Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naši ciljevi u vezi sa održivim poslovanjem

Naša Obaveza

Naša ESG strategija počiva na četiri stuba za pokrivanje najbitnijih tema za Grupu. Cilj mu je da transformiše i unapredi naš portfolio, dajući svrhu našim timovima, prelazak na naše stanare i zajedničku vrednost za naše zajednice.
 
 1. 1 —
  ŽIVOTNA SREDINA Obezbeđivanje da je naš poslovni put - uključujući sopstvene operacije i portfolio sredstava - na putu ka punoj kružnosti i neto nultim emisijama ugljenika do 2050

 2. 2 —
  BIODIVERZITET Stimulišite biodiverzitet ulaganjem i zaštitom prirodne sredine ui oko naših parkova i drugde

 3. 3 —
  SOCIAL Promovisati društvenu koheziju, smanjiti nejednakost i zaštititi ugrožene zajednice i pojedince kroz poslovno ponašanje i specifične inicijative podrške

 4. 4 —
  GOVERNANCE Adekvatno upravljanje i razmatranja zaštite životne sredine, društva i upravljanja (ESG) integrisana u politike i principe koji upravljaju našim poslovanjem i odražavaju našu posvećenost inkluzivnom, održivom rastu

VGP Corporate Responsibility Report - Highlights 2022

Naš pristup održivom poslovanju

Kao porodična kompanija, nastojimo da koristimo naša znanja radi obezbeđenja svetle i održive budućnosti za nove generacije.

Naša kompanija ulaže napore kako bi optimizovala svoje objekte u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim tehničkim inovacijama. Energetska efikasnost i održivost čine neke od naših glavnih prioriteta. Naša kompanija zna da je moguća izgradnja, rekonstrukcija, renoviranje i transformacija logističkih objekata na održiv i tehnološki napredan način. To je korisno za životnu sredinu i kvalitet života ljudi koji rade na našim lokacijama.  

Kako bismo našim zaposlenima pomogli da napreduju na kulturno raznolikim tržištima u kojima poslujemo, VGP aktivno promoviše inkluziju i transparentnost na radnom mestu. Zajedništvo i kolegijalnost koji se neguju u našoj kompaniji zasnivaju se na međusobnom poverenju i poštovanju i naša kompanija teži da zaposlenima pruži mogućnosti za razvoj i ličnu inicijativu. Mi u kompaniji VGP slavimo naše međusobne razlike i podržavamo radno okruženje bez uznemiravanja i diskriminacije u kom naše kolege mogu podjednako da pružaju doprinos u ostvarivanju naših komercijalnih ciljeva.

Naša kompanija nastoji da stvara novu vrednost i nastupa kao partner od poverenja u odnosima sa našim klijentima i zajednicama u kojima poslujemo kao i našim zaposlenima

Održivost u okviru našeg poslovanja

Kompanija VGP je posvećena smanjenju emisija ispod nivoa direktnih i indirektnih emisija gasova sa efektom staklene bašte (Scope 1 i 2) za 50% do 2030. godine i postizanju nultih emisija ugljen-dioksida do 2025. godine.

Kako bismo realizovali ovaj ambiciozni cilj, uveli smo četiri ključne mere u različite oblasti našeg svakodnevnog poslovanja, na osnovu nalaza analize emisija ugljen-dioksida u skladu sa GHG protokolom koja je vršena tokom 2019. godine:

 • Povećanje održivosti putovanja na posao prelaskom na električne automobile i bicikle za razdaljine manje od 10km
 • Uvođenje politike poslovnih putovanja čiji cilj je da se putovanja avionom zamene video-konferencijama za 20% sastanaka i putovanjem vozom za razdaljine manje od 750km
 • Prelazak na ugovore o ekološkom energetskom snabdevanju za naše poslovne objekte
 • Promocija digitalizacije u cilju smanjenja potrošnje papira i otpada

Završili smo prelazak na 100% sertifikovanu Green Pover za sve VGP kancelarije od 1. januara 2022.

Takođe, naša kompanija ulaže u interne stručnjake kako bi efikasno ostvarivala ciljeve održivog poslovanja. 

 1. UGOVORI ZA ZELENU ENERGIJU za naše poslovne zgrade

 2. POSLOVNA PUTOVANJA više telekonferencija i putovanja vozom

 3. PUTOVANJE Prelazak na električne automobile i bicikle za kratka putovanja

 4. DIGITIZACIJA za smanjenje potrošnje papira i otpada

Portfolio objekata naše kompanije

Naši objekti predstavljaju srž i centar našeg poslovanja i ključnu oblast u kojoj ostvarujemo pozitivan uticaj na održivost. Naši napori u vezi sa promovisanjem održivih i inovativnih rešenja usmereni su na sertifikaciju ekološke izgradnje, tehnološke elemente predviđene za smanjenje emisija CO2 i održivo upravljanje portfolijom.

Ekološki sertifikati

 

 • Ciljajte na 100% novih zgrada sertifikovanih sa BREEAM Ekcellent ili DGNB Gold 

  • 61% ukupnog portfolija sada ima ekološke sertifikate

 • Ciljajte na najefikasniji EPC ili sličan rejting

 

Održiva gradnja i tehnologije za smanjenje CO2

Naša kompanija primenjuje visoki, sertifikovani građevinski strandard kako bi stvorila održivu vrednost za svoje akcionare, zakupce i lokalne zajednice, i kako bi omogućila da efikasnije koristimo prirodne resurse ili energiju. VGP je 2022. godine sproveo studiju sa ARUP-om za održivu gradnju. Grupa blisko sarađuje sa brojnim glavnim dobavljačima kako bi procenila poboljšanja i tehnologije za smanjenje CO2. CDP je prepoznao VGP među liderima za angažovanje dobavljača za 2022. godinu, kao među prvih 8% kompanija koje su ocenjene za angažovanje dobavljača. o klimatskim promenama.

Tipično primenjivani elementi projektovanja objekata i upravljanja objektima su sledeći:

 • Upotreba kvalitetnih i sertifikovanih materijala u skladu sa standardom ISO 14001
 • Najmanje 80% drveta je nekada bilo sertifikovano i potiče iz šuma kojima se održivo upravlja sa FSC ili PEFC: Otkrijte više
 • Nema grejanja na gas (korišćenje geotermalnih ili drugih izvora energije) gdje je to moguće
 • Ugradnja solarnih panela, ukoliko je izvodljivo
 • Zadržavanje kišnice i održivo uređenje lokacije
 • Punjači za električne automobile i kamione prilagođeni potrebama klijent
 • Krovni prozori za prirodno svetlo
 • Postrojenje za prečišćavanje vode: prikupljanje i ugrožavanje kišnice/otpadne vode za ponovnu upotrebu za baštu, toalete i čišćenje
 • Različite inicijative za biodiverzitet kao što su kućice za ptice, hoteli za insekte, drveni zidovi, ekodukti i košnice, na osnovu saveta ekologa
 • Centralni sistem za nadzor, kontrolu, regulaciju i optimizaciju prilagođen potrebama klijenta
 • Više...

Video: VGP Park Munich - Sustainable building

Održivo upravljanje portfoliom

 

 • Ciljajte na neto relativno smanjenje od 55% (u poređenju sa baznom 2020. godinom) emisija „u upotrebi“ iz opsega 3 do 2030
 • Održiva upotreba objekata sa stepenom iskorišćenja prostora od > 95%
 • Sve veči broj građevinskih projekata na brownfield zemljištu predviđenih za rekonstrukciju napuštenih industrijskih objekata, približavanje naših klijenata njihovim klijentima i kupcima i poboljšanje efikasnosti njihovog lanca snabdevanja i isporuke u poslednjem trenutku
 • Integrisanje zelenih površina radi promovisanja biodiverziteta

Skoro 40% naših razvojnih projekata kupljenih 2021. su braunfild lokacije, čime se naši klijenti približavaju njihovim klijentima i kupcima i poboljšavaju efikasnost njihovog lanca snabdevanja i isporuku u poslednjem trenutku.

 

Video braunfild razvoj

Izveštavanje u vezi sa zaštitom životne sredine

Kako bismo zainteresovanim stranama omogućili da izvrše samostalnu procenu naših napora, na godišnjem nivou podnosimo izveštaje nezavisnim tržišnim i sektorskim organizacijama u sistemu ESG koje vrše procenu naših izveštaja i rezultata, uključujući GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (sektor nekretnina), TCFD i S&P Global CSA.

Što se tiče izveštavanja o emisijama CO2 i podacima o potrošnji energije našeg portfelja, ovo je potvrđeno od strane treće strane od strane CO2Logic na osnovu PAS 2060 i GHG protokola. Ciljevi VGP-a za puni obim 1,2 i 3 su potvrđeni od strane inicijative za ciljeve zasnovane na nauci (SBTi).

VGP je referentni učesnik u „CRREM ISTRAŽIVANJU O TRANZICIONOM RIZIKU“ 2021. Svrha istraživanja je da pruži uvid i tržišne stavove o trenutnim trendovima i/ili izazovima u vezi sa rizikom od ugljenika i tranzicije VGP-a. Intervju sa VGP je objavljen na sajtu CRREM-a i može se pročitati ovde.

Kao neprofitna organizacija zasnovana na misiji koja vodi globalni sistem otkrivanja podataka o životnoj sredini, CDP veoma ceni podršku VGP NV. Hitna akcija u celom sistemu ostaje ključna za obezbeđivanje da možemo da ograničimo globalno zagrevanje na 1,5°C, izbegnemo najgore posledice klimatskih promena i zaštitimo prirodne resurse naše planete. Otkrivanje je prvi ključni korak u rešavanju sadašnjih i budućih rizika po životnu sredinu. VGP NV je pokazao svoju posvećenost transparentnosti u vezi sa svojim uticajima na životnu sredinu i strategijama delovanja tako što je otkrio svoje podatke o životnoj sredini kroz CDP 2022. Otkrivanje ne samo da pruža osnovu za ekološke akcije, već donosi opipljive poslovne koristi za akcionare, kupce i zaposlene. - Dexter Galvin, globalni direktor CDP-a, korporacije i lanci snabdevanja, oktobar 2022.

Climate related reporting TCFD

Pružanje podrške klijentima u smanjenju emisija ugljen-dioksida

VGP Renewable Energy izvor zelene energije

Naša zasebna poslovna jedinica „VGP Renewable Energy“ nudi široki dijapazon rešenja u oblasti obnovljive energije koja uključuju solarnu energiju, energiju vetra i termalnu energiju, kao i integrisanje skladištenja i distribucije. Naš cilj je da do 2025. godine postignemo 300 MVp kapaciteta obnovljive energije. Sada imamo kapacitet proizvodnje zelene električne energije od 204,3 MVp (operativni, u izgradnji i planirani), 68% trenutno dodijeljenog cilja. Možemo da obezbedimo ukupnu potrošnju energije naših zakupaca sa našim dodeljenim kapacitetom za proizvodnju solarne energije (operativni, u izgradnji i planirani)

Naša kompanija nudi rešenja za zelenu energiju u okviru PV sistema za montažu na krovove i na zemlji, kao i instalaciju i upravljanje baterijama. Takođe, našim zakupcima pomažemo da izvrše optimizaciju iskorišćenja zelene energije kroz kontrolu potrošnje energije u industrijskim i proizvodnim procesima kako bi se maksimalno iskoristio potencijal potrošnje električne energije dobijene na osnovu PV sistema/vetrogeneratora.

Pročitajte naše VGP Renewable Energy Policy

e-Mobilnost i povezanost

Pored naše ponude u oblasti zelene energije, našim klijentima pružamo podršku u prelasku na ekološke vozne parkove kamiona, automobila ili viljuškara, nudimo rešenja za punjenje električnih automobila i kamiona.

Novi cilj postavljen za sve VGP parkove koji će biti opremljeni EV punjenjem i pristupom javnom prevozu.

 

 

 

 

Poboljšanja eko-efikasnosti portfelja

Udružite se sa klijentima kako biste postigli CO2 neutralne operacije u VGP Parkovima

 • Početak programa renoviranja radi poboljšanja eko-efikasnosti postojećeg portfelja zgrada

 • Ažurirali smo naš građevinski standard za implementaciju tehnika uštede i zadržavanja vode

 • Dobili smo naše prve potvrde o izgradnji u skladu sa EU taksonomijom

 • Prioritet nam je da uspostavimo mere koje usklađuju naš portfelj sa evropskim klimatskim ciljevima. Našu politiku taksonomije EU možete pronaći ovde

 • Procene životnog ciklusa VGP-ovih projekata usklađenih sa taksonomijom EU mogu se objaviti na zahtev zakupca ili investitora. Povrh toga, na zahtev se mogu objaviti i rezultati merenja nepropusnosti i termografije. Molimo kontaktirajte nas ovde

 • Na odabranim braunfild lokacijama u Nemačkoj utvrdili smo šta je potrebno za dobijanje DGNB KlimaPositiv (CO2 neutralnog) sertifikata

VGP in the community

Blisko usklađivanje ciljeva svakog parka sa lokalnom opštinom je sastavni deo uspeha naše strategije otkupa zemljišta i upravljanja imovinom i objektima našeg stalnog portfelja. 

Kroz inicijative koje organizuju i kreiraju lokalni timovi za upravljanje nacionalnim parkovima i VGP parkovima, kao i kroz VGP fondaciju, VGP se fokusira na ciljeve pružanja pristupa obrazovanju i osnovnoj nezi, podržavajući rast lokalnih ekonomija, pružajući projekte koji unapređuju biodiverzitet i lokalni životnu sredinu i zaštiti lokalno kulturno nasleđe. 

Ovde možete pročitati više o strategiji zajednice grupe i raznim inicijativama preduzetim u zajednici.

VGP Foundation

Pružanje podrške društvenim, ekološkim i kulturnim projektima širom Evrope

Kako bi povećala pozitivan društveni uticaj na maksimum, naša kompanija je 2019. godine osnovala fondaciju VGP Foundation. Naša kompanija odvaja oko 1-2% godišnjeg profita za ovu fondaciju. Cilj ove fondacije je promovisanje očuvanja prirode, uticanje na lokalne zajednice kroz društvene projekte i očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Evrope. Fondacija VGP Foundation je utvrdila prva 36 projekta podrške sa finansiranjem u vrednosti od 6.6 miliona €.

Jedan od naših najnovijih projekata je obnova tresetišta „Chore Bagno“ u Ukrajini. Tresetište je jedinstven ekosistem koji se sastoji od nekoliko metara debelih slojeva treseta. Zahvaljujući velikoj količini komponenti prirodnog porekla, tresetišta su značajna mesta skladištenja CO2 i drugih gasova. Tresetišta čuvaju 30% svetskog ugljenika u zemljištu, što ih čini dvostruko efikasnijim od svih drugih vrsta vegetacije zajedno na Zemlji. Pored toga, igraju važnu ulogu u prevenciji poplava u mnogim oblastima i prirodno su stanište za mnoge retke i zaštićene vrste životinja i biljaka. Ovde pogledajte video o ovom projektu.

Više informacija o VGP Foundation

Naš okvir za ekološko poslovanje

Okvir za ekološko poslovanje kompanije VGP pruža jasan i transparentan set kriterijuma za ulaganja u izvore obnovljive energije, energetsku efikasnost i ekološke projekte koji su deo portfolija kompanije VGP. Ovaj okvir pruža značajan doprinos smanjenju emisija ugljen-dioksida i olakšava prelazak na okruženje sa niskim emisijama ugljen-dioksida. Naš Okvir za ekološko poslovanje je prošao nezavisnu reviziju i klasifikovan je kao „Srednje zelen“ sa „Dobrim“ upravljačkim okvirom, u skladu sa principima Green Bond i Green Loan organizacije CICERO Shades of Green AS.

Okvir je omogućio kompaniji VGP da uspešno emituje svoju prvu javnu zelenu obveznicu ukupne nominalne vrednosti od 600 miliona € u martu 2021. godine. U januaru 2022. Grupa je izdala svoju drugu zelenu obveznicu (podeljenu na dve tranše) na evro tržištu u ukupnom nominalnom iznosu od 1,0 milijardi evra.

Naši izveštaji u oblasti održivosti

 

Kompanija VGP želi da posluje kao odgovoran privrednik koji blisko sarađuje sa svojim zainteresovanim stranama. U te svrhe, kompanija VGP je objavila izveštaj o održivosti poslovanja od 2019. godine.

Ovaj izveštaj sadrži ključne ciljeve i ostvarene rezultate i opisuje na koji način se VGP bavi održivim poslovanjem i primenjuje svoju strategiju održivosti poslovanja, kao i procedure i smernice. Ovaj izveštaj je pripremljen u skladu sa Standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI) – Core Option nivo, i nije revidiran od strane eksternih revizora. Osim GRI, u Izveštaju o održivosti poslovanja pominje se Agenda 2030 Ujedinjenih nacija. Navedeni ciljevi su u skladu sa smernicama iz Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. VGP je potpisnik pisma UN Gobal Compact, koji podržava Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, radu, životnoj sredini i borbi protiv korupcije.

Za potpuni pregled dokumenata i smernica VGP ESG politike, pogledajte stranicu Korporativno upravljanje na našoj veb stranici:

EPRA Reference Table GRI tabela