Správa nemovitostí od VGP

Naše služby správy nemovitostí koordinují svou činnost se všemi poskytovateli služeb působícími v našich budovách za účelem zajištění plynulého provozu.  To našim zákazníkům zaručuje dlouhodobý komfort a optimalizaci smluv na servis a údržbu. Dodržováním nejvyšších standardů a adaptací na měnící se potřeby zajišťujeme nemovitostem dlouhodobou budoucnost.

Služby, které poskytujeme, mimo jiné zahrnují:

 • Vypracování podmínek rozpisu prováděných služeb a sestavení víceletého akčního plánu v závislosti na konkrétním uživatelském profilu zákazníka
 • Koordinaci preventivní údržby zařízení budov, např. pravidelné kontroly výtahů, vytápění atd.
 • Koordinaci služeb nápravných opatření: dodání, výměnu nebo renovaci technických zařízení podle priorit nebo zákonem stanovených povinností
 • Monitorování poskytovatelů služeb v oblasti dodržování smluvních závazku a kontrolu provozních nákladů

Správa zařízení od VGP

Náš tým pro správu zařízení je nápomocen zákazníkům v každodenním provozu a údržbě technických zařízení uvnitř budov i na vnějších prostranstvích.

Služby, které poskytujeme, mimo jiné zahrnují:

 • Provoz a údržbu vytápění, ventilace, vodovodních a odpadních rozvodů, elektrických a jiných technických instalací
 • Supervizi a podporu externích poskytovatelů služeb (údržba, opravy apod.)
 • Nezávislé provádění menších oprav
 • Zajišťování všeobecného pořádku, čistoty a dopravní bezpečnosti
 • Údržbu venkovních ploch (vč. čištění)
 • Podporu zákazníků on-site
 • Službu připravenosti na mimořádné události