VGP Správa nehnuteľností a zariadení

Správa nehnuteľností VGP

Naše oddelenie služieb správy nehnuteľností koordinuje svoju prácu so všetkými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v našich budovách, aby sme zabezpečili plynulé fungovanie. Zabezpečuje pre našich zákazníkov dlhodobý komfort a zároveň optimalizuje zmluvy o servise a údržbe. Dodržiavaním najvyšších štandardov a prispôsobovaním sa meniacim sa potrebám zabezpečujeme nehnuteľnostiam dlhodobú budúcnosť.  

K službám, ktoré poskytujeme patria: 

 1. Vypracovanie plánu podmienok poskytovania služieb a vymedzenie viacročného akčného plánu na základe konkrétneho užívateľského profilu nášho zákazníka.

 2. Koordinácia preventívnej údržby zariadení budov, napr. pravidelné kontroly, údržby výťahov, kúrenia a pod.

 3. Koordinácia služieb opravnej údržby prostredníctvom poskytovania, výmeny alebo obnovovania technického vybavenia na základe priorít alebo zákonných povinností. 

 4. Monitorovane poskytovateľov služieb, aby spĺňali zmluvné záväzky a kontrola prevádzkových nákladov. 

Správa zariadení VGP

Naše oddelenie pre správu zariadení asistuje zákazníkom s každodennou prevádzkou a údržbou technických zariadení vnútri budov aj vo vonkajších areáloch. 

K službám, ktoré poskytujeme patria: 

 1. Prevádzka a údržba kúrenia, ventilácie, hygienických zariadení, elektrických a iných technických zariadení
 2. Podpora a dohľad nad externými poskytovateľmi služieb (údržba, opravárenské práce, a pod.) 

 3. Nezávislá realizácia malých opráv 

 4. Zabezpečenie všeobecného poriadku, čistoty a bezpečnosti dopravy 

 5. Údržba vonkajších areálov (napr. čistenie) 

 6. Podpora zákazníkov na mieste 

 7. Pripravenosť pohotovostných služieb