VGP Īpašumu un telpu apsaimniekošana

VGP īpašumu apsaimniekošana

Mūsu īpašumu apsaimniekošanas komanda darbojas saskaņoti ar visiem būvēs strādājošajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu darbību nepārtrauktību. Klientiem tas nodrošina ilgtermiņa komfortu, vienlaicīgi optimizējot pakalpojumu un apkalpes līgumus. Ievērojot augstākos standartus un pielāgojoties mainīgajām vajadzībām, mēs nodrošināt īpašuma ilgmūžību.  

Mūsu sniegtajos pakalpojumos ietilpst: 

 1. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumu grafika sastādīšana un daudzgadēja rīcības plāna izstrāde, balstoties uz klienta lietošanas profilu;

 2. Būves telpu profilaktiskās apkopes koordinēšana, piemēram, regulāras pārbaudes, lifti, apkure utt.;

 3. Remonta pakalpojumu koordinēšana, nodrošinot, nomainot vai atjaunojot tehnisko aprīkojumu atbilstoši prioritātēm vai likumīgajām prasībām;

 4. Pakalpojumu sniedzēju līgumstaistību ievērošanas uzraudzība un operatīvo izmaksu kontrole.

VGP telpu apsaimniekošana

Mūsu telpu apsaimniekošanas komanda palīdz klientiem veikt ikdienas darbības un tehnisko iekārtu apkopi gan telpās, gan ārējās teritorijās.   

Mūsu sniegtajos pakalpojumos ietilpst: 

 1. Apkures, ventilācijas, sanitāro, elektrisko un citu tehnisko iekārtu ekspluatācija un apkope;

 2. Ārējo pakalpojumu sniedzēju (apkope, remonts utt.) uzraudzība un atbalsts;

 3. Sīku remontu individuāla veikšana;

 4. Vispārējās kārtības, tīrības un satiksmes drošības nodrošināšana;

 5. Ārējās teritorijas uzturēšana (t.i., uzkopšanas darbi);

 6. Klientu atbalsts objektā;

 7. Avārijas dienestu gatavība.