Nehnutel'nosti

Prehl'ad

Vlastníme viac ako 100 parkov v 12 krajinách. Preskúmajte ich bližšie tu.

Česká republika

Holandsko

Lotyšsko

Maďarsko

Nemecko

VGP Park Dresden

Dresden, Germany
 • Pôda 32 383 m2
 • Prenajímateľná oblasť 20 284 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Einbeck

Einbeck, Germany
 • Pôda 20 300 m2
 • Prenajímateľná oblasť 8 882 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Giessen-Lützellinden

Giessen-Lützellinden, Germany
 • Pôda 23 379 m2
 • Prenajímateľná oblasť 14 208 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Chemnitz

Chemnitz, Germany
 • Pôda 40 421 m2
 • Prenajímateľná oblasť 12 590 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Leipzig-Borna

Borna, Germany
 • Pôda 42 533 m2
 • Prenajímateľná oblasť 13 617 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

VGP Park Leipzig-Flughafen

Leipzig, Germany
 • Pôda 437 756 m2
 • Prenajímateľná oblasť 163 386 m2
 • Voľná ​​plocha 147 100 m2

VGP Park Soltau

Soltau, Germany
 • Pôda 119 868 m2
 • Prenajímateľná oblasť 55 812 m2
 • Voľná ​​plocha 0 m2

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

Španielsko

Taliansko