VGP v komunitě

VGP parky mohou působit jako katalyzátory růstu v komunitách, v nichž působí. Ekonomický úspěch skupiny je založen na silném vztahu se zainteresovanými stranami: nájemci, zákazníky, investory, místními komunitami, dodavateli a zhotoviteli i zaměstnanci. Tyto silné vztahy jsou rozhodující pro rozvoj a provozování parků, které splňují očekávání zainteresovaných stran ve všech ohledech.

VGP přispívá k urbanistickému plánování logistických a semi-industriálních zón ve městech, poskytuje veřejná zařízení a rozvíjí technicky vyspělé a udržitelné budovy a dobře propojená místa. Navíc hraje klíčovou roli v místním ekosystému jako hnací síla ekonomiky: Funguje jako přímý zaměstnavatel prostřednictvím stavebních a provozních projektů a zajišťuje také nepřímou zaměstnanost díky provozu a činnostem nájemců i dodavatelů. V neposlední řadě se podílí na lokální ekonomice skrze regionální daně a poplatky.

Program pro zapojení komunit

U plánovaných developerských projektů se již v rané fázi návrhu obvykle zavádí program pro zapojení komunit, jehož cílem je získat zpětnou vazbu od zastupitelstva, sousedů nebo jiných místních zúčastněných stran. Při zahájení stavebních činností je cílem, aby byli všichni v blízkém informováni o předpokládaném projektu a aby jim byly poskytnuty kontaktní údaje pro případ dotazů.

VGP Park Hrádek nad Nisou

Dobrým příkladem nedávno dokončeného projektu (2022), který byl vytvořen s ohledem na širokou škálu komunitních iniciativ a zpětné vazby, je VGP Park Hrádek nad Nisou. Výsledkem je podzemní dopravní a komunikační koridor pod silnicí I/35 s cílem snížit dopravní zátěž v okolí parku, 500 metrů dlouhý chodník pro pěší z parku směrem do centra města, LED veřejné osvětlení podél silnice, nová kanalizace v rámci podpory místní infrastruktury a kultivace okolí parku včetně výsadby ovocných stromů podél silnice do blízkého města. Další stromy byly vysázeny také na zemním valu, který byl vytvořen jako protihluková bariéra ke snížení hlukových emisí, a konečně plně veřejná odpočinková zóna sloužící místním obyvatelům.

Podpora místní společnosti

V roce 2023 začala společnost VGP analyzovat způsoby, jak prostřednictvím každého parku VGP vytvářet další společenskou hodnotu, a definovat příležitosti k posílení komunity.

V Německu a Rumunsku se připravují místní programy stáží a v Barceloně regionální tým ve spolupráci s Joves Futur+ nadace Barça a Fundació "La Caixa" vzdělával 14 středoškoláků z místních komunit o práci v logistice a semi-industriálních nemovitostech, což zahrnovalo také návštěvy kanceláří VGP a různých nájemců VGP.

Den komunit VGP

Den komunit VGP je iniciativa, jejímž cílem je zapojit co nejvíce zaměstnanců do dobrovolnické činnosti pro místní charitativní organizace. To se týká každé ze 17 zemí, kde skupina působí.

Činnosti skupiny zaměřené na komunity v roce 2022 pokračovali ve své podpoře místních komunit, naplňování jejich potřeb a v aktivitách zaměřených na zlepšení životního prostředí a biologické rozmanitosti v okolí parků VGP.

 

VGP Foundation

Nadace VGP se snaží podporovat ochranu přírody, podporovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a zachovávat a chránit evropské kulturní dědictví. V průběhu roku 2022 bylo schváleno a zahájeno dalších 6 projektů, čímž se celkový počet projektů zvýšil na 36, z nichž 26 je v současné době v realizaci a 10 dokončeno. VGP tak přispělo dohromady částkou 6,6 milionu EUR, přidělena nebo již vyčerpána.

Mezi příklady projektů, které se v současné době realizují, patří:

  •          Projekt hledání nových sídel pro orla východního v České republice
  •          Projekt biodiverzity v údolí Katry v jižní Litvě
  •          Projekt obnovy zakarpatských rašelinišť "Chorne Bagno" na Ukrajině
  •          Centrum Ukrajiny v Brně

Kromě toho VGP prostřednictvím UNHCR věnovala 3 miliony EUR na podporu ukrajinských uprchlíků ve třech zemích sousedících s Ukrajinou, kde VGP dlouhodobě působí, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

Více o the Foundation

Cíle a provedení: Posílit komunity

Cíle

Provedení (31.12.22)

100 % zaměstnanců VGP se zapojí do dobrovolnické činnosti v rámci dne místní komunity

Celkem 24 % zaměstnanců skupiny odpracovalo v roce 2022 více než 650 hodin dobrovolnické práce.

Každoroční podpora sociálních komunitních projektů

Aktuálně probíhá 7 projektů sociální podpory zřízených prostřednictvím Nadace VGP, na které bylo dosud vynaloženo 760 000 EUR; 14 místních středoškolských studentů absolvovalo odborné kurzy logistiky VGP s návštěvami různých nájemníků.

 

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás