Eiropas mēroga uzņēmums, ko vieno spēcīga kultūra

Mēs esam ģimenes uzņēmums visas Eiropas mērogā ar spēcīgu un dinamisku uzņēmuma kultūru. Mūs vieno vienas un tās pašas pamatvērtības: savstarpēja uzticēšanās, cieņa vienam pret otru, ārkārtējs spars un liela aizraušanās ar to, ko mēs darām.

Mēs cenšamies nodrošināt izaugsmes iespējas mūsu darbiniekiem, kuri pauž personīgo iniciatīvu. Mēs vēlamies, lai mūsu cilvēki justos atalgoti un priecātos par savu darbu. Komandas darbs un augsta motivācija ir mūsu virzītājspēki, lai spētu sasniegt ambiciozos mērķus, ko esam sev izvirzījuši.

Talantu vadība

VGP ir apņēmušies piesaistīt labākos talantus, veicinot profesionālo izaugsmi, atbalstot daudzfunkcionālas un starptautiskas mobilitātes iespējas un piedāvājot aizraujošas karjeras iespējas visos līmeņos.

Dažādība

Mēs vēlamies piedāvāt saviem darbiniekiem darba vidi, kas veicina daudzveidību un vienlīdzīgas iespējas, kur cilvēki var pilnībā izmantot savu potenciālu. Mēs VGP atbalstām darba vidi bez uzmākšanās un diskriminācijas, kurā visi mūsu kolēģi var dot vienādu ieguldījumu mūsu komerciālo mērķu sasniegšanā. Visā, ko darām, esam godīgi un sirsnīgi, kā arī ievērojam atklātu komunikāciju. Lai palīdzētu darbiniekiem attīstīties kultūras ziņā daudzveidīgajos tirgos, kuros mēs darbojamies, VGP aktīvi atbalsta iekļaujošu un caurspīdīgu darbavietu.

Veselība, drošība un aizsardzība

Mūsu darbinieku veselība, drošība un aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Koncerns savos attīstības projektos, kur darbavietu uzrauga veselības un drošības koordinators, izmanto īpašus veselības un drošības pasākumus, papildinot tos ar procedūrām atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Iespējas mūsu darbaspēkam

Mūsu cilvēki ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies dot iespēju saviem darbiniekiem, piedāvājot viņiem daudzveidīgu priekšrocību un iespēju paketi. Dažas no mūsu veselības un labklājības veicināšanas aktivitātēm atradīsiet šeit:

 

Darbinieku labklājība

Mēs nodrošinām lielisku darba vidi, patīkamu kultūru un elastīgus darba apstākļus. Lai vienotu darbiniekus, tiek organizēti pasākumi, piemēram, Ģimenes diena. Tiek sponsorēti sporta zāles un sporta pasākumu apmeklējumi, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Turklāt veselīgu darba vides ietvaros mūsu darbiniekiem tiek piedāvātas ergonomiskas biroja mēbeles. Turklāt Koncerns ir apņēmies 100% valstu, kurās ir pārstāvēts VGP, īstenot programmu "Strādā zaļāk", kur zaļie biroji un darba vadlīnijas piedāvā darbiniekiem darba vidi un rīkus, lai samazinātu viņu darba ietekmi uz vidi.

Brīvprātīg aktivitātes

VGP brīvprātīgā darba programma piedāvā visiem darbiniekiem iespēju veltīt vismaz vienu darbadienu, lai atbalstītu Koncerna izveidotās sociālās iniciatīvas, tostarp vietējos iedzīvotājus vai vietējās bezpeļņas organizācijas, izmantojot VGP kopienas dienas, kas bieži tiek organizētas kopā ar VGP fondu.

 

 

VGP Academy

Tiek organizētas Koncerna mēroga un reģionālās apmācības, kas aptver daudzveidīgu praktisku tēmu loku, lai vēl vairāk uzlabotu mūsu darbinieku zināšanas un veicinātu interesi, sniegtu viņiem dziļāku ieskatu mūsu stratēģijā un procesos, kā arī dotu iespēju un iedrošinātu mūsu darbiniekus īstenot ilgtspējīgas darbības. Mūsu akadēmija piedāvā brīvprātīgas un obligātas tradicionālās mācības, izmantojot apmācību, diskusijas, lekcijas un uzdevumus ar daudzveidīgu kursu grafiku - no ESG, veselības un drošības, juridiskajiem un atbilstības līdz pat tehniskajiem jautājumiem.

Sniegums: Iespējas mūsu darbaspēkam

VGP People and culture

VGP People and culture

Atklājiet karjeru

Vēlaties pievienoties mūsu komandai? Pārbaudiet mūsu atvērtās pozīcijas šeit.

Karjera

Sūdzības

Jebkādas bažas vai sūdzības? Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Atbilstības uzticības tālruni.

Compliance Hotline