Building Tomorrow Today

Biržā kotēts Eiropas mēroga ģimenes uzņēmums.

Mēs esam visas Eiropas kvalitatīvu loģistikas un daļēji rūpnieciskā nekustamā īpašuma attīstītājiem, apsaimniekotājiem un īpašniekiem. VGP pamatā ir pilnībā integrēts uzņēmējdarbības modelis ar iespējām un ilgstošu ekspertīzi vērtības veidošanas ķēdē no zemes iegādes līdz attīstīšanai un aktīvu un īpašuma apsaimniekošanai. No būvuzņēmuma mēs esam pārtapuši par plašu saimniecisko darbību zonu attīstītāju ar lielu nomnieku skaitu. Mēs esam ģimenes uzņēmums, kurš darbojas 12 Eiropas valstīs. 

Mēs būvējam, lai veidotu vērtību

Mēs kā ģimenes uzņēmums domājam vairākās paaudzēs. Mēs darbojamies atbildīgi un ilgtspējīgi, saglabājot līdzsvaru starp rezultātiem, tradīcijām un inovācijām. Mūsu uzņēmuma pamatā ir veiksmīgas, ilgstošas attiecības. Mēs cenšamies veidot vērtību un būt par uzticamu partneri klientiem un kopienām, kurās mēs darbojamies.

 

 

Mūsu centieni pēc iespējas labāk apkalpot klientus un kopienas ir balstīti uz trīs principiem: klātbūtne, cieņa un atsaucība. Tas nozīmē, ka mums ir dziļa un pamatīga izpratne par tirgiem un reģionālo specifiku un mēs cienām gan mūsu klientu, gan kopienu vajadzības. Esot uz vietas un atrodoties tuvu klientiem, kā arī kopienām, kurās mēs darbojamies, mēs spējam ātri reaģēt, apmierinot viņu vajadzības. Mēs viņus uzklausām un apmierinām viņu vajadzības ar radošiem risinājumiem un sadarbības garu, ik dienu uzņemoties arvien jaunus izaicinājumus un pielāgojoties nozares mainīgajām prasībām. 

 

 

 

Mēs koncentrējamies uz izdevīgu izvietojumu

Loģistikas sektors strauji mainās. E-komercijai nepārtraukti mainot patēriņa modeļus, uzņēmumi un loģistikas pakalpojumu sniedzēji savos biznesa modeļos piešķir prioritāti piegādes procesam.  

Rūpīgs un komplicēts zemes bankas atlases process ļauj mums apkalpot klientus, kuri meklē objektus Eiropas lielpilsētu tuvumā ar tiešu piekļuvi galvenajām satiksmes dzīslām, piedāvājot vieglu publisko piekļuvi, kā arī darbību 24 stundas diennaktī. 


VGP - Building Tomorrow Today

VGP - Building Tomorrow Today

Mūsu Vēsture

Veiksmīga ģeogrāfiskā paplašināšanās un nemitīgi panākumi tirgos

 

 

 • 1998

  VGP dibināts Čehijā kā Beļģijas ģimenes uzņēmums

 • 2007

  Uzņēmums tiek kotēts Euronext Brussels un Prāgas biržā

 • 2011

  Čehijas aktīvi tiek pārdoti Tristan Capital Partners pārvaldītam fondam

 • 2015

  Paplašināšanās uz Spāniju

 • 2017

  Papildu akciju emisija (sasniedzot 37% brīvo apgrozību)

 • 2019

  Paplašināšanās uz Portugāli - Tiek dibināts otrs kopuzņēmums (50/50) ar Allianz Real Estate

 • 2002

  Tiek uzsākta īpašumu portfeļa attīstīšana

 • 2007-2009

  Paplašināšanās uz Centrāleiropas reģionu (Slovākija, Ungārija) un Baltijas valstīm (Igaunija un Latvija)

 • 2013

  Paplašināšanās uz Vāciju

 • 2016

  Tiek dibināts pirmais kopuzņēmums (50/50) ar Allianz Real Estate

 • 2018

  tālāka paplašināšanās uz Rietum- (Beneluksa valstis, Austrija) un Dienvideiropu (Itālija)

 • 2020

  Emitētas / pārdotas 309 miljoni eiro akcijas - 3. kopuzņēmuma (50/50) uzsākšana attiecībā uz VGP Park München ar Allianz Real Estate

Mūsu Piedāvājums

Mēs nodrošinām pievilcīgas un funkcionālas telpas ar izdevīgu izvietojumu.

Augsti būvniecības standarti

VGP loģistikas aktīvi piedāvā potenciālajiem klientiem augstus tehniskos standartus un lielisku modularitāti, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātei un ilgtspējībai. Augstas kvalitātes projekti tiek attīstīti, balstoties uz mūsu būvniecības standartiem, ļaujot apmierināt potenciālo klientu specifiskās prasības ar individuāliem pielāgojumiem.  

Uzzināt vairāk par mūsu būvniecības standartiem

Gatavi risinājumi

Mēs gan piedāvājam klientiem telpas, kuras jau ir realizētas ar minimālu nepieciešamību pēc pielāgojumiem, gan realizējam telpas atbilstoši viņu specifiskajām prasībām. Visu mūsu parku būvniecības parametri atbilst augstiem, vispārpieņemtiem standartiem, kas ļauj izmantot mūsu īpašumus gan loģistikas pakalpojumu sniegšanai, gan kā daļēji rūpniecisko īpašumu. 

Būvniecība atbilstoši klientu specifiskajām prasībām

Mēs piedāvājam pilnu klientiem pielāgotu pakalpojumu klāstu. 

VGP klientiem pielāgoti risinājumi sniedz iespēju pilnībā pielāgot īpašumu potenciālā klienta prasībām un specifikai – no iekārtojuma līdz tehnoloģiskajiem risinājumiem – jau sagatavošanas posmā: 

 • ideāla izvietojuma piemeklēšana mūsu zemes bankā un ārpus tās kopā ar klientu;
 • klienta specifikācijām pielāgots būvju dizains un iekārtojums (minimālo būvniecības standartu protokolā); 
 • kopā ar klientu izstrādāti daudzveidīgi un inovatīvi risinājumi;
 • priekšrocības, kuras sniedz mūsu stratēģiskā sadarbība ar arhitektu birojiem.

Īpašumu un telpu apsaimniekošana

Mūsu īpašumu un telpu apsaimniekošanas pakalpojumu mērķis ir palīdzēt optimizēt klientu būves sniegumu, nodrošinot produktīvu un efektīvu izmantojumu un apmierinātu darbaspēku, lai spētu gūt lieliskus uzņēmējdarbības rezultātus.  

Mūsu īpašumu un telpu apsaimniekošanas ekspertu komanda nodrošina būvju un aktīvu uzturēšanu atbilstoši augstākajiem standartiem, mīkstina riskus, uzlabo drošību un samazina izmaksas ar efektīva, modernizēta procesa palīdzību. 

  

 

 

Īpašumu un telpu apsaimniekošana

Kontakti

Ja jums rodas kādi jautājumi vai vēlaties iegūt vairāk informācijas, sazinieties ar mums. 

 

Sazinieties ar mums

Mūsu Tirgi

Aktīva, ilgtspējīga
apsaimniekošana

Mūsu kā ģimenes uzņēmuma mērķis ir likt lietā savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu spožā un ilgtspējīgā nākotnē nākamajām paaudzēm.

Mēs nemitīgi optimizējam būves atbilstoši tirgus prasībām un jaunākajām tehniskajām inovācijām. Energoefektivitāte un ilgtspējība ir divas no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs zinām, ka ir iespējams būvēt, attīstīt no jauna, atjaunot un pārveidot loģistikas īpašumus ilgtspējīgi un izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas nāk par labu gan videi, gan mūsu objektos strādājošo cilvēku labklājībai.  

Mēs realizējam virkni iniciatīvu, lai vēl vairāk uzlabotu būvju ilgtspējību, tostarp: 

Atjaunojamā enerģija

Atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas objektā, tostarp, saules, vēja un ģeotermālās enerģijas projekti. 

Kopš 2018. gada nogales VGP ir nodrošinājis 165 000 m² jumta saules enerģijas paneļu izstrādi ar enerģijas ražošanas kapacitātes maksimālo jaudu 12 500 kW. Rit diskusijas par vairāku citu saules enerģijas paneļu jumtu izstrādi, tostarp tiek analizēta Eiropas mēroga saules enerģijas paneļu ieviešana mūsu īpašumu portfelī. 

„Zaļas ēkas”

Augstas kvalitātes un ilgtspējīgas būvniecības standarts ir iekļauts mūsu būvniecības protokolā, kurš attiecas arī uz kopuzņēmumiem ar partneri Allianz Real Estate. Ar 2020. gada 1. janvāri mūsu mērķis ir iegūt sertifikātu visiem jaunattīstītajiem īpašumiem vismaz BREEAM „ļoti labi” vai līdzvērtīgā būvniecības standarta novērtējuma līmenī (DGNB/LEED). 

Turklāt, gadījumos ja klients to vēlas, mēs turpināsim meklēt veidus, kā pārspēt sertifikātu „ļoti labi” un sasniegt augstāku BREEAM vai līdzvērtīgu būvniecības standarta novērtējumu, kur iespējams. 

 

 

Energoefektivitāte

Mēs veicam energoefektivitātes pasākumus ne tikai jaunajās, bet arī esošajās (loģistikas) būvēs, noliktavās un iekārtās, tostarp izolācijā, iekraušanas vietās un LED apgaismojumā. Izmantojot LED apgaismojuma risinājumus ar inteliģentām gaismas pārvaldības sistēmām (LMS), tostarp izmantojot kustību sensorus, iespējams būtiski samazināt nomnieka enerģijas patēriņu. Citi apsvēršanas vērti pasākumi ir infrasarkanie sildītāji, gaisa kondicionieri siltumsūkņi un dabīgās gaismas un gaisa plūsmas izmantojuma optimizēšana. 

Atkritumu apsaimniekošana

Mūsu parki nodrošina atkritumu apsaimniekošanu un otrreizēju izmantošanu, ņemot vērā atkritumu kategoriju daudzveidību. Mēs piedāvājam vietējām prasībām un klientu vajadzībām pielāgotas daudzveidīgas savākšanas sistēmas. Selektīvas nebīstamo rūpniecisko un komercatkritumu vākšanas rezultātā iegūtie atkritumi tiek atdalīti, lai uzlabotu atkārtota izmantojuma koeficientu. Turklāt organiskie atkritumi no ēdināšanas vai pārtikas pārstrādes nozares, kur iespējams, tiek nodoti specializētiem uzņēmumiem kontrolētās kompostēšanas veikšanai. 

Videi draudzīgs transports

Mūsu mērķis ir veicināt video draudzīgās enerģijas izmantojumu, izvēloties savu izvietojumu, kā arī ar piedāvāto pakalpojumu palīdzību. Mēs izvēlamies izvietojumu, pamatojoties uz sabiedriskā transporta piekļuves ērtību, un jaunajiem parkiem mēs nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar pašvaldībām, lai iegūtu vietējo piekļuvi, optimāli iekļaujoties vietējā sabiedriskā transporta tīklā. Sadarbībā ar nomniekiem mēs vēlamies veicināt videi draudzīgu transportu un tā izmantojumu, piedāvājot elektroauto uzlādes stacijas, elektrisko kravas auto uzlādi, velosipēdu stāvvietas utt. 

Ilgtspējīga ūdens apsaimniekošana

Mēs veicinām projektus, kuri samazina saldūdens patēriņu, vācot un otrreiz izmantojot lietusūdeni, „zaļos” jumta risinājumus utt. 

 

 

VGP Park Munich - Sustainability

VGP Park Munich - Sustainability

VGP Korporatīvā Atbildība

VGP ir apņēmusies nākamajos gados turpināt īstenot visaptverošus un ilgtspējīgus pasākumus saskaņā ar ilgtspējības stratēģiju, lai līdz 2025. gadam sasniegtu oglekļa neitralitāti. Šajā nolūkā uzņēmums tagad ir izvirzījis sev jaunus un vērienīgus mērķus.

Lejupielādēt pārskatu

VGP CR Report 2020

VGP CR Report 2020

Kopuzņēmumi

Allianz Real Estate un VGP

Partnerību ar Allianz Real Estate pašlaik veido trīs kopuzņēmumi, kuru partnerība ir 50:50. Pirmais kopuzņēmums tika izveidots 2016. gada maijā, bet otrais — 2019. gada 1. jūlijā, un abu uzmanības centrā ir tikai VGP attīstīto pilnīgo sākuma loģistikas aktīvu ieguve.

2020. gada 2. jūnijā VGP un Allianz vēl vairāk paplašināja savu stratēģisko partnerību, noslēdzot vienošanos ar trešo 50:50 kopuzņēmumu, lai attīstītu specifisku parku — VGP Park Munich.

Kopuzņēmumi

VGP Fonds

Mūsu misija ir veicināt vides aizsardzību, īstenot sociālos projektus vietējās kopienās, kā arī aizsargāt un saglabāt Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu. 

Ar VGP fonda starpniecību mēs palīdzam celt dzīves līmeni Eiropas kopienās, neaprobežojoties ar tām, kurās VGP ir loģistikas un rūpnieciskie parki. 

 

Lasīt interviju ar mūsu direktoru šeit (angļu versija)