Biodiverzita

Biologická rozmanitost je v našem programu na prvním místě. Chceme podpořit biologickou rozmanitost investicemi a ochranou přírodního prostředí v našich parcích a jejich okolí.

Vedle náležité péče o rozmanitost v rámci získávání pozemků a zaměření se na rozvoj brownfieldů, abychom se vyhnuli nové výstavbě na zelené louce nebo na pozemcích s vysokou hodnotou pro biologickou diverzifikaci, jsme stanovili novou strategii a cíl, že 100 % našich rozvojových projektů musí realizovat akční plán pro biodiverzitu.

Strategii biodiverzity si nyní můžete přečíst zde

Akční plán pro biodiverzitu

Akční plán pro biodiverzitu pro developerské projekty připravuje kvalifikovaný ekolog po posouzení charakteristik lokálních potřeb. Jeho cílem je zabránit dopadům projektu na místní přírodu či je snížit a realizovat seznam doporučení, jako je použití ekologicky certifikovaných materiálů, návrhy fasád příznivé pro ptáky a kompenzační zóny nebo iniciativy v oblasti biologické rozmanitosti.

Zlepšení místní biologické rozmanitosti

Skupina také uplatňuje pragmatický přístup k bio-diverzifikaci u svých stálých aktiv s cílem chránit a zlepšovat místní biologickou rozmanitost. Cílem je stále více se zaměřovat na vytváření zelených ploch, jako jsou zelené střechy, zelené stěny a zelené parkování. Kromě toho vysazujeme nové stromy a instalujeme včelí úly nebo hmyzí hotely.

Skupina se také ve svých regionech snaží zvyšovat povědomí zúčastněných stran a komunit o významu biologické rozmanitosti. S nadací VGP Foundation jsme například uskutečnili kampaň NABU "Staň se hmyzím skautem", během níž se nadšenci do přírody a hmyzu mohli přihlásit na školení a projekty péče o hmyz v komunitě.

Opatření v oblasti biologické rozmanitosti

Nedávno jsme v našich parcích zavedli různé iniciativy v oblasti biologické rozmanitosti, jako je program výsadby stromů, včelí úly, hmyzí hotely nebo biotopy. Více najdete zde:

Cíle a provedení: Biodiverzita

Cíle

Provedení (31.12.22)

100 % developerských projektů, které mají implementovat ekologický plán.

100 % rozvojových projektů zahájených v roce 2022 má ekologický plán.

100 % stálých aktiv s vysokým podílem biologické

rozmanitosti, která mají implementovaný akční plán pro biologickou rozmanitost.

85,7 % projektů s vysokým podílem biodiverzity má implementovaný plán biodiverzity. V roce 2022 bylo ve stávajících parcích vysazeno 4 201 stromů.

Vypracování skupinové strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2023

První skupinový akční plán v oblasti biologické rozmanitosti byl realizován v roce 2021. Strategický dokument bude připraven v roce 2023.

Každoroční podpora komunitních projektů v oblasti biologické rozmanitosti

V současnosti se jedná o 24 projektů na podporu přírody zřízených prostřednictvím Nadace VGP, na které bylo dosud vynaloženo 1,55 milionu EUR.

 

 

Ukázkové příklady

Kompenzační zóna ve VGP Park München

V parku VGP München jsme vedle parku vytvořili ekologickou kompenzační plochu. Jedná se o 24 hektarů polí, luk, květinových pásů a rybníků. Severní část je zaměřena na ochranu přírody a vytváření biotopů pro obojživelníky a jižní část je věnována ochraně zvláštních druhů ptáků, jako je například ohrožený skřivan polní. Tuto zónu považujeme za skvělý příklad toho, jak chceme přispět k zachování biologické rozmanitosti a ekologické rovnováhy lokací, kde působíme.

Biotop v VGP Park Laatzen

V parku VGP Laatzen jsme provedli několik opatření v oblasti biologické rozmanitosti, například velký biotop na ochranu ropuch a také plazů.

 

 

Úly v VGP Park Lliça d'Amunt

V parku VGP Lliça d'Amunt bylo na střeše instalováno pět úlů, které byly vyzdobeny místními rostlinami a obydleny celkem 250 000 včelami, aby podpořily místní biologickou rozmanitost. Med sbírají místní včelaři a darují jej neziskovým organizacím.

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás