Pozrite si náš firmný film

Najnovšie
správy

Najnovšie video o technickej spôsobilosti spoločnosti VGP

Najnovšie vydanie nášho časopisu
Location3

 

 

 

Prečítajte si nový časopis Location3

Správa o Zodpovednom Podnikaní VGP 2023

 

 

Spoločnosť VGP sa zaviazala pokračovať v implementácii komplexných a udržateľných opatrení v rámci svojej stratégie udržateľnosti v nasledujúcich rokoch s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025. Za týmto účelom si spoločnosť stanovila nové a ambiciózne ciele.

 

 

 

Pozrite sa na správu

Parky v centre pozornosti

Nadácia VGP

Naším poslaním je podporiť ochranu prírody, vplývať na miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovať a ochraňovať kultúrne dedičstvo Európy. 

Prostredníctvom Nadácie VGP pomáhame zlepšiť kvalitu života v komunitách po celej Európe, nie iba v tých, kde spoločnosť VGP prevádzkuje svoje logistické a priemyselné parky. 

Tu si môžete prečítať rozhovor s naším výkonným riaditeľom (anglickú verziu) Navštívte webovú stránku