Podívejte se na naše firemní video

Nejnovější zprávy

Nejnovější video o technické způsobilosti společnosti VGP

Nejnovější vydání našeho VGP Location3 časopisu


Přečtěte si nejnovější vydání VGP Location3

VGP Zpráva o Společenské Odpovědnosti 2023

 

VGP se zavazuje, že zároveň se svou strategií udržitelnosti bude v dalších letech i nadále implementovat komplexní udržitelná opatření tak, aby do roku 2025 dosáhl uhlíkové neutrality. Za tímto účelem si dnes firma stavila nové ambiciózní cíle.
Podívejte se na zprávu

Vybrané parky

Nadace VGP

Naším posláním je napomáhat ochraně přírody, podporovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a uchovávat a chránit evropské kulturní dědictví.

Prostřednictvím Nadace VGP pomáháme zlepšovat kvalitu života napříč evropskými komunitami, a to nejen těmi, ve kterých skupina VGP provozuje své logistické a industriální parky.

Přečtěte si rozhovor s naším výkonným ředitelem Navštivte web