Ekologicky efektívna logistika a ľahký priemysel

Hľadáte spôsob, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu a zároveň optimalizovať prevádzku skladu? V spoločnosti VGP ponúkame ekologicky efektívne sklady, aby sme našim klientom umožnili stať sa ekologicky efektívnymi tvorcami zmien.

Naše ekologicky efektívne sklady sú navrhnuté s dôrazom na udržateľnosť a využívajú najnovšie technológie a materiály na zníženie spotreby energie a produkcie odpadu. Naše udržateľné sklady s ekologicky a technologicky vyspelými prvkami vám pomôžu dosiahnuť ciele udržateľnosti a zároveň zvýšiť efektívnosť vašich logistických operácií.

Zistite viac o tom, ako môžu byť naše ekologicky efektívne sklady prospešné pre vašu firmu a pomôcť vám stať sa ekologicky efektívnym tvorcom zmien. Spoločne môžeme niečo zmeniť!

Ekologicky efektívne sklady

Aby boli naše sklady čo najefektívnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia, pridávame do našich konštrukčných návrhov mnoho energeticky účinných prvkov a prvkov znižujúcich emisie CO2. Objavte ich tu:

Optimalizácia spotreby energie

Na ďalšie zvýšenie ekologickej účinnosti sme stanovili stratégiu optimalizácie spotreby energie, ktorá sa zameriava na štyri aspekty:

  • Denná optimalizácia prevádzky s cieľom optimalizovať spotrebu energie pomocou inteligentných meračov
  • Program obnovy existujúceho portfólia s technickým vylepšením zariadení, ako je napríklad LED osvetlenie
  • Spoločnosť VGP Renewable Energy ponúka našim nájomcom ekologické energetické riešenia a vlastné fotovoltaické systémy pre vlastnú spotrebu
  • Zavedenie tepelných čerpadiel, ktoré nahradia plyn v nových projektoch

E-mobilita a konektivita

Ďalším dôležitým aspektom v súvislosti s ekologickou účinnosťou našich skladov je ponuka zariadení e-mobility. Našim nájomcom poskytujeme ekologické elektrické a vodíkové nabíjacie zariadenia, aby sme im uľahčili prechod na ekologický vozový park. Okrem toho sa v našich lokalitách zameriavame na ľahkú dostupnosť verejnou dopravou a blízkosť veľkých miest. Máme stanovený nový cieľ, aby všetky parky VGP boli vybavené nabíjaním elektrických vozidiel a prístupom k verejnej doprave.

Vodné a odpadové hospodárstvo

Okrem toho aktívne pracujeme na efektívnom hospodárení s vodou a odpadom. Na základe osvedčených postupov v oblasti životného prostredia podnikáme aktívne kroky na obmedzenie spotreby vody, zníženie jej množstva a ochranu jej kvality. Osobitné úsilie vynakladáme na inštaláciu vodohospodárskych zariadení, optimalizáciu prevádzkových postupov a zabezpečenie včasného odhalenia a opravy únikov. Zaviedli sme aj techniky šetrenia a zadržiavania vody, ktoré sa používajú na čistenie a zavlažovanie zelených plôch.Odpad, ktorý vzniká v našich kanceláriách, je monitorovaný, sledovaný a vykazovaný. Väčšina nášho odpadu však vzniká v dôsledku našich stavebných a demolačných projektov. Preto čo najviac odpadu opätovne používame priamo na stavenisku, aby sme sa vyhli emisiám uhlíka súvisiacim s prepravou odpadu mimo staveniska a dovozom nových materiálov odinakiaľ.

vlastné aktivity

  • Zvýšenie udržateľnosti dochádzania do práce prechodom na elektromobily a bicykle na cesty dlhšie ako 10 km. Skupina povoľuje používanie vozidiel poháňaných batériami alebo hybridných vozidiel len pre vlastných zamestnancov, pokiaľ ide o portfólio prenajatých a vlastných vozidiel.
  • Zavedenie politiky služobných ciest, ktorej cieľom je nahradiť leteckú dopravu telekonferenciami pri 20 % stretnutí a vlakom pri cestách do vzdialenosti menej ako 750 km.
  • Prechod na 100 % certifikované zmluvy o dodávke zelenej energie pre všetky kancelárie VGP, ktorú zabezpečujú naše vlastné fotovoltaické systémy.
  • Podpora digitalizácie na zníženie spotreby papiera a odpadu

Ciele a výkonnosť: Zlepšiť ekologickú účinnosť

Cieľ

Výkon (31dec'22)

Zníženie absolútnych emisií zo spotreby energie nájomcov o 55 % do roku 2030

Absolútne emisie sa v roku 2021 oproti roku 2020 zvýšili o 1,2 %. Relatívne emisie sa medziročne znížili o 20 %. 27 mil. eur dokončených investícií do ekologickej efektívnosti a na rok 2023 program renovácie existujúceho portfólia v hodnote 2 mil. eur na zvýšenie ekologickej efektívnosti.

100 % nových nájomných zmlúv má obsahovať ekologickú nájomnú doložku

97,2 % nájomných zmlúv podpísaných v roku 2022 obsahovalo ekologickú nájomnú doložku

Inštalácia tepelných čerpadiel namiesto vykurovania na plyn

21 budov s tepelnými čerpadlami inštalovanými v parkoch VGP

Inštalácia 300 MWp solárnej energie na strechách parkov VGP

Inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov energie je 56,6 MWp (v porovnaní s 34,0 MWp v decembri 2021), pričom ďalších 28 projektov s výkonom 75,0 MWp je vo výstavbe a 60 projektov s výkonom 72,7 MWp je v štádiu prípravy.

100 % projektov má byť prepojených verejnou dopravou

95,8 % parkov VGP je prepojených verejnou dopravou. Pre jeden zo zvyšných projektov bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na autobusovú zastávku

100 % parkov VGP bude ponúkať nabíjanie elektrických vozidiel

46,9 % parkov VGP ponúka nabíjanie elektrických vozidiel v roku 2022

Objavte naše parky

Aktíva spoločnosti VGP ponúkajú vysoký technický štandard a veľkú modularitu pre špecifické požiadavky potenciálnych klientov s osobitným dôrazom na energetickú účinnosť a udržateľnosť. Preskúmajte naše parky v celej Európe.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte otázku alebo chcete získať viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás