Paneurópska spoločnosť, ktorú spája silná kultúra

Sme rodinná, celoeurópska spoločnosť so silnou a dynamickou firemnou kultúrou. Spájajú nás rovnaké základné hodnoty: vzájomná dôvera, úcta jeden k druhému, výnimočný zápal a veľké nadšenie pre to, čo robíme.

Našim zamestnancom sa snažíme poskytovať príležitosti na rast s možnosťou osobnej iniciatívy. Chceme, aby sa naši ľudia cítili odmenení a aby ich práca bavila. Tímová práca a vysoká motivácia sú našimi hnacími motormi, aby sme mohli realizovať ambiciózne ciele, ktoré sme si stanovili.

Riadenie talentov

Spoločnosť VGP sa zaviazala prilákať najlepšie talenty prostredníctvom podpory profesionálneho rozvoja, podpory medzifunkčnej a medzinárodnej mobility a ponuky zaujímavých kariérnych príležitostí na všetkých úrovniach.

Rozmanitosť

Našim zamestnancom chceme ponúknuť pracovné prostredie, ktoré podporuje rozmanitosť a rovnosť príležitostí a v ktorom môžu ľudia naplno rozvinúť svoj potenciál. V spoločnosti VGP podporujeme pracovné prostredie bez obťažovania a diskriminácie, v ktorom môžu všetci naši kolegovia rovnako prispievať k dosahovaniu našich obchodných cieľov. Vo svojej činnosti konáme čestne a úprimne a dodržiavame otvorenú komunikáciu. S cieľom pomôcť našim zamestnancom prosperovať na kultúrne rozmanitých trhoch, na ktorých pôsobíme, spoločnosť VGP aktívne podporuje inkluzívne a transparentné pracovisko.

Zdravie, bezpečnosť a ochrana

Zdravie, bezpečnosť a ochrana našich zamestnancov sú mimoriadne dôležité. Skupina využíva špecializované opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vývojových projektoch, kde pracovisko monitoruje koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, doplnený o postupy, ktoré sú v súlade s miestnymi predpismi.

Posilnenie postavenia našich zamestnancov

Naši ľudia sú našou prioritou. Chceme posilniť postavenie našich zamestnancov tým, že im ponúkneme rozmanitý balík výhod a príležitostí. Tu nájdete niektoré z našich opatrení v oblasti zdravia a pohody:

 

Pohoda zamestnancov

Podporujeme skvelé pracovné prostredie, príjemnú kultúru a flexibilné pracovné podmienky. Organizujeme podujatia, ktoré spájajú všetkých našich zamestnancov, napríklad Deň rodiny. Na podporu zdravého životného štýlu sa sponzorujú členstvá v posilňovni a športové aktivity. Okrem toho ponúkame našim zamestnancom ergonomický kancelársky nábytok, ktorý stimuluje zdravé pracovné prostredie. Okrem toho sa skupina zaviazala, že 100 % krajín VGP zavedie program Work Greener, v rámci ktorého zelené kancelárie a pracovné smernice ponúkajú zamestnancom pracovné prostredie a nástroje na zníženie vplyvu ich práce na životné prostredie.

Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícky program VGP ponúka všetkým zamestnancom možnosť venovať aspoň jeden pracovný deň na podporu sociálnych iniciatív vrátane podpory miestnych ľudí alebo podpory miestnych neziskových organizácií. Dni komunity VGP často organizuje naša nadácia VGP.

 

 

VGP Academy

V rámci celej skupiny a v regiónoch sa organizujú školenia na rôzne praktické témy s cieľom ďalej rozširovať vedomosti a záujem našich zamestnancov, poskytnúť im hlbší prehľad o našej stratégii a procesoch a posilniť a povzbudiť našich zamestnancov pri realizácii udržateľných opatrení. Naša akadémia ponúka dobrovoľné a povinné tradičné vzdelávanie prostredníctvom školení, diskusií, prednášok a úloh s pestrým rozvrhom kurzov od ESG, bezpečnosti a ochrany zdravia, právnych otázok a dodržiavania predpisov až po technické otázky.

Výkonnosť: Posilniť postavenie našich zamestnancov

VGP People and culture

VGP People and culture

Objavte kariéru

Chcete sa pridať k nášmu tímu? Pozrite si naše otvorené pozície tu

 

Kariéra

Sťažnosti

Akékoľvek obavy alebo sťažnosť? Kontaktujte nás prostredníctvom horúcej linky pre dodržiavanie predpisov.

 

Compliance Hotline