Building Tomorrow Today

Biržā kotēts Eiropas mēroga ģimenes uzņēmums.

Mēs esam visas Eiropas kvalitatīvu loģistikas un daļēji rūpnieciskā nekustamā īpašuma īpašniekiem, apsaimniekotājiem un attīstītājiem. VGP pamatā ir pilnībā integrēts uzņēmējdarbības modelis ar iespējām un ilgstošu ekspertīzi vērtības veidošanas ķēdē no zemes iegādes līdz attīstīšanai un aktīvu un īpašuma apsaimniekošanai. No būvuzņēmuma mēs esam pārtapuši par plašu saimniecisko darbību zonu attīstītāju ar lielu nomnieku skaitu. Mēs esam ģimenes uzņēmums, kurš darbojas 17 Eiropas valstīs. 

Mēs būvējam, lai veidotu vērtību

Mēs kā ģimenes uzņēmums domājam vairākās paaudzēs. Mēs darbojamies atbildīgi un ilgtspējīgi, saglabājot līdzsvaru starp rezultātiem, tradīcijām un inovācijām. Mūsu uzņēmuma pamatā ir veiksmīgas, ilgstošas attiecības. Mēs cenšamies veidot vērtību un būt par uzticamu partneri klientiem un kopienām, kurās mēs darbojamies.

 

 

Mūsu centieni pēc iespējas labāk apkalpot klientus un kopienas ir balstīti uz trīs principiem: klātbūtne, cieņa un atsaucība. Tas nozīmē, ka mums ir dziļa un pamatīga izpratne par tirgiem un reģionālo specifiku un mēs cienām gan mūsu klientu, gan kopienu vajadzības. Esot uz vietas un atrodoties tuvu klientiem, kā arī kopienām, kurās mēs darbojamies, mēs spējam ātri reaģēt, apmierinot viņu vajadzības. Mēs viņus uzklausām un apmierinām viņu vajadzības ar radošiem risinājumiem un sadarbības garu, ik dienu uzņemoties arvien jaunus izaicinājumus un pielāgojoties nozares mainīgajām prasībām. 

 

 

 

Mēs koncentrējamies uz izdevīgu izvietojumu

Loģistikas sektors strauji mainās. E-komercijai nepārtraukti mainot patēriņa modeļus, uzņēmumi un loģistikas pakalpojumu sniedzēji savos biznesa modeļos piešķir prioritāti piegādes procesam.  

Rūpīgs un komplicēts zemes bankas atlases process ļauj mums apkalpot klientus, kuri meklē objektus Eiropas lielpilsētu tuvumā ar tiešu piekļuvi galvenajām satiksmes dzīslām, piedāvājot vieglu publisko piekļuvi, kā arī darbību 24 stundas diennaktī. 


VGP Corporate Video

VGP Corporate Video

Mūsu Vēsture

Veiksmīga ģeogrāfiskā paplašināšanās un nemitīgi panākumi tirgos

 

 

 • 1998

  VGP dibināts Čehijā kā Beļģijas ģimenes uzņēmums

 • 2007

  Uzņēmums tiek kotēts Euronext Brussels

 • 2011

  Čehijas aktīvi tiek pārdoti Tristan Capital Partners pārvaldītam fondam

 • 2015

  Paplašināšanās uz Spāniju

 • 2017

  Papildu akciju emisija (sasniedzot 37% brīvo apgrozību)

 • 2019

  Paplašināšanās uz Portugāli - VGP Renewable Energy NV izveide - VGP fonda izveide

 • 2021

  Komandas paplašināšana ar "pēdējās jūdzes" ekspertiem - Lielāks uzsvars uz "brūno lauku" attīstību - Paplašināšanās Serbijā un Francijā - Mērķis: oglekļa neitralitāte līdz 2025. gadam (1. un 2. darbības joma)

 • 2023

  +200 MWp saules enerģijas sistēmu (uzstādītas vai tiek gatavotas) - apstiprinātas SBTi CO2 samazināšanas saistības - iekļaušana Euronext BEL ESG indeksā - Jauni kopuzņēmumi ar Deka Immobilien un Areim

 • 2002

  Tiek uzsākta īpašumu portfeļa attīstīšana

 • 2007-2009

  Paplašināšanās uz Centrāleiropas reģionu (Slovākija, Ungārija) un Baltijas valstīm (Igaunija un Latvija)

 • 2013

  Paplašināšanās uz Vāciju

 • 2016

  Tiek dibināts pirmais kopuzņēmums (50/50) ar Allianz Real Estate

 • 2018

  tālāka paplašināšanās uz Rietum- (Beneluksa valstis, Austrija) un Dienvideiropu (Itālija)

 • 2020

  Komandas paplašināšana ar atjaunojamās enerģijas ekspertiem

 • 2022

  Paplašināšanās uz Dāniju un Horvātiju - Iekļūšana EPRA Nareit Developed Europe indeksā - Mērķis līdz 2030. gadam panākt neto 55% samazinājumu oglekļa emisijām 3. darbības jomā

 • 2024

  Partnerība ar EIB, lai finansētu saules enerģijas risinājumu ieviešanu

Mūsu Piedāvājums

Mēs nodrošinām pievilcīgas un funkcionālas telpas ar izdevīgu izvietojumu.

Augsti būvniecības standarti

VGP loģistikas aktīvi piedāvā potenciālajiem klientiem augstus tehniskos standartus un lielisku modularitāti, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātei un ilgtspējībai. Augstas kvalitātes projekti tiek attīstīti, balstoties uz mūsu būvniecības standartiem, ļaujot apmierināt potenciālo klientu specifiskās prasības ar individuāliem pielāgojumiem.  

Uzzināt vairāk par mūsu būvniecības standartiem

Gatavi risinājumi

Mēs gan piedāvājam klientiem telpas, kuras jau ir realizētas ar minimālu nepieciešamību pēc pielāgojumiem, gan realizējam telpas atbilstoši viņu specifiskajām prasībām. Visu mūsu parku būvniecības parametri atbilst augstiem, vispārpieņemtiem standartiem, kas ļauj izmantot mūsu īpašumus gan loģistikas pakalpojumu sniegšanai, gan kā daļēji rūpniecisko īpašumu. 

Būvniecība atbilstoši klientu specifiskajām prasībām

Mēs piedāvājam pilnu klientiem pielāgotu pakalpojumu klāstu. 

VGP klientiem pielāgoti risinājumi sniedz iespēju pilnībā pielāgot īpašumu potenciālā klienta prasībām un specifikai – no iekārtojuma līdz tehnoloģiskajiem risinājumiem – jau sagatavošanas posmā: 

 • ideāla izvietojuma piemeklēšana mūsu zemes bankā un ārpus tās kopā ar klientu;
 • klienta specifikācijām pielāgots būvju dizains un iekārtojums (minimālo būvniecības standartu protokolā); 
 • kopā ar klientu izstrādāti daudzveidīgi un inovatīvi risinājumi;
 • priekšrocības, kuras sniedz mūsu stratēģiskā sadarbība ar arhitektu birojiem.

Īpašumu un telpu apsaimniekošana

Mūsu īpašumu un telpu apsaimniekošanas pakalpojumu mērķis ir palīdzēt optimizēt klientu būves sniegumu, nodrošinot produktīvu un efektīvu izmantojumu un apmierinātu darbaspēku, lai spētu gūt lieliskus uzņēmējdarbības rezultātus.  

Mūsu īpašumu un telpu apsaimniekošanas ekspertu komanda nodrošina būvju un aktīvu uzturēšanu atbilstoši augstākajiem standartiem, mīkstina riskus, uzlabo drošību un samazina izmaksas ar efektīva, modernizēta procesa palīdzību. 

  

 

 

Īpašumu un telpu apsaimniekošana

Kontakti

Ja jums rodas kādi jautājumi vai vēlaties iegūt vairāk informācijas, sazinieties ar mums. 

 

Sazinieties ar mums

Mūsu Tehniskā Kompetence

VGP mēs ar savām tehniskajām prasmēm un zināšanām ātri mainīgajā tirgū radām atšķirību.

-Miquel-David Martinez, VGP tehniskais direktors

Kopš esam sākuši savu darbību, esam uzkrājuši daudz prasmju un zināšanu visā Eiropā. Šī iekšējā kompetence dod mums iespēju piedāvāt inovatīvus un augsto tehnoloģiju risinājumus visām daudzveidīgajām un sarežģītajām mūsu klientu vajadzībām. Mēs pastāvīgi paplašinām savas zināšanas, lai reaģētu uz jaunām prasībām, piemēram, grīdas kvalitāti, ēkas augstumu, energoapgādi, C02 samazināšanas tehnoloģijām vai agrīnas piekļuves iespējām. Ātrums, elastīgums un laiks ir ārkārtīgi svarīgi, lai spētu piedāvāt tehniski augstvērtīgus īpašumus, kas atbilst visaugstākajiem standartiem. Šis pilnībā pielāgojamais pakalpojums un daudzu valstu tehniskā pieredze ļauj mums katru dienu palīdzēt sasniegt mūsu mērķi, proti, palīdzēt mūsu klientiem augt. 

Technical Competence at VGP

Technical Competence at VGP

Mūsu Tirgi

VGP un tā kopuzņēmumu partneri

Lai vidējā termiņā uzturētu izaugsmi, VGP izveidoja vairākus kopuzņēmumus ar labi pazīstamiem un atzītiem investoriem. Šīs kopuzņēmumu struktūras ļauj VGP daļēji pārstrādāt sākotnēji ieguldīto kapitālu, attiecīgajiem kopuzņēmumiem iegādājoties pabeigtus projektus, un ļauj VGP atkārtoti ieguldīt no pārdošanas gūtos ieņēmumus turpmākai attīstības virziena paplašināšanai, tostarp turpmākai zemes bankas paplašināšanai, tādējādi ļaujot VGP koncentrēties uz attīstības pamatdarbību.

Izvēloties mūsu kopuzņēmumu partnerus, ļoti svarīgi bija, lai tiem būtu ilgtermiņa ieguldījumu redzējums un līdzīgi uzskati par ilgtspējīga portfeļa veidošanu.

Lasīt vairāk

VGP Fonds

Mūsu misija ir veicināt vides aizsardzību, īstenot sociālos projektus vietējās kopienās, kā arī aizsargāt un saglabāt Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu. 

Ar VGP fonda starpniecību mēs palīdzam celt dzīves līmeni Eiropas kopienās, neaprobežojoties ar tām, kurās VGP ir loģistikas un rūpnieciskie parki. 

 

Lasīt interviju ar mūsu direktoru šeit (angļu versija)