Juridiskais paziņojums

Juridiskais paziņojums 

2019. gada 4. oktobris 

  1. VGP NV (turpmāk — Operators vai VGP) ir šādu tīmekļa vietņu operators: vgpparks.eu, www.vgp.cz, www.vgpparks.cz, www.vgpparks.nl, www.vgpparks.de, www.vgpparks.es, www.vgpparks.hu, www.vgpparks.it, www.vgpparks.lt, www.vgpparks.lv, www.vgpparks.pt,  www.vgppark.sk, www.vgp.sk, www.vgpfm.eu, www.vgpfmservices.cz, www.vgpfmservices.eu, www.vgpinternational.eu, www.vgpplaza.com, www.vgpzaragoza.com (turpmāk — Vietnes).
    Operators ir izdevis šos lietošanas noteikumus (turpmāk — Noteikumi), lai paredzētu noteikumus piekļuvei Vietnēm un to lietošanai. Jūs pieņemat šos Noteikumus, ja izmantojot Vietni vai piekļūstat jebkuram saturam ar šo Vietņu, tostarp bez ierobežojuma mūsu RSS padeves, starpniecību. Operators var jebkurā brīdī pārskatīt šos Noteikumus, publicējot Vietnē pārskatītos Noteikumus, un jūs piekrītat, ka Vietnes lietošana pēc šādu izmaiņu ieviešanas nozīmē jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. 

  2. Operators var jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Vietnē un saturā un/vai Vietnē aprakstītajos pakalpojumos.

  3. Vietne un tās saturs ir tikai un vienīgi Operatora, tā saistīto uzņēmumu un/vai to licenciāru īpašums. Ja piekrītat šiem Noteikumiem un tos ievērojat, Operators nodrošina Vietnes aplūkošanu un/vai tās satura izdrukāšanu. Jūs piekrītat, ka nedzēsīsiet un nepārveidosiet nekādus Vietnē esošus apliecinājumus vai juridiskos paziņojumus. Jūs piekrītat piekļūšanai Vietnei izmantot tikai datora vai mobilās ierīces standarta tīmekļa pārlūku. Jūs arī apņematies nebojāt, neatspējot, nepārslogot un nekaitēt Vietnei un netraucēt trešajām personām tās lietošanu un izmantošanu. 

  4. Vietnē pieejamajam saturam ir tikai informatīvs raksturs. Lai arī VGP tiecas nodrošināt pēc iespējas pareizāku saturu, tas negarantē ar Vietnes starpniecību pieejamā satura precizitāti, pilnīgumu vai uzticamību (saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem uz finanšu informāciju var attiekties īpaši noteikumi). Jūsu pienākums ir pārbaudīt visu informāciju, pirms uz to paļauties. Vietne var saturēt saites un vietnēm, kuru operatori ir trešās personas. Šīs saites nenozīmē, ka Operators apstiprina šādā citā vietnē pieejamo informāciju vai materiālus, un Operators atsakās no visas atbildības gadījumos, ja piekļūstat vai lietojat šādas saistītās Vietnes.

  5. Saites uz Vietnēm ir iespējamas tikai ar šādiem nosacījumiem: i) saite nekaitē un nemazina ar VPG nosaukumu saistīto prestižu; ii) saite nerada maldīgu iespaidu, ka jūsu organizāciju vai struktūrvienību sponsorē vai tā ir saistīta ar VGP; iii) saitei ir jāattēlo Vietne pilnekrāna režīmā, nevis rāmī saistītajā Vietnē; un iv) VGP patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atsaukt savu piekrišanu saitei.

  6. Operators var paredzēt nosacījumus piekļuvei noteiktai informācijai Vietnēs, kad lietotājam ir jāsniedz konkrēta personīga informācija. Šādos gadījumos Operators rīkosies ar šo informāciju saskaņā ar VGP Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama šeit.

  7. Šie noteikumi attiecas uz visiem Vietņu lietošanas veidiem pēc to publicēšanas datuma, t. i., pēc 2019. gada 4. oktobra. 

 
VGP NV 
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerp, Beļģija 

Kontaktpersona 
Petra Vanclova (Petra Vanclová) 
Tālr.: +420 226 212 001 
E-pasts: petra.vanclova@vgpparks.eu