priemyselné parky. 

 

Tu si môžete prečítať rozhovor s naším výkonným riaditeľom (anglickú verziu)