Ekologicky efektivní nemovitosti pro logistiku a lehký průmysl

Hledáte způsob, jak snížit uhlíkovou stopu a zároveň optimalizovat fungování Vašeho skladu? Ve společnosti VGP nabízíme ekologicky efektivní sklady, které našim klientům umožní stát se tvůrci ekologicky efektivních změn.

Prostory navrhujeme s důrazem na udržitelnost a využívání nejmodernějších technologií a materiálů ke snížení spotřeby energie a produkce odpadu. Naše udržitelné sklady s ekologicky a technologicky vyspělými prvky vám pomohou dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a zároveň zvýšit efektivitu vašich logistických činností.

Zjistěte více o tom, jak mohou naše prostory prospět vašemu podnikání a pomoci vám stát se tvůrcem změn. Společně můžeme něco změnit!

Ekologicky účinné sklady

Aby byly naše sklady co nejefektivnější, přidáváme do konstrukce mnoho energeticky úsporných prvků a prvků snižujících emise CO2. Více najdete zde.

Optimalizace spotřeby energie

Pro další zvýšení ekologické účinnosti jsme stanovili strategii optimalizace spotřeby energie, která se zaměřuje na čtyři aspekty:

  • Denní optimalizace provozu za účelem optimalizace spotřeby energie pomocí inteligentních měřičů.
  • Program renovace stávajícího portfolia s technickým vylepšením vybavení, například LED světla.
  • VGP Renewable Energy nabízí našim nájemcům ekologická energetická řešení a vlastní fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu.
  • Zavedení tepelných čerpadel, která nahradí plyn v nové zástavbě.

E-mobilita a konektivita

Dalším důležitým aspektem z hlediska udržitelnosti v našich parcích je nabídka zařízení pro e-mobilitu. Našim nájemcům poskytujeme ekologické elektrické a vodíkové nabíjecí zařízení, abychom jim usnadnili přechod na ekologický vozový park. Vedle toho se v našich lokalitách zaměřujeme na snadno dostupnou veřejnou dopravou a blízkost velkých měst. Nově jsme si stanovili cíl, že všechny parky VGP budou vybaveny nabíjením elektromobilů a přístupem k veřejné dopravě.

Hospodaření s vodou a odpady

Kromě toho aktivně pracujeme na efektivním hospodaření s vodou a odpadem. Na základě osvědčených postupů v oblasti ochrany životního prostředí podnikáme aktivní kroky k omezení spotřeby vody, snížení plýtvání vodou a ochraně její kvality. Zvláštní úsilí věnujeme instalaci zařízení pro efektivní využívání vody, optimalizaci provozních postupů a zajištění včasného odhalení a opravy úniků. Zavedli jsme také metody pro úsporu a zadržování vody, které se dále používají při úklidu a zalévání zeleně.

Přestože odpad vznikající v našich kancelářích je monitorován, sledován a vykazován, většina našeho odpadu vzniká v důsledku našich stavebních a demoličních projektů. Co nejvíce odpadu znovu využíváme přímo na místě, abychom se vyhnuli emisím uhlíku spojeným s přepravou odpadu mimo místo stavby a dovozem nových materiálů odjinud.

vlastní aktivity

  • Podporujeme udržitelnější dojíždění do práce přechodem na elektromobily a jízdní kola pro cesty do 10 km. Skupina u svých pronajatých a vlastních automobilů pro zaměstnance povoluje používání pouze bateriových nebo hybridních vozidel.
  • Zavadli jsme politiku služebních cest, jejímž cílem je nahradit leteckou dopravu telekonferencemi pro 20 % schůzek a vlakem pro cesty do vzdálenosti menší než 750 km.
  • Přešli jsme na 100% certifikované smlouvy o dodávce zelené energie pro všechny kanceláře VGP, kterou zajišťují naše vlastní fotovoltaické systémy.
  • Podporujeme digitalizaci za účelem snížení spotřeby papíru a odpadu.

Cíle a provedení: Zlepšit ekologickou účinnost

Cíle

Provedení (31.12.22)

Snížení absolutních emisí ze spotřeby energie nájemníků o 55 % do roku 2030.

Absolutní emise se v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšily o 1,2 %. Relativní emise se meziročně snížily o 20 %. Dokončené investice do ekologické účinnosti dosáhli hodnoty 27 milionů EUR a v roce 2023 probíhá program renovace stávajícího portfolia za účelem zvýšení ekologické účinnosti ve výši 2 milionů EUR.

100 % nových nájemních smluv musí obsahovat ustanovení o ekologickém pronájmu.

97,2 % nájemních smluv podepsaných v roce 2022 obsahovalo ustanovení o ekologickém nájmu.

Instalace tepelných čerpadel, která nahradí vytápění plynem.

K dnešnímu dni má ve parcích VGP nainstalovaná tepelná čerpadla celkem 21 budov.

Instalace 300 MWp solární energie na střechách parků VGP

Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie je 56,6 MWp (oproti 34,0 MWp v prosinci 2021), dalších 28 projektů o výkonu 75,0 MWp je ve výstavbě a 60 projektů o výkonu 72,7 MWp je v přípravě.

100 % projektů bude propojeno veřejnou dopravou

95,8 % parků VGP má dostupné spojení veřejnou dopravou. U jednoho ze zbývajících projektů byla podána žádost o stavební povolení na autobusovou zastávku.

100 % parků VGP bude nabíjet elektromobily

V roce 2022 celkem 46,9 % parků VGP nabízí v roce 2022 nabíjení elektromobilů

Objevte naše parky

Aktiva společnosti VGP nabízejí vysoký technický standard a rozsáhlé možnosti modularity pro specifické požadavky potenciálních klientů, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Prohlédněte si naše parky po celé Evropě.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás