Celoevropská společnost spojená silnou kulturou

Jsme celoevropská rodinná společnost se silnou a dynamickou firemní kulturou. Spojují nás stejné základní hodnoty: vzájemná důvěra a respekt, výjimečný zápal pro věc a velké nadšení pro to, co děláme.

Našim zaměstnancům se snažíme poskytovat příležitosti k růstu s možností osobní iniciativy. Chceme, aby se naši lidé cítili odměněni a aby je práce bavila. Týmová práce a vysoká motivace jsou našimi hnacími silami, abychom byli schopni plnit ambiciózní cíle, které jsme si stanovili.

Řízení talentů

Společnost VGP se snaží přilákat ty nejlepší talenty tím, že podporuje profesní rozvoj, příležitosti k mezioborové a mezinárodní mobilitě a nabízí zajímavé kariérní příležitosti na všech úrovních.

Diverzita

Chceme našim zaměstnancům nabídnout pracovní prostředí, které podporuje diverzitu a rovné příležitosti a kde mohou lidé naplno využít svůj potenciál. Ve společnosti VGP zastáváme pracovní prostředí bez obtěžování a diskriminace, ve kterém mohou všichni naši kolegové rovnocenně přispívat k dosažení našich obchodních cílů. V tom, co děláme, jednáme čestně a upřímně a dodržujeme otevřenou komunikaci. Abychom našim zaměstnancům pomohli prosperovat na kulturně rozmanitých trzích, kde působíme, společnost VGP aktivně podporuje inkluzivní a transparentní pracovní prostředí.

Zdraví, bezpečnost a ochrana zaměstnanců

Zdraví, bezpečnost a ochrana našich zaměstnanců jsou pro nás nejdůležitější. Skupina využívá k tomu vyhrazená opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na developerských projektech, kde je pracoviště monitorováno koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doplněno postupy, které jsou v souladu s místními předpisy.

Posílení postavení našich zaměstnanců

Naši lidé jsou pro nás prioritou. Našim zaměstnancům chceme poskytnout rozmanité výhody a příležitosti. Podívejte se na některé z našich akcí v oblasti zdraví a pohody zde:

 

Pohoda zaměstnanců

Podporujeme kvalitní pracovní prostředí, příjemnou kulturu a flexibilní pracovní podmínky. Pořádáme akce, na kterých se setkávají všichni naši zaměstnanci, například Den rodiny. Na podporu zdravého životního stylu jsou sponzorována členství v posilovně a sportovní aktivity. Kromě toho je našim zaměstnancům nabízen ergonomický kancelářský nábytek, který zajišťuje zdravé pracovní prostředí. Skupina se dále zavázala, že ve 100 % zemí bude VGP realizovat program Work Greener, v jehož rámci kanceláře a pracovní směrnice nabízejí zaměstnancům pracovní prostředí a nástroje ke snížení dopadu jejich práce na životní prostředí.

Dobrovolnické aktivity

Dobrovolnický program VGP nabízí všem zaměstnancům možnost věnovat alespoň jeden pracovní den na podporu sociálních iniciativ, včetně podpory místních obyvatel nebo podpory místních neziskových organizací v rámci komunitních dnů VGP, často za podpory VGP Foundation.

VGP Academy

V rámci celé skupiny i v jednotlivých regionech se pořádají školení, jejichž cílem je dále prohloubit znalosti našich zaměstnanců o strategii a procesech ESG naší skupiny a posílit a povzbudit naše zaměstnance k provádění udržitelných opatření. Naše akademie poskytuje povinné či dobrovolné vzdělávání prostřednictvím školení, diskusí, přednášek a úkolů s pestrým rozvrhem kurzů, od ESG, zdraví a bezpečnosti, právních předpisů a dodržování předpisů až po technické záležitosti.

Cíle a provedení: Posílení postavení našich zaměstnanců

Cíle

Provedení (31.12.22)

100 % zaměstnanců bude proškoleno v tématech ESG.

96,4 % nových zaměstnanců a 41,1 % všech zaměstnanců absolvovalo v roce 2022 školení ESG.

Dosáhnout rozmanité a inkluzivní pracovní síly

60 % členů představenstva tvoří ženy, 23 % vedoucích pracovníků a 35 % všech zaměstnanců jsou ženy; ve společnosti VGP pracuje celkem 23 národností.

100 % zaměstnanců se každoročně zúčastní alespoň jednoho setkání Akademie VGP.

Ukazatel výkonnosti již brzy

VGP People and culture

VGP People and culture

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás