Udržitelné vlastnosti

Zavázali jsme se snížit emise uhlíku z našich projektů a spolupracujeme s našimi dodavateli na rozvoji a zlepšování inovací. Snažíme se neustále optimalizovat naše sklady v souladu s požadavky trhu a nejnovějšími technologickými nástroji. Víme, že je možné budovat logistické nemovitosti udržitelným a technologicky vyspělým způsobem, který je prospěšný jak pro životní prostředí, tak pro pohodu lidí, kteří v našich lokalitách pracují.

"Udržitelnost už není možnost, nutnost"

Zelená certifikace

Společnost VGP se u všech svých nových stavebních projektů snaží získat environmentální certifikaci. Naše sklady jsou certifikovány metodou BREEAM (Build Research Establishment Environmental Assessment Method). Tento proces zohledňuje více kategorií, jako je řízení, energie, zdraví, doprava, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, materiály, znečištění, využití půdy a životní prostředí.

Vedle BREEAM využíváme k hodnocení našich skladů v Německu, Rakousku a Dánsku také DGNB, Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen.

Naším cílem je, aby všechny naše novostavby získaly certifikát BREEAM Excellent nebo DGNB Gold.

Taxonomie EU

Zavedení opatření, která naše portfolio sladí s evropskými cíli v oblasti klimatu, je pro nás prioritou. Proto dále pracujeme na ověřování standardů našich skladů podle taxonomie EU, což je klasifikační systém definující ekologicky udržitelnou hospodářskou činnost, abychom dosáhli cílů Zelené dohody pro Evropu. Tím navíc pomáháme investorům a společnostem přijímat informovaná investiční rozhodnutí pro udržitelné činnosti.

V několika našich skladech v Evropě jsme již úspěšně získali ověření podle taxonomie EU pro "výstavbu nových budov", "pořízení a vlastnictví budov" a "instalaci, údržbu a opravy technologií pro obnovitelné zdroje energie". Na základě těchto zkušeností usilujeme o další ověřování v celé Evropě. Podáváme zprávy jak o způsobilých, tak o sladěných činnostech pro taxonomii EU.

Přečtěte si náš přístup k taxonomii EU a jeho dopady v praxi zde.

Udržitelné stavební materiály

V rámci našeho závazku snižovat při výstavbě uhlíkovou stopu se zaměřujeme na výběr a použití materiálů pro naše developerské projekty, jelikož stavět udržitelně znamená také přidávat do našich stavebních návrhů udržitelné materiály a snižovat uhlíkovou stopu našich budov. Abychom podpořili naše úsilí o udržitelnost, bude používání udržitelných metod pro naše stavby stále důležitější.

Konkrétně se jedná o:

 • Přijetí štíhlého přístupu k výrobě materiálů již ve fázi návrhu
 • Použití nových řešení a optimalizovaných nízkouhlíkových materiálů, jako je nízkouhlíkový cement a beton, materiály z biologických zdrojů nebo recyklované materiály
 • Žádosti pro dodavatele, aby předložili alternativní řešení s nízkouhlíkovým obsahem.
 • Přijetí nákupní politiky, která zahrnuje kritéria pro obsah uhlíku ve výrobcích a stavebních materiálech.

Jedním z příkladů je použití dřeva s certifikátem FSC jako udržitelného zdroje při navrhování našich budov. Do našich projektů jsme již takové dřevěné nosné konstrukce začlenili. Více informací naleznete zde.

Přechod na oběhové hospodářství ve stavebních projektech

Aby skupina splňovala kritérium EU Do No Significant Harm - Transition to Circular Economy, mění svůj přístup ke koncepci oběhového hospodářství: 

 • Cíl, aby alespoň 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, který není nebezpečný a vzniká v místě stavby, bylo zpracováno pro opětovné použití nebo recyklováno či jinak využito. V roce 2023 společnost VGP recyklovala 80,2 % celkového stavebního odpadu na svých staveništích.
 • Přísné monitorování odpadů na staveništích a zavádění osvědčených postupů s cílem eliminovat konečné odpady a znečištění, udržet výrobky a materiály v provozu a snížit spotřebu primárních materiálů.
 • Využití vztahů s dodavateli stavebních materiálů ke zvýšení povědomí o udržitelné výstavbě a ovlivnění změny chování směrem k praktikám oběhového hospodářství.
 • Zajistit, aby konstrukce budov a stavební technologie podporovaly oběhové hospodářství tím, že zdroje budov budou účinné, přizpůsobivé, flexibilní a demontovatelné.
 • Uplatnění certifikačního standardu BREEAM nebo DGNB na podporu účinného využívání zdrojů a nižších emisí s výrobky, které se snadněji udržují, znovu používají a recyklují a mají ekoznačku a/nebo nižší dopad na životní prostředí (například dřevo s certifikací PEFC™ nebo FSC®).

   

 

Spolupráce s dodavateli

S našimi dodavateli úzce spolupracujeme, abychom znali uhlíkovou náročnost jejich výrobků a jejich alternativní řešení a abychom se ujistili, že máme k dispozici nejmodernější způsoby udržitelné výstavby. Tuto silnou spolupráci ocenila organizace CDP tím, že nás zařadila do svého žebříčku společností, které se v roce 2022 nejlépe zapojily do spolupráce se svými dodavateli v oblasti změny klimatu.

Rozvoj brownfieldů

Stále více našich stavebních projektů se týká přestavby brownfieldů, které slouží k opětovnému využití zanedbaných průmyslových ploch. Brownfieldy jsou nevyužívané průmyslové plochy, často staré továrny, které se dříve používaly pro těžký průmysl nebo výrobní procesy. Tyto brownfieldy často vyžadují dekontaminační práce, které příznivě ovlivňují i blízké okolí.

Kromě dekontaminace vyžadují brownfieldy často i demoliční práce, aby byly vhodné pro novou výstavbu. Materiály z těchto demoličních prací se často znovu používají k novým účelům. Výstavbou na brownfieldech tak přispíváme k pozitivnímu rozvoji místních oblastí a zároveň reagujeme na nedostatek a ekologické aspekty greenfieldů tj. projektů na „zelené louce“. Navíc se právě brownfieldy často nacházejí na těch nejlepších místech, v blízkosti velkých měst, což je činí vhodnými pro logistiku poslední míle.

Video Brownfield Developments

Provedení: Udržitelné nemovitosti

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás