Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Cíle VGP v oblasti udržitelnosti

Hlavní cíl: Minimalizace dopadu na životní prostředí v rámci celé skupiny

Stanovili jsme si čtyři dílčí cíle, které nám umožní dosáhnout cíle hlavního
 1. 1 —
  Dosažení čisté uhlíkové neutrality v oblastech (Scopes) 1 a 2 do roku 2025 pro naše vlastní provozy

 2. 2 —
  Snížení hrubých emisí o 50 % do roku 2030 pro naše vlastní provozy u našich vlastních provozů a o 55 % u rozsahu 3 způsobeného provozem našich nájemců

 3. 3 —
  Navýšení kapacit na výrobu zelené energie na 300 MWp

 4. 4 —
  Certifikace všech nových budov s cílem získat BREEAM Excellent a DGNB Gold

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Čeho jsme zatím dosáhli

 

 • Kapacita výroby zelené energie činí 149.2 MWp (v provozu a ve výstavbě)
 • 54.3 %  portfolia již má ekologickou certifikaci
 • Nadace VGP vytipovala prvních 29 projektů podpory, na které bylo vyčleněno 7 milionů EUR
 • Informujeme o udržitelnosti podle standardů GRI a o emisích skleníkových plynů podle CDP
 • Monitorování a řízení CO2 stopy portfolia budov pomocí GRESB reportingu
 • Cíle a závazky VGP jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs)
 • Program udržitelnosti, správy a rámec zeleného financování je certifikovaný společností Cicero

Náš přístup k udržitelnosti

Jako rodinný podnik se snažíme využívat svého know-how k tomu, abychom přispěli k lepší a udržitelnější budoucnosti příštích generací.

Snažíme se neustále optimalizovat naše budovy v souladu s požadavky trhu a nejnovějšími technologickými inovacemi. Energetická účinnost a udržitelnost patří k našim hlavním prioritám. Víme, že logistické nemovitosti je možné stavět, rekonstruovat, renovovat a transformovat udržitelným a technologicky vyspělým způsobem, což je prospěšné jak pro životní prostředí, tak pro pohodu lidí, kteří u nás pracují.

VGP aktivně podporuje inkluzivní a transparentní pracovní prostředí, aby se jejím zaměstnancům dařilo na kulturně rozmanitých trzích, kde společnost působí. Silná rodinná kultura společnosti a její kolegiální duch jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu, snažíme se poskytovat příležitosti k růstu i prostor pro osobní iniciativu. Ve VGP máme radost z toho, že každý z nás je jedinečný a podporujeme pracovní prostředí bez obtěžování a diskriminace, kde mohou všichni zaměstnanci rovnocenně přispívat k dosažení obchodních cílů společnosti.

Snažíme se vytvářet trvalé hodnoty a být důvěryhodným partnerem jak pro naše zákazníky a komunity, ve kterých působíme, tak pro naše zaměstnance.

1. Snaha o udržitelnost našich vlastních aktivit

Společnost VGP se zavázala snížit emise skleníkových plynů rámce 1 a 2 o 50 % do roku 2030 a dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku do roku 2025. Abychom těchto ambiciózních cílů dosáhli, zavedli jsme v různých oblastech naší každodenní činnosti čtyři klíčová opatření, která vycházejí ze závěrů analýzy uhlíkové stopy provedené podle protokolu o skleníkových plynech v průběhu roku 2019:

 • Udržitelnější dojíždění přechodem na elektromobily a jízdní kola v případě cest do 10 km
 • Zavedení politiky služebních cest, jejímž cílem je nahradit leteckou dopravu telekonferencemi ve 20 % schůzek a v případě cest do 750 km vlakovou dopravou
 • Přechod na smlouvy o dodávkách zelené energie u kancelářských budov
 • Podpora digitalizace za účelem snížení spotřeby papíru a odpadu

Od ledna 2022 přešly všechny kanceláře VGP v Evropě na 100% obnovitelnou energii.

Investovali jsme také do interních odborných znalostí, abychom naše závazky v oblasti udržitelnosti mohli efektivně prosazovat zevnitř. 

 1. SMLOUVY O ZELENÉ ENERGII pro naše kancelářské budovy

 2. SLUŽEBNÍCH CEST Více telekonferencí a cest vlakem

 3. DOJÍŽDĚNÍ přechod na elektromobily a kola pro krátké cesty

 4. DIGITALIZACE pro snížení spotřeby papíru a odpadu

2. Naše stavební portfolio

Srdcem a centrem našeho podnikání jsou naše budovy, které jsou zároveň i klíčovou oblastí s pozitivním dopadem na udržitelnost. Naše úsilí o podporu udržitelných a inovativních řešení se zaměřuje na ekologickou certifikaci budov, technologické prvky snižující emise CO2 a na udržitelnou správu portfolia.

Zelená certifikace

 

 • 100 % nových budov s certifikátem BREEAM Excellent a DGNB Gold (*)

* Stavební norma VGP byla certifikována pomocí DGNB Mehrfachzertifzierung, která se používá v mnoha projektech v Německu.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je přední světová metoda hodnocení udržitelnosti pro územní plánování, infrastrukturu a budovy. Uznává a odráží hodnotu vysoce výkonných aktiv v celém životním cyklu zastavěného prostředí, od užívání až po rekonstrukci.

DGNB –- zkratka (v němčině) pro Německou radu pro udržitelné budovy: nezisková organizace založená v roce 2007, která se zasazuje o prokazatelně dobré budovy a městské čtvrti, v nichž stojí za to žít. Prostřednictvím certifikace udržitelných budov, interiérů budov a čtvrtí tak převádí různé faktory, které diktují udržitelné plánování, výstavbu a provoz budov, do praxe.

Technologické prvky snižující emise CO2

Používáme velmi kvalitní certifikované stavební standardy, abychom vytvořili udržitelnou hodnotu pro akcionáře, nájemce a místní komunity a abychom zajistili efektivnější využívání přírodních zdrojů nebo energie. Mezi prvky, které se typicky uplatňují při návrhu a správě budov, patří:

 • Používání vhodných materiálů certifikovaných v rámci ISO 14001
 • Udržitelné využívání materiálů včetně recyklace suti
 • Používání velmi kvalitních a trvanlivých betonových prefabrikátů
 • Vnitřní i vnější LED osvětlení
 • Instalace solárních panelů tam, kde je to možné
 • Zelené střechy a fasády, na přání klienta
 • Energeticky účinná chladicí zařízení, pokud jsou vyžadována
 • Instalace s nízkou hlučností stavěné ohledem na životní prostředí
 • Sanitární zařízení šetřící vodu
 • Účinné nakládání s odpady podporující recyklaci
 • Udržitelné hospodaření s (dešťovou) vodou a udržitelné úpravy terénu
 • Chladicí/mrazící zařízení se systémy detekce netěsností a automatickými uzavíracími ventily v případě nutnosti
 • Energeticky efektivní systémy otevírání dveří a předsazené komory nakládacích a vykládacích doků
 • Zařízení pro dobíjení elektrických osobních i nákladních vozidel přizpůsobená potřebám klientů
 • Logistické dopravní trasy uvnitř průmyslových parků i budov navržené pro optimální přesuny a řízení nákladní dopravy
 • Centrální systém monitorování, řízení, regulace a optimalizace spotřeby energie, přizpůsobený potřebám zákazníka
 • Odpadové hospodářství a recyklace

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Udržitelná správa portfolia

 

 • Udržitelné využívání budov díky více než 95% obsazenosti
 • Rostoucí počet stavebních projektů na pozemcích typu brownfield, kde se opětovně využívají oblasti zničené průmyslem
 • Integrace zelených ploch podporujících biodiverzitu

Téměř 40 % našich developerských projektů získaných v roce 2021 byly brownfieldy, díky nimž jsou naši klienti blíže svým klientům a zákazníkům a zlepšuje se efektivita jejich dodavatelského řetězce a dodávek na poslední chvíli.

Zveřejňování informací o životním prostředí v portfoliu budov VGP

Abychom našim zainteresovaným stranám umožnili vlastní posouzení našeho úsilí, podáváme každoročně zprávy podle nezávislých tržních a odvětvových rámců ESG, které hodnotí naše zveřejňování a výkonnost, včetně GRI, CDP, Sustainalytics a GRESB (realitní sektor).

 

3. Podporujeme snižování uhlíkové stopy u našich zákazníků

Zelená elektřina od VGP Renewable Energy

Naše samostatná obchodní jednotka s názvem VGP Renewable Energy nabízí širokou škálu řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energi, včetně solární, větrné a tepelné energie, stejně jako integrátory pro skladování a distribuci. Zelenou energii nabízíme prostřednictvím fotovoltaických střešních nebo pozemních systémů a zajišťujeme i instalaci a správu baterií. Kromě toho pomáháme našim nájemníkům optimalizovat spotřebu zelené energie prostřednictvím řízení spotřeby energie v průmyslových a výrobních procesech s cílem maximálně využít potenciál fotovoltaických/větrných elektráren. V dubnu 2021 se EBRD zavázala podporovat společnost VGP Renewable Energy při zkoumání příležitostí, které vzniknou v souvislosti s budoucím zaváděním obnovitelných a nízkouhlíkových vodíkových technologií.

 

 

E-mobilita

Kromě nabídky zelené energie podporujeme u našich zákazníků i přechod na ekologický vozový park (elektrické vysokozdvižné vozíky, osobní a nákladní automobily) tím, že poskytujeme dobíjecí stanice pro osobní i nákladní elektromobily. Společně s EBRD zkoumá VGP Renewable Energy i příležitosti, které v budoucnu vzniknou v souvislosti se zaváděním technologií e-mobility.

 

 

 

 

Uhlíkově neutrální provoz budov

VGP spolupracuje se svými zákazníky na dosažení uhlíkově neutrálního provozu VGP parků

 • Na našich brownfieldech v německém Giessenu a Wieslochu nyní plánujeme také první velké projekty typu built-to-suit, které mají získat certifikaci DGNB KlimaPositiv (CO2 neutrální).

 

 

 

 

 

 

Nadace VGP

Supporting societal and environmental projects across Europe

Abychom maximalizovali náš pozitivní společenský dopad, založili jsme v roce 2019 nadaci VGP. Zavázali jsme se, že do nadace budeme přispívat přibližně 1-2 % z našeho ročního zisku. Jejím cílem je podporovat ochranu přírody, pozitivně ovlivňovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a zachovávat a chránit evropské kulturní dědictví.

 

Více informací

Rámec pro zelené financování

Rámec pro zelené financování společnosti VGP poskytuje jasný a transparentní soubor kritérií usnadňující investice do obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a projektů šetrných k životnímu prostředí, které jsou součástí portfolia aktiv VGP. Tímto významně přispívá ke snižování emisí uhlíku a usnadňuje přechod na nízkouhlíkové prostředí. Rámec pro zelené financování byl nezávisle přezkoumán a klasifikován společností CICERO Shades of Green AS jako „Středně zelený“ s „Dobrou“ strukturou správy v souladu s principy zelených dluhopisů a zelených půjček.

V březnu 2021 společnost VGP díky tomuto rámci úspěšně vydala své první veřejné referenční zelené dluhopisy v celkové nominální hodnotě 600 milionů EUR. V lednu 2022 Skupina vydala na eurovém trhu svůj druhý zelený dluhopis (rozdělený do dvou tranší) v celkové nominální hodnotě 1,0 miliardy EUR.

 

 

Jak o udržitelnosti informujeme

 

Společnost VGP chce být odpovědným korporátním občanem, který se zapojuje do úzké spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Za tímto účelem VGP od roku 2019 zveřejňuje samostatnou zprávu o společenské odpovědnosti.

Tato zpráva uvádí klíčové cíle a úspěchy, popisuje, jak se VGP staví k udržitelnosti podniku, jak svou strategii udržitelnosti zavádí a jaké jsou její aktuální politiky a směrnice. Zpráva je připravena v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) - Core Option a nebyla podrobena externímu auditu. Kromě standardů GRI se zpráva o společenské odpovědnosti důrazně odvolává na Agendu 2030 Organizace spojených národů. Stanovené cíle jsou v souladu s pokyny UN Global Compact Guidance a souvisejí cíli udržitelného rozvoje.

 

Stáhnout zprávu