Nehnutel'nosti

Prehl'ad

Vlastníme viac ako 100 parkov v Európe. Preskúmajte ich bližšie tu.

Česká republika

Holandsko

Lotyšsko

Maďarsko

Nemecko

VGP Park Dresden

Dresden, Germany
 • Pôda 32 383 m2
 • Prenajímateľná oblasť 20 284 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Einbeck

Einbeck, Germany
 • Pôda 20 300 m2
 • Prenajímateľná oblasť 8 882 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Giessen-Lützellinden

Giessen-Lützellinden, Germany
 • Pôda 23 379 m2
 • Prenajímateľná oblasť 14 155 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Leipzig-Borna

Borna, Germany
 • Pôda 42 533 m2
 • Prenajímateľná oblasť 13 617 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Leipzig-Flughafen

Leipzig, Germany
 • Pôda 495 076 m2
 • Prenajímateľná oblasť 225 757 m2
 • Voľná ​​plocha 209 459 m2

VGP Park Soltau

Soltau, Germany
 • Pôda 119 868 m2
 • Prenajímateľná oblasť 55 812 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

Španielsko

VGP Park La Naval

Sestao, Spain
 • Pôda 279 020 m2
 • Prenajímateľná oblasť 123 490 m2
 • Voľná ​​plocha 123 490 m2

Taliansko