Joint Ventures

Společnost VGP má dnes pět společných podniků* se třemi různými partnery. Všechny společné podniky jsou založeny jako partnerství 50:50 a VGP poskytuje služby všem společným podnikům jako správce majetku (asset manager), nemovitostí (property manager) a rozvoje (development manager), což nám umožňuje udržet si kontrolu nad aktivní správou portfolia.

Allianz / Pimco Prime Real Estate

Společně s Pimco Prime Real Estate (dříve Allianz Real Estate), předním světovým investorem do nemovitostí s dlouhodobým investičním horizontem, jsou založeny tři společné podniky. S tímto partnerem jsme vstoupili do následujících společných podniků:

  • Rheingold (první společný podnik), který je plně zainvestován, a proto již nebude získávat nová aktiva, ale bude nadále spravovat stávající portfolio až do roku 2036.
  • Aurora (druhý společný podnik), který aktivně získává nové parky vybudované společností VGP.
  • Ymir (třetí společný podnik), který byl založen za konkrétním účelem rozvoje VGP parku v Mnichově (VGP Park Mnichov, další informace naleznete zde).

Deka Immobilien

V roce 2023 byl založen čtvrtý společný podnik se společností Deka Immobilien, jednou z největších globálně působících evropských společností působící v oblasti investic do nemovitostí. Tento "červený" společný podnik má předem definované portfolio 5 německých parků, které jsou do společného podniku vkládány v letech 2023-2024 v rámci tří samostatných closingů.

Areim

Pátý společný podnik Saga byl založen v roce 2023 společně se společností Areim, nezávislým správcem fondů a vlastníkem nemovitostí se sídlem ve Stockholmu. Tento společný podnik vyčlenil předem definované portfolio, předpokládá pětileté investiční období a celkovou dobu trvání deseti let s několika možnostmi prodloužení.

(*) Nezahrnuje rozvojové společné podniky. S cílem umožnit skupině VGP získat pozemky v nejlepších lokalitách pro budoucí výstavbu uzavřela skupina strategická partnerství, a to (i) společný podnik s rozdělením podílu v poměru 50:50 se společností VUSA (společný podnik VGP Park Belartza) a (ii) společný podnik s rozdělením podílu v poměru 50:50 se společností Revikon (společný podnik VGP Park Siegen) (společně dále jen "společné podniky v oblasti developmentu"). Skupina považuje tyto společné podniky v oblasti developmentu za doplňkový zdroj pro získávání pozemků, které by pro ni jinak nebyly dostupné.