Udržateľný podnik

Hľadáte poskytovateľa logistických a ľahkých priemyselných nehnuteľností, ktorý uprednostňuje udržateľnosť a technologický pokrok? Prenájmom skladových priestorov u spoločnosti VGP si môžete byť istí, že spolupracujete so spoločnosťou, ktorá sa venuje znižovaniu svojej ekologickej stopy a podporuje svoje vlastné udržateľné obchodné postupy.

V spoločnosti VGP sa snažíme vytvárať udržateľnú hodnotu pre našich zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme. Naším cieľom je stavať, rekonštruovať, renovovať a transformovať logistické nehnuteľnosti udržateľným a technologicky vyspelým spôsobom, ktorý je prospešný pre životné prostredie aj pre blaho ľudí, ktorí v našich prevádzkach pracujú. Vďaka nášmu zameraniu na technológie môžete očakávať najmodernejšie zariadenia, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu prosperovať.

Chceme zabezpečiť, aby naše parky fungovali s čo najvyššou účinnosťou a čo najmenším vplyvom na životné prostredie. Zistite viac o tom, ako vám spoločnosť VGP môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti udržateľnosti a zároveň poskytovať špičkové logistické služby.

Náš cieľ

V spoločnosti VGP sa riadime rovnakým cieľom:

Building Tomorrow Today Together.

 

Náš záväzok

Náš záväzok k udržateľnosti je v popredí stratégie našej spoločnosti, od výstavby a renovácie nehnuteľností až po podporu udržateľných postupov našich zákazníkov:

 

Stratégia udržateľnosti skupiny

Zaviazali sme sa chrániť ekosystém a riešiť klimatické zmeny. Naša stratégia udržateľnosti sa zaoberá hlavnými výzvami, ktorým čelia polopriemyselné a logistické nehnuteľnosti, a opiera sa o päť hlavných oblastí :

Sustainability at VGP

Sustainability at VGP

VGP Foundation

Podpora environmentálnych, spoločenských a kultúrnych projektov v celej Európe

S cieľom maximalizovať náš pozitívny spoločenský vplyv sme v roku 2019 založili Nadáciu VGP. Zaviazali sme sa, že do nadácie budeme prispievať približne 1-2 % z nášho ročného zisku. Jej cieľom je podporovať ochranu prírody, pozitívne ovplyvňovať miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovávať a chrániť európske kultúrne dedičstvo. Nadácia VGP identifikovala 41 podporných projektov, na ktoré vyčlenila finančné prostriedky vo výške 6,8 milióna EUR.

Viac o the VGP Foundation

Správa o zodpovednom podnikaní

Spoločnosť VGP chce byť zodpovednou firmou, ktorá sa zapája do úzkej výmeny informácií so svojimi zainteresovanými stranami. 

V správe sa uvádzajú kľúčové ciele a dosiahnuté výsledky a opisuje sa, ako spoločnosť VGP rieši podnikovú udržateľnosť a implementuje svoju stratégiu udržateľnosti, ako aj aktuálne politiky a usmernenia. Je vypracovaná v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) - Core Option.

Stiahnite si správu

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

Stratégia ESG spoločnosti VGP sa výrazne odvoláva na Agendu 2030 Organizácie Spojených národov. Stanovené ciele sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs) a usmerneniami UN Global Compact. Spoločnosť VGP je signatárom listu UN Gobal Compact, v ktorom podporuje desať zásad UN Global Compact týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.


 

 

 

 

Objavte naše parky

Aktíva spoločnosti VGP ponúkajú vysoký technický štandard a veľkú modularitu pre špecifické požiadavky potenciálnych klientov s osobitným dôrazom na energetickú účinnosť a udržateľnosť. Preskúmajte naše parky v celej Európe.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte otázku alebo chcete získať viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás