Udržitelné podnikání

Hledáte poskytovatele nemovitostí pro logistiku a lehký průmysl, který dává udržitelnost a technologický pokrok na první místo? Pronájmem skladů u společnosti VGP si můžete být jisti, že spolupracujete se společností, která se zaměřuje na snižování ekologické stopy a podporuje vlastní udržitelné obchodní postupy.

Ve společnosti VGP se snažíme vytvářet trvalé hodnoty pro naše zákazníky a komunity, ve kterých působíme. Naším cílem je stavět, rekonstruovat, renovovat a transformovat logistické nemovitosti udržitelným a technologicky vyspělým způsobem, který je prospěšný jak pro životní prostředí, tak pro pohodlí lidí, kteří v našich lokalitách pracují. Díky našemu zaměření na technologie můžete očekávat ta nejmodernější zařízení, která pomohou vašemu podnikání prosperovat.

Chceme zajistit, aby naše parky fungovaly co nejefektivněji a s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Zjistěte více o tom, jak vám společnost VGP může pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti a zároveň poskytovat špičkové logistické služby.

Náš cíl

Ve společnosti VGP zastáváme stejný cíl:

Building Tomorrow Today Together.

 

Náš závazek

Náš závazek k udržitelnosti je v popředí strategie naší společnosti, a to od výstavby a renovace nemovitostí až po podporu udržitelných postupů našich zákazníků:

 

Strategie udržitelnosti skupiny VGP

Jsme odhodláni chránit ekosystém a řešit změnu klimatu. Naše strategie udržitelnosti se zabývá hlavními výzvami, kterým čelí semi-industriální a logistické nemovitosti, a spočívá v pěti hlavních oblastech :

Sustainability at VGP

Sustainability at VGP

VGP Foundation

Podpora environmentálních, společenských a kulturních projektů v celé Evropě.

Abychom maximalizovali náš pozitivní společenský dopad, založili jsme v roce 2019 Nadaci VGP. Zavázali jsme se, že do nadace budeme přispívat přibližně 1-2 % našeho ročního zisku. Jejím cílem je podporovat ochranu přírody, pozitivně ovlivňovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a zachovávat a chránit evropské kulturní dědictví. Nadace VGP se v současnosti zaměřuje na 41 podpůrných projektů, na které byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 6,8 milionu EUR.

Více o VGP Foundation

Naše Zpráva o společenské odpovědnosti

Společnost VGP chce být odpovědným partnerem, který úzce spolupracuje se svými akcionáři a zainteresovanými stranami. 

Zpráva uvádí klíčové cíle a úspěchy a popisuje, jak společnost VGP řeší udržitelnost podniku a realizuje svou strategii udržitelnosti, jakož i aktuální zásady a pokyny, a to v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) - Core Option.

Download Report

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Strategie ESG společnosti VGP se výrazně odvolává na Agendu 2030 OSN. Stanovené cíle jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a pokyny iniciativy UN Global Compact. Společnost VGP je signatářem dopisu dopisu UN Gobal Compact, který podporuje Deset zásad UN Global Compact týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

 

 

 

 

 

 

 

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás