Zaposlenje

Pridružite se VGP timu

Porodično vlasništvo kompanije omogućava kolegijalni duh na nivou naše kompanije. Integritet podrazumeva poštenje i iskrenost u našem postupanju i otvorenu komunikaciju.

Međusobno poverenje, poštovanje i mogućnosti za napredovanje su bitni kako bi se naši zaposleni osetili nagrađenim i kako bi uživali u svom radu. Ovo je ključno za ostvarivanje ambicioznih ciljeva koji smo sebi postavili za naredne godine. 

Da li želite da budete član našeg tima? Ovde pogledajte slobodna radna mesta:

 

 

VGP People and culture

VGP People and culture