Pravno obaveštenje

4. oktobar 2019.

  1. VGP NV („Operator“ ili „VGP“) je operater web lokacijawww.vgpparks.eu , www.vgp.cz , www.vgpparks.cz , www.vgpparks.nl , www.vgpparks.de , www.vgpparks.es , www.vgpparks.hu , www.vgpparks.it , www.vgpparks.lt , www.vgpparks.lv , www.vgpparks.pt , www.vgpparks.sk , www.vgp.sk, www.vgpfm.eu , www.vgpfmservices.cz, www.vgpfmservices.eu , www.vgpinternational.eu , www.vgpplaza.com , www.vgpzaragoza.com    („Web lokacije“). Ovi korisnički uslovi i odredbe („ Odredbe i uslovi") koje je izdao operater kako bi opisao odredbe i uslove koji se primenjuju na vaš pristup i korišćenje web lokacija. Prihvatate ove odredbe i uslove korišćenjem web stranice ili pristupanjem bilo kom sadržaju dostupnom preko web lokacija, uključujući bez ograničenja naš RSS izvor. Operater može revidirati ove uslove i odredbe u bilo kom trenutku objavljivanjem revidiranih uslova i odredbi na web lokaciji, a vi se slažete da će vaše korišćenje web stranice, nakon takvih promena, predstavljati vaše prihvatanje istih.
  2. Operater može u bilo kom trenutku da izvrši promene na web stranici i sadržaju i/ili uslugama opisanim na web stranici.

  3. Web stranica i njen sadržaj su isključivo vlasništvo Operatera, njegovih filijala i/ili njihovih davaoca licence. Sve dok se slažete i poštujete ove uslove i odredbe, operater vas poziva da pogledate i/ili odštampate web lokaciju. Saglasni ste da nećete uklanjati ili menjati nijedno priznanje ili pravna obaveštenja sadržana na web lokaciji. Saglasni ste da nećete pristupati web lokaciji na bilo koji drugi način osim putem standardnog web pretraživača na računaru ili mobilnom uređaju. Takođe, dalje se slažete da nećete oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili narušiti Web lokaciju niti ometati korišćenje i uživanje bilo koje druge strane u njemu.

  4. Sadržaj koji je dostupan na web lokaciji je samo informativne prirode. Iako VGP nastoji da sadržaj učini što je moguće verodostojnijim, ne postoji garancija za tačnost, potpunost ili pouzdanost bilo kog sadržaja dostupnog preko Web lokacije (posebna pravila se mogu primeniti na finansijske informacije prema važećem zakonu). Vi ste odgovorni za proveru bilo koje informacije pre nego što se oslonite na njih. Web lokacija može sadržati veze do sajtova kojima upravljaju druge strane. Takve veze ne podrazumevaju da Operator prihvata informacije ili materijal na bilo kom drugom sajtu i Operater se odriče svake odgovornosti u vezi sa vašim pristupom i korišćenjem takvih povezanih web lokacija.

  5. Veze ka Web sajtovima mogu biti napravljene samo pod sledećim uslovima: (i) veza neće oštetiti ili razvodniti dobru volju povezanu sa imenom VGP-a; (ii) veza neće stvarati lažni izgled da je vaša organizacija ili entitet sponzorisan, povezan sa VGP-om ili povezan sa njim; (iii) veza mora da prikazuje Web lokaciju na celom ekranu, a ne u „okviru“ na Web lokaciji za povezivanje; i (iv) VGP zadržava pravo da opozove svoj pristanak na vezu u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju.

  6. Operater može usloviti pristup određenim informacijama koje se nalaze na web stranicama davanjem određenih ličnih podataka korisnika. U tom slučaju, operater postupa sa takvim informacijama u skladu sa VGP politikom zaštite ličnih podataka, koja je dostupna ovde.

  7. Ovi Uslovi i odredbe su primenljivi na svako korišćenje web sajtova nakon datuma njihovog objavljivanja, a to je 4. oktobar 2019.


VGP NV

Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerp, Belgium

Kontakt osoba
Petra Vanclová
Tel.: +420 226 212 001
E-mail: petra.vanclova@vgpparks.eu