Nehnutel'nosti

Prehl'ad

Vlastníme viac ako 100 parkov v Európe. Preskúmajte ich bližšie tu.

Česká republika

Holandsko

Lotyšsko

Maďarsko

Nemecko

VGP Park Dresden

Dresden, Germany
 • Pôda 32 383 m2
 • Prenajímateľná oblasť 20 284 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Einbeck

Einbeck, Germany
 • Pôda 20 300 m2
 • Prenajímateľná oblasť 8 882 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Giessen-Lützellinden

Giessen-Lützellinden, Germany
 • Pôda 23 379 m2
 • Prenajímateľná oblasť 14 157 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Hochheim

Hochheim, Germany
 • Pôda 25 308 m2
 • Prenajímateľná oblasť 11 962 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Leipzig-Borna

Borna, Germany
 • Pôda 42 533 m2
 • Prenajímateľná oblasť 13 617 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Nürnberg

Nürnberg, Germany
 • Pôda 383 448 m2
 • Prenajímateľná oblasť 154 887 m2
 • Voľná ​​plocha 89 666 m2

VGP Park Rüsselsheim

Rüsselsheim, Germany
 • Pôda 1 405 750 m2
 • Prenajímateľná oblasť 707 467 m2
 • Voľná ​​plocha 285 710 m2

VGP Park Soltau

Soltau, Germany
 • Pôda 119 868 m2
 • Prenajímateľná oblasť 55 813 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

Španielsko

VGP Park La Naval

Sestao, Spain
 • Pôda 225 791 m2
 • Prenajímateľná oblasť 109 408 m2
 • Voľná ​​plocha 109 182 m2

VGP Park Pamplona Noain

Pamplona - Noain, Spain
 • Pôda 147 700 m2
 • Prenajímateľná oblasť 73 338 m2
 • Voľná ​​plocha 23 276 m2

Taliansko