NOSKATIETIES VISU VIDEO


Jaunumi

Jaunākais video par VGP tehnisko kompetenci

Jaunākais mūsu žurnāla
Location3 numurs

 

 

 

Lasiet jaunāko žurnāla „Location3” numuru

VGP Korporatīvās Atbildības Ziņojums 2023

 

 

VGP ir apņēmusies nākamajos gados turpināt īstenot visaptverošus un ilgtspējīgus pasākumus saskaņā ar ilgtspējības stratēģiju, lai līdz 2025. gadam sasniegtu oglekļa neitralitāti. Šajā nolūkā uzņēmums tagad ir izvirzījis sev jaunus un vērienīgus mērķus.

 

 

 

Apskatiet ziņojumu

Zināmākie parki

VGP Fonds

Mūsu misija ir veicināt vides aizsardzību, īstenot sociālos projektus vietējās kopienās, kā arī aizsargāt un saglabāt Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu.

Ar VGP fonda starpniecību mēs palīdzam celt dzīves līmeni Eiropas kopienās, neaprobežojoties ar tām, kurās VGP ir loģistikas un rūpnieciskie parki. 

Lasīt interviju ar mūsu direktoru šeit (angļu versija) Apmeklējiet vietni