Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naše ciele v oblasti udržateľnosti

Náš ústredný cieľ: Minimalizácia vplyvu našej skupiny na životné prostredie

Aby sme dokázali túto ambíciu naplniť, určili sme si štyri kľúčové ciele
 1. 1 —
  Do roku 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v kategóriách označovaných ako Scope 1 a 2 pre naše vlastné prevádzky

 2. 2 —
  Do roku 2030 znížiť emisie v hrubom vyjadrení o 50 % pre naše vlastné prevádzky

 3. 3 —
  Zvýšiť kapacitu výroby zelenej energie na 200 MWp

 4. 4 —
  Ako minimálny štandard pri všetkých nových stavbách spĺňať požiadavky certifikačného systému BREEAM úrovne „veľmi dobre“ alebo jej ekvivalentu

Čo sme doteraz dosiahli

 

 • kapacita výroby zelenej energie je 145.4 MWp (v prevádzke a vo výstavbe)
 • 47.6 % nášho celkového portfólia je v súčasnosti v súlade s environmentálnou certifikáciou,
 • Nadácia VGP zostavila prvých 29 podporných projektov, ktoré sme sa zaviazali finančne podporiť 7 miliónmi eur,
 • náš systém podávania správ o udržateľnosti je v súlade so štandardmi organizácií GRI a CDP o znižovaní emisií skleníkových plynov,
 • Monitorovanie a riadenie CO2 stopy portfólia budov s GRESB reportovaním
 • ciele spoločnosti VGP a naše záväzky sú v súlade s indexom SDG,
 • plán a riadenie udržateľnosti, ako aj rámec zeleného financovania majú certifikáciu vedeckého centra CICERO.

Náš prístup k udržateľnosti

Sme rodinný podnik, a preto chceme využitím nášho know-how prispieť k priaznivej a udržateľnej budúcnosti ďalších generácií.

Naše stavby neustále optimalizujeme v súlade s požiadavkami trhu a najnovšími technologickými inováciami. Energetická efektívnosť a udržateľnosť patria k našim najvyšším prioritám. Vieme, že logistické priestory je možné budovať, modernizovať, renovovať a transformovať udržateľným a technologicky vyspelým spôsobom. Je to prínosom pre životné prostredie, ale aj pre pocit pohody ľudí, ktorí u nás pracujú.  

Spoločnosť VGP aktívne podporuje inkluzívne a transparentné pracovné prostredie, pretože chce svojim zamestnancom pomáhať, aby dosahovali úspechy v rámci kultúrne rozmanitého trhu, na ktorom pôsobí. Naša silná rodinná kultúra a kolegiálna atmosféra sú založené na vzájomnej dôvere a rešpekte, a robíme všetko pre to, aby sme ľuďom poskytli príležitosť rásť, ako aj priestor na ich vlastnú iniciatívu. Vo VGP si ceníme rozmanitosť a podporujeme pracovné prostredie bez šikanovania či diskriminácie, v ktorom môžu všetci kolegovia rovnakým dielom prispieť k naplneniu našich obchodných cieľov.

Usilujeme sa vytvárať udržateľné hodnoty a byť dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov, zamestnancov, ako aj pre komunity, v ktorých pôsobíme.

1. Úsilie o udržateľnosť našich vlastných činností

Spoločnosť VGP sa zaviazala do roku 2030 zredukovať emisie skleníkových plynov kategórií označovaných ako Scope 1 a 2 o 50 % a do roku 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Aby sa nám podarilo dosiahnuť tento ambiciózny cieľ, zaviedli sme v rôznych oblastiach našej každodennej prevádzky štyri kľúčové opatrenia založené na analýze uhlíkovej stopy v súlade s protokolom o znížení emisií skleníkových plynov, ktorá sa vykonala počas roka 2019:

 • prechod na udržateľnejší spôsob dochádzania do práce vďaka elektrickým autám a využívaniu bicyklov pri cestách kratších ako 10 km,
 • zavedenie stratégie pracovných ciest, na základe ktorej sa 20 % pracovných stretnutí nahradí konferenčnými hovormi, čím sa zredukuje cestovanie lietadlom, a v prípade ciest kratších ako 750 km sa využije vlaková doprava,
 • prechod na zmluvy o zelenej energii v našich kancelárskych budovách,
 • podpora digitalizácie, aby sa znížila spotreba papiera a produkcia odpadu.

Okrem toho sme zamestnali odborníkov na udržateľnosť, aby sme dokázali efektívne riadiť naše záväzky v oblasti udržateľnosti zvnútra. V roku 2020 pribudlo do nášho tímu pre udržateľné stavby a obnoviteľnú energiu šesť expertov. Okrem toho sa naši zamestnanci všetkých oddelení pravidelne zúčastňujú na technických školiacich stretnutiach.

 

 1. ZMLUVY O ZELENEJ ENERGII pre naše kancelárske budovy

 2. BUSINESS TRAVEL viac telekonferencií a ciest vlakom

 3. DOCHÁDZANIA DO PRÁCE prechod na elektromobily a bicykle na krátke cesty

 4. DIGITALIZACE pro snížení spotřeby papíru a odpadu

2. Naše portfólio stavieb

Naše stavby sú srdcom a stredobodom našej práce a súčasne kľúčovou oblasťou, v ktorej máme pozitívny vplyv na udržateľnosť. Naše úsilie podporovať udržateľné a inovatívne riešenia sa zameriava na environmentálne certifikovanie stavieb, technologické prvky znižujúce emisie CO2 a riadenie udržateľného portfólia.

 

Zelená certifikácia

 

 • 100 % všetkých nových stavieb má ako minimálny štandard certifikát BREEAM úrovne „veľmi dobre“ alebo jej ekvivalent (*)

* Stavebný štandard VGP bol certifikovaný pomocou DGNB Mehrfachzertifzierung, ktorý sa používa v mnohých projektoch v Nemecku.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre územné plánovanie, infraštruktúru a budovy. Uznáva a odráža hodnotu aktív s vyšším výkonom počas celého životného cyklu budov, od ich používania až po rekonštrukciu.

DGNB –- skratka (v nemčine) pre Nemeckú radu pre udržateľné budovy: nezisková organizácia založená v roku 2007, ktorá sa zasadzuje za preukázateľne dobré budovy a mestské štvrte, v ktorých sa oplatí žiť. Prostredníctvom certifikácie udržateľných budov, interiérov budov a štvrtí, čím sa rôzne faktory, ktoré diktujú udržateľné plánovanie, výstavbu a prevádzku budov, premietajú do praktického využitia.

Technologické prvky znižujúce emisie CO2

Používame prvotriedny a certifikovaný stavebný štandard, a vytvárame tak udržateľnú hodnotu pre akcionárov, nájomcov a miestne komunity a zabezpečiť efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov alebo energie. Dizajn budovy a riadiace prvky štandardne obsahujú:

 • vysokokvalitné a certifikované materiály podľa normy ISO 14001,
 • udržateľné používanie materiálov vrátane recyklácie štrku,
 • používanie vysokotrvácneho prefabrikovaného betónu,
 • vnútorné a vonkajšie LED osvetlenie,
 • inštalácia solárnych panelov, ak je to možné,
 • zelené strechy a fasády, na želanie klienta
 • energeticky efektívna klimatizácia, ak je potrebná,
 • zariadenia s nízkym hlukom v súvislosti s environmentálnymi faktormi,
 • úsporné hygienické zariadenia,
 • podpora recyklácie efektívnym zaobchádzaním s odpadom,
 • udržateľné využívanie zdrojov (dažďovej) vody a úprava krajiny,
 • chladiace/mraziace zariadenia s detekciou pretekania a automatickými blokovacími ventilmi, ak je to potrebné,
 • energeticky úsporné brány a komory na nakládku a vykládku,
 • vybavenie na nabíjanie elektrického osobného či nákladného auta, prispôsobené potrebám klientov
 • logistické trasy v rámci parku a vnútri stavieb navrhnuté tak, aby zabezpečovali optimálny transport nákladnej dopravy a manipuláciu s materiálom,
 • systém monitorovania, kontroly, regulácie a optimalizácie centrálnej energie, prispôsobený potrebám klienta
 • zaobchádzanie s odpadom a jeho recyklácia

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Riadenie udržateľného portfólia

 

 • udržateľné používanie stavieb vďaka viac ako 95 % obsadeniu,
 • zvyšovanie počtu stavebných projektov na nevyužívaných plochách, aby sa opätovne zužitkovali miesta po predchádzajúcej priemyselnej činnosti,
 • včlenenie zelených miest na podporu biodiverzity

 

Zverejňovanie informácií o životnom prostredí v portfóliu budov VGP

Aby sme našim zainteresovaným stranám umožnili vlastné posúdenie nášho úsilia, každoročne podávame správy na základe nezávislých trhových a sektorových rámcov ESG, ktoré hodnotia naše zverejňovanie a výkonnosť, vrátane GRI, CDP, Sustainalytics a GRESB (sektor nehnuteľností).

 

3. Podporovanie našich zákazníkov v snahe znižovať uhlíkovú stopu

Zelená elektrina od spoločnosti VGP Renewable Energy

Naša samostatná obchodná jednotka „VGP Renewable Energy“ ponúka širokú škálu riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane solárnej, veternej a geotermálnej, ako aj integrátory na jej uskladnenie a distribúciu. Ponúkame zelenú energiu prostredníctvom strešného i pozemného fotovoltického systému a poskytujeme servis inštalácie a spravovania batérie. Nájomcom pomáhame s optimalizáciou využívania zelenej energie prostredníctvom kontroly v priemyselných a výrobných procesoch, aby sa potenciál spotreby fotovoltickej či veternej energie maximalizoval. V apríli 2021 sa EBOR zaviazala podporiť spoločnosť VGP Renewable Energy v hľadaní príležitostí, ktoré vzniknú v rámci budúceho využívania obnoviteľných technológií a technológií na báze nízkouhlíkového vodíka.

E-mobilita

Okrem ponuky zelenej energie podporujeme našich zákazníkov v prechode na flotilu zelených nákladných a osobných vozidiel či vysokozdvižných vozíkov tým, že im poskytujeme nabíjacie stanice pre osobné aj nákladné autá. VGP Renewable Energy sa spolu s EBOR snaží objavovať príležitosti, ktoré vzniknú v rámci budúceho využívania technológií e-mobility.

 

 

 

 

 

Zdokonalenie stavieb smerom k CO2 neutralite

Spolu s našimi zákazníkmi sa v parkoch VGP usilujeme dosiahnuť CO2 neutrálnu prevádzku.

 • V našich hnedých areáloch v Giessene a Wieslochu v Nemecku teraz plánujeme aj prvé veľké projekty typu built-to-suit, ktoré majú získať certifikát DGNB KlimaPositiv (CO2 neutral).

 

 

 

 

 

Nadácia VGP

Podpora spoločenských a environmentálnych projektov v celej Európe

S cieľom maximalizovať náš pozitívny spoločenský vplyv sme v roku 2019 založili Nadáciu VGP. Zaviazali sme sa, že do nadácie budeme prispievať približne 1-2 % z nášho ročného zisku. Jej cieľom je podporovať ochranu prírody, pozitívne ovplyvňovať miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovávať a chrániť európske kultúrne dedičstvo.

 

 

 

Viac informácií

Naša stratégia ekologického financovania

Stratégiu ekologického financovania spoločnosti VGP definuje jasný a transparentný súbor kritérií, ktoré umožňujú investovať do obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti a projektov, ktoré sú v súlade s ochranou životného prostredia a patria do portfólia prínosných aktivít spoločnosti VGP. Tento rámec významne prispieva k znižovaniu uhlíkových emisií a umožňuje prechod k prostrediu s nízkou uhlíkovou stopou. Našu stratégiu ekologického investovania posúdili a klasifikovali nezávislí experti v súlade s princípmi zelených dlhopisov (Green Bond) a zelenej pôžičky (Green Loan) konceptu CICERO Shades of Green ako „stredne zelenú“ s „dobrým“ rámcom riadenia.

Tento rámec umožnil spoločnosti VGP v marci 2021 úspešne vydať svoj prvý verejný referenčný zelený dlhopis v celkovej hodnote 600 miliónov eur.

 

Náš systém podávania správ o udržateľnosti

 

VGP sa snaží byť zodpovednou spoločnosťou, ktorá sa angažuje v úzkej spolupráci so svojimi obchodnými partnermi. Preto sme vydali samostatnú správu o korporátnej zodpovednosti od roku 2019.

Správa poskytuje prehľad o kľúčových cieľoch a úspechoch, približuje, akým spôsobom VGP vníma korporátnu udržateľnosť, implementuje stratégiu udržateľnosti a uvádza aktuálne metódy a usmernenia. Je zostavená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) – Core Option a neprešla externou kontrolou. Okrem princípov GRI správa VGP o korporátnej zodpovednosti výrazne odkazuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj. Vytýčené ciele sú v súlade s usmerneniami Globálnej dohody OSN a prepojené s cieľmi udržateľného rozvoja.

 

Stiahnuť správu Zobraziť video