Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naši ciljevi u vezi sa održivim poslovanjem

Naša Obaveza

Naša ESG strategija počiva na četiri stuba za pokrivanje najbitnijih tema za Grupu. Cilj mu je da transformiše i unapredi naš portfolio, dajući svrhu našim timovima, prelazak na naše stanare i zajedničku vrednost za naše zajednice.
 
 1. 1 —
  ŽIVOTNA SREDINA Obezbeđivanje da je naš poslovni put - uključujući sopstvene operacije i portfolio sredstava - na putu ka punoj kružnosti i neto nultim emisijama ugljenika do 2050

 2. 2 —
  ŽIVOTNA SREDINA Stimulišite biodiverzitet ulaganjem i zaštitom prirodne sredine ui oko naših parkova i drugde

 3. 3 —
  SOCIAL Promovisati društvenu koheziju, smanjiti nejednakost i zaštititi ugrožene zajednice i pojedince kroz poslovno ponašanje i specifične inicijative podrške

 4. 4 —
  GOVERNANCE Adekvatno upravljanje i razmatranja zaštite životne sredine, društva i upravljanja (ESG) integrisana u politike i principe koji upravljaju našim poslovanjem i odražavaju našu posvećenost inkluzivnom, održivom rastu

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Šta smo postigli do sada

 • Kapacitet ekološke proizvodnje struje od 157.2 MWp (objekti u radu i izgradnji)
 • 54.3% ukupnog portfolija sada ima ekološke sertifikate
 • Fondacija VGP Foundation je utvrdila prva 29 projekta podrške sa finansiranjem u vrednosti od 12 miliona €
 • Učvršćivanje naše posvećenosti održivom i inkluzivnom rastu u širokom spektru politika
 • Održivo izveštavanje u skladu sa standardima GRI i CDP o gasovima sa efektom staklene bašte
 • Monitoring i upravljanje emisijama CO2 objekata iz portfolija zajedno sa izveštavanjem prema standardu GRESB
 • CIljevi i obaveze kompanije VGP su u skaldu sa Ciljevima održivog razvoja
 • Program održivosti, upravljanje i okvir za ekološko finansiranje su sertifikovani od strane organizacije Cicero

Naš pristup održivom poslovanju

Kao porodična kompanija, nastojimo da koristimo naša znanja radi obezbeđenja svetle i održive budućnosti za nove generacije.

Naša kompanija ulaže napore kako bi optimizovala svoje objekte u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim tehničkim inovacijama. Energetska efikasnost i održivost čine neke od naših glavnih prioriteta. Naša kompanija zna da je moguća izgradnja, rekonstrukcija, renoviranje i transformacija logističkih objekata na održiv i tehnološki napredan način. To je korisno za životnu sredinu i kvalitet života ljudi koji rade na našim lokacijama.  

Kako bismo našim zaposlenima pomogli da napreduju na kulturno raznolikim tržištima u kojima poslujemo, VGP aktivno promoviše inkluziju i transparentnost na radnom mestu. Zajedništvo i kolegijalnost koji se neguju u našoj kompaniji zasnivaju se na međusobnom poverenju i poštovanju i naša kompanija teži da zaposlenima pruži mogućnosti za razvoj i ličnu inicijativu. Mi u kompaniji VGP slavimo naše međusobne razlike i podržavamo radno okruženje bez uznemiravanja i diskriminacije u kom naše kolege mogu podjednako da pružaju doprinos u ostvarivanju naših komercijalnih ciljeva.

Naša kompanija nastoji da stvara novu vrednost i nastupa kao partner od poverenja u odnosima sa našim klijentima i zajednicama u kojima poslujemo kao i našim zaposlenima

1. Održivost u okviru našeg poslovanja

Kompanija VGP je posvećena smanjenju emisija ispod nivoa direktnih i indirektnih emisija gasova sa efektom staklene bašte (Scope 1 i 2) za 50% do 2030. godine i postizanju nultih emisija ugljen-dioksida do 2025. godine.

Kako bismo realizovali ovaj ambiciozni cilj, uveli smo četiri ključne mere u različite oblasti našeg svakodnevnog poslovanja, na osnovu nalaza analize emisija ugljen-dioksida u skladu sa GHG protokolom koja je vršena tokom 2019. godine:

 • Povećanje održivosti putovanja na posao prelaskom na električne automobile i bicikle za razdaljine manje od 10km
 • Uvođenje politike poslovnih putovanja čiji cilj je da se putovanja avionom zamene video-konferencijama za 20% sastanaka i putovanjem vozom za razdaljine manje od 750km
 • Prelazak na ugovore o ekološkom energetskom snabdevanju za naše poslovne objekte
 • Promocija digitalizacije u cilju smanjenja potrošnje papira i otpada

Od januara 2022. godine, sve VGP kancelarije širom Evrope prešle su na 100% obnovljivu energiju.

Takođe, naša kompanija ulaže u interne stručnjake kako bi efikasno ostvarivala ciljeve održivog poslovanja. 

 1. UGOVORI ZA ZELENU ENERGIJU za naše poslovne zgrade

 2. POSLOVNA PUTOVANJA više telekonferencija i putovanja vozom

 3. PUTOVANJE Prelazak na električne automobile i bicikle za kratka putovanja

 4. DIGITIZACIJA za smanjenje potrošnje papira i otpada

2. Portfolio objekata naše kompanije

Naši objekti predstavljaju srž i centar našeg poslovanja i ključnu oblast u kojoj ostvarujemo pozitivan uticaj na održivost. Naši napori u vezi sa promovisanjem održivih i inovativnih rešenja usmereni su na sertifikaciju ekološke izgradnje, tehnološke elemente predviđene za smanjenje emisija CO2 i održivo upravljanje portfolijom.

Ekološki sertifikati

 

 • 100% novih zgrada sertifikovanih sa BREEAM Ekcellent i DGNB Gold 

 • Ciljajte na najefikasniji EPC ili sličan rejting

 

Održiva gradnja i tehnologije za smanjenje CO2

Naša kompanija primenjuje visoki, sertifikovani građevinski strandard kako bi stvorila održivu vrednost za svoje akcionare, zakupce i lokalne zajednice, i kako bi omogućila da efikasnije koristimo prirodne resurse ili energiju. Tipično primenjivani elementi projektovanja objekata i upravljanja objektima su sledeći:

 • U 2022. VGP sprovodi studiju sa ARUP-om o tehnologijama održive gradnje
 • Upotreba kvalitetnih i sertifikovanih materijala u skladu sa standardom ISO 14001
 • Održivo korišćenje materijala, uključujući i reciklažu šuta
 • Nema grejanja na gas (korišćenje geotermalnih ili drugih izvora energije)
 • Upotreba prefabrikovanog betona izuzetne postojanosti
 • Unutrašnja i spoljašnja LED rasveta
 • Ugradnja solarnih panela, ukoliko je izvodljivo
 • Izgradnja zelenih krovova i fasada, na zahtev klijenta 
 • Energetski efikasna klimatizacija, po potrebi
 • Instalacije koje emituju manje buke usled faktora okruženja
 • Sanitarne instalacije koje omogućavaju uštedu vode
 • Efikasno upravljanje otpadom u cilju promovisanja reciklaže
 • Održivo upravljanje (atmosferskim) vodama i parterno uređenje
 • Zadržavanje kišnice i održivo uređenje lokacije
 • Najmanje 80% drveta je nekada bilo certificirano i potiče iz šuma kojima se održivo upravlja sa FSC ili PEFC
 • Integracija u društveno tkivo i postojeću infrastrukturu
 • Lak pristup javnom prevozu
 • Instalacije hlađenja/zamrzavanja sa sistemima za detekciju curenja i automatski zaustavni ventili, po potrebi
 • Energetski efikasna vrata i pretkomore za utovarne i istovarne rampe
 • Punjači za električne automobile i kamione prilagođeni potrebama klijenta
 • Logistički saobraćajni pravci kroz poslovni park i unutar objekata predviđeni za optimalan transport tereta i manipulaciju teretom
 • Centralni sistem za nadzor, kontrolu, regulaciju i optimizaciju prilagođen potrebama klijenta
 • Upravljanje otpadom i reciklaža

Video: VGP Park Munich - Sustainable building

Održivo upravljanje portfoliom

 

 • Održiva upotreba objekata sa stepenom iskorišćenja prostora od > 95%
 • Sve veči broj građevinskih projekata na brownfield zemljištu predviđenih za rekonstrukciju napuštenih industrijskih objekata
 • Integrisanje zelenih površina radi promovisanja biodiverziteta

Skoro 40% naših razvojnih projekata kupljenih 2021. su braunfild lokacije, čime se naši klijenti približavaju njihovim klijentima i kupcima i poboljšavaju efikasnost njihovog lanca snabdevanja i isporuku u poslednjem trenutku.

 

Izveštavanje u vezi sa zaštitom životne sredine

Kako bismo zainteresovanim stranama omogućili da izvrše samostalnu procenu naših napora, na godišnjem nivou podnosimo izveštaje nezavisnim tržišnim i sektorskim organizacijama u sistemu ESG koje vrše procenu naših izveštaja i rezultata, uključujući GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (sektor nekretnina), TCFD i S&P Global CSA.

Što se tiče izveštavanja o emisijama CO2 i podacima o potrošnji energije našeg portfelja, ovo je potvrđeno od strane treće strane od strane CO2Logic na osnovu PAS 2060 i GHG protokola.

 

Climate related reporting TCFD

3. Pružanje podrške klijentima u smanjenju emisija ugljen-dioksida

VGP Renewable Energy izvor zelene energije

Naša zasebna poslovna jedinica „VGP Renewable Energy“ nudi široki dijapazon rešenja u oblasti obnovljive energije koja uključuju solarnu energiju, energiju vetra i termalnu energiju, kao i integrisanje skladištenja i distribucije. Naša kompanija nudi rešenja za zelenu energiju u okviru PV sistema za montažu na krovove i na zemlji, kao i instalaciju i upravljanje baterijama. Takođe, našim zakupcima pomažemo da izvrše optimizaciju iskorišćenja zelene energije kroz kontrolu potrošnje energije u industrijskim i proizvodnim procesima kako bi se maksimalno iskoristio potencijal potrošnje električne energije dobijene na osnovu PV sistema/vetrogeneratora.

e-Mobilnost

Pored naše ponude u oblasti zelene energije, našim klijentima pružamo podršku u prelasku na ekološke vozne parkove kamiona, automobila ili viljuškara, nudimo rešenja za punjenje električnih automobila i kamiona.

 

 

 

 

 

CO2 neutralna unapređenja objekata

Sarađujemo sa našim klijentima kako bi ostvarili CO2 neutralno poslovanje u poslovnim parkovima kompanije VGP

 • Na odabranim braunfild lokacijama u Nemačkoj, sada planiramo naše velike projekte po narudžbini klijenata koji treba da dobiju sertifikat DGNB KlimaPositiv (za CO2 neutralne objekte)

VGP Foundation

Pružanje podrške društvenim, ekološkim i kulturnim projektima širom Evrope

Kako bi povećala pozitivan društveni uticaj na maksimum, naša kompanija je 2019. godine osnovala fondaciju VGP Foundation. Naša kompanija odvaja oko 1-2% godišnjeg profita za ovu fondaciju. Cilj ove fondacije je promovisanje očuvanja prirode, uticanje na lokalne zajednice kroz društvene projekte i očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Evrope.

Jedan od naših najnovijih projekata je obnova tresetišta „Chore Bagno“ u Ukrajini. Tresetište je jedinstven ekosistem koji se sastoji od nekoliko metara debelih slojeva treseta. Zahvaljujući velikoj količini komponenti prirodnog porekla, tresetišta su značajna mesta skladištenja CO2 i drugih gasova. Tresetišta čuvaju 30% svetskog ugljenika u zemljištu, što ih čini dvostruko efikasnijim od svih drugih vrsta vegetacije zajedno na Zemlji. Pored toga, igraju važnu ulogu u prevenciji poplava u mnogim oblastima i prirodno su stanište za mnoge retke i zaštićene vrste životinja i biljaka. Ovde pogledajte video o ovom projektu.

Više informacija o VGP Foundation

Naš okvir za ekološko poslovanje

Okvir za ekološko poslovanje kompanije VGP pruža jasan i transparentan set kriterijuma za ulaganja u izvore obnovljive energije, energetsku efikasnost i ekološke projekte koji su deo portfolija kompanije VGP. Ovaj okvir pruža značajan doprinos smanjenju emisija ugljen-dioksida i olakšava prelazak na okruženje sa niskim emisijama ugljen-dioksida. Naš Okvir za ekološko poslovanje je prošao nezavisnu reviziju i klasifikovan je kao „Srednje zelen“ sa „Dobrim“ upravljačkim okvirom, u skladu sa principima Green Bond i Green Loan organizacije CICERO Shades of Green AS.

Okvir je omogućio kompaniji VGP da uspešno emituje svoju prvu javnu zelenu obveznicu ukupne nominalne vrednosti od 600 miliona € u martu 2021. godine. U januaru 2022. Grupa je izdala svoju drugu zelenu obveznicu (podeljenu na dve tranše) na evro tržištu u ukupnom nominalnom iznosu od 1,0 milijardi evra.

Naši izveštaji u oblasti održivosti

 

Kompanija VGP želi da posluje kao odgovoran privrednik koji blisko sarađuje sa svojim zainteresovanim stranama. U te svrhe, kompanija VGP je objavila izveštaj o održivosti poslovanja od 2019. godine.

Ovaj izveštaj sadrži ključne ciljeve i ostvarene rezultate i opisuje na koji način se VGP bavi održivim poslovanjem i primenjuje svoju strategiju održivosti poslovanja, kao i procedure i smernice. Ovaj izveštaj je pripremljen u skladu sa Standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI) – Core Option nivo, i nije revidiran od strane eksternih revizora. Osim GRI, u Izveštaju o održivosti poslovanja pominje se Agenda 2030 Ujedinjenih nacija. Navedeni ciljevi su u skladu sa smernicama iz Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. VGP je potpisnik pisma UN Gobal Compact, koji podržava Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, radu, životnoj sredini i borbi protiv korupcije.