Ilgtspējīgi īpašumi

Mēs esam apņēmušies samazināt mūsu attīstības radītās oglekļa emisijas, sadarbojoties ar mūsu piegādātājiem, lai veicinātu inovācijas. Mēs cenšamies nepārtraukti optimizēt mūsu noliktavas atbilstoši tirgus prasībām un jaunākajām tehnoloģiskajām inovācijām. Mēs zinām, ka loģistikas īpašumus ir iespējams veidot ilgtspējīgā un tehnoloģiski progresīvā veidā, kas ir izdevīgs gan videi, gan to cilvēku labklājībai, kuri strādā pie mums.

"Ilgtspēja vairs nav izvēle, tā ir obligāta prasība"

Zaļā sertifikācija

VGP mērķis ir vides sertifikācija visiem jaunajiem būvniecības projektiem. Mūsu noliktavas ir sertificētas atbilstoši ēku vērtēšanas un sertificēšanas standartam BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Šajā procesā tiek aplūkotas vairākas kategorijas, piemēram, apsaimniekošana, enerģētika, veselība, transports, ūdens apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana, materiāli, piesārņojums, zemes izmantošana un vide.

Papildus BREEAM mēs izmantojam DGNB (Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen), lai novērtētu mūsu noliktavas Vācijā, Austrijā un Dānijā.

Mūsu mērķis ir panākt, lai visi mūsu jaunie objekti saņemtu BREEAM Excellent vai DGNB Gold sertifikātus.

ES taksonomija

Mūsu prioritāte ir izveidot pasākumus, kas saskaņo mūsu portfeli ar Eiropas klimata mērķiem. Tāpēc mēs turpinām darbu, lai pārbaudītu mūsu noliktavas, izmantojot ES taksonomiju – klasifikācijas sistēmu, kas definē ekoloģiski ilgtspējīgu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Turklāt tas palīdz ieguldītājiem un uzņēmumiem pieņemt pārdomātus lēmumus par ieguldījumiem ilgtspējīgā darbībā.

Mēs jau esam veiksmīgi saņēmuši ES taksonomijas verifikācijas vairākām mūsu noliktavām Eiropā par jaunbūvēm un "ekspluatācijā esošiem" projektiem "jaunu ēku būvniecība", "ēku iegāde un īpašumtiesības" un "atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju uzstādīšana, uzturēšana un remonts". Mēs ziņojam gan par ES taksonomijai atbilstīgām, gan saskaņotām darbībām.

Vairāk informācijas par mūsu pieeju ES taksonomijai un tās sekām atradīsiet šeit.

Ilgtspējīgi būvmateriāli

Lai īstenotu mūsu apņemšanos samazināt būvniecības oglekļa pēdas nospiedumu, mēs koncentrējam uzmanību uz materiālu izvēli un izmantošanu mūsu attīstības projektos. Ilgtspējīga būvniecība nozīmē arī ilgtspējīgu materiālu pievienošanu mūsu būvniecības projektam un mūsu ēku oglekļa pēdas samazināšanu. Lai virzītu mūsu ilgtspējības centienus, arvien svarīgāka būs ilgtspējīgu metožu izmantošana mūsu būvēs.

Konkrētāk, tas ietver:

  • Efektīvo (neizšķērdīgo) materiālu būvniecības pieejas pieņemšanu jau projektēšanas posmā
  • Jaunu risinājumu un optimizētu materiālu ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, piemēram, cementa un betona ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, bioloģiski iegūtu materiālu vai pārstrādātu materiālu izmantošana
  • Aicinājumu līgumslēdzējiem piedāvāt alternatīvus risinājumus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju saturu
  • Pirkšanas politikas pieņemšanu, kas ietver kritērijus oglekļa dioksīda emisiju saturam produktos un būvmateriālos

Viens no piemēriem ir Mežu uzraudzības padomes sertificētas koksnes izmantošana kā ilgtspējīgs resurss mūsu ēku projektēšanā. Mēs jau esam savos projektos integrējuši koka nesošās konstrukcijas. Uzziniet vairāk šeit.

Pāreja uz aprites ekonomiku būvniecības projektos

Lai nodrošinātu atbilstību ES taksonomijas Do No Significant Harm - pāreja uz aprites ekonomiku kritērijam, Koncerns pārveido savu pieeju aprites ekonomikas koncepcijām:

  • Mērķis - vismaz 70 % (pēc svara) no būvlaukumā radītajiem nebīstamajiem būvniecības un nojaukšanas atkritumiem pārstrādāt atkārtotai izmantošanai, pārstrādāt vai citādi reģenerēt. 2023. gadā VGP pārstrādāja 80,2 % no kopējā būvlaukumos radušos būvniecības atkritumu apjoma.

  • Stingra atkritumu uzraudzība būvlaukumos un labākās prakses pasākumu īstenošana, lai novērstu galīgos atkritumus un piesārņojumu, saglabātu lietojamos produktus un materiālus un samazinātu primāro materiālu patēriņu.

  • Izmantot attiecības ar būvmateriālu piegādātājiem, lai palielinātu izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un ietekmētu uzvedības maiņu uz aprites ekonomikas praksi.

Piegādātāju sadarbība

Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu piegādātājiem, lai uzzinātu par viņu produktu oglekļa dioksīda emisiju un alternatīvajiem risinājumiem un lai pārliecinātos, ka mums ir vismodernākie veidi, kā būvēt ilgtspējīgi. Šo veiksmīgo sadarbību ir atzinis CDP (Carbon Disclosure Project), pievienojot mūs savam 2022. un 2023. gada Piegādātāju iesaistes līderu sarakstam, kurā ietverti uzņēmumi, kas visveiksmīgāk sadarbojas ar saviem piegādātājiem klimata pārmaiņu jomā.

Degradēto teritoriju attīstība

Arvien vairāk mūsu būvniecības projektu ir degradēto teritoriju pārbūve, lai pārprofilētu novārtā pamesto rūpniecisko zemi. Degradētās teritorijas ir novārtā pamesta rūpnieciskā zeme, bieži vien vecas rūpnīcas, ko agrāk izmantoja smagajai rūpniecībai vai ražošanas procesiem. Šīm degradētajām teritorijām bieži ir nepieciešami attīrīšanas darbi, kas arī sniedz vides priekšrocības teritorijai, kas atrodas netālu no degradētās teritorijas.

Līdzās attīrīšanas darbiem degradētajās teritorijās bieži ir nepieciešami nojaukšanas darbi, lai padarītu tās piemērotas jaunām būvēm. Materiāli no šiem nojaukšanas darbiem bieži tiek atkārtoti izmantoti jauniem mērķiem. Tāpēc, attīstot degradētās teritorijas, mēs veicinām vietējo teritoriju pozitīvu attīstību, kā arī reaģējam uz zaļo teritoriju trūkumu un vides apsvērumiem.  Turklāt šīs degradētās teritorijas bieži atrodas ekskluzīvās vietās, netālu no lielām pilsētām, kas padara tās īpaši piemērotas pēdējam transporta ķēdes posmam.

Video Brownfield Developments

Sniegums: Ilgtspējīgi īpašumi

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Atklājiet mūsu parkus

VGP aktīvi nodrošina augstus tehniskos standartus un lielisku modularitāti specifiskām potenciālo klientu prasībām, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātei un ilgtspējai. Izpētiet mūsu parkus visā Eiropā.

Īpašumi

Kontakti

Vai jums ir kāds jautājums vai vēlaties iegūt vairāk informācijas? Nevilcinieties sazināties ar mums.

Sazinieties ar mums