Duurzame gebouwen

We zetten ons in om de CO2-uitstoot van onze ontwikkelingen te verminderen en werken samen met onze leveranciers om innovatie te bevorderen. We proberen onze magazijnen voortdurend te optimaliseren in overeenstemming met de eisen van de markt en de nieuwste technologische innovaties. We bouwen logistiek vastgoed op een duurzame en technologisch geavanceerde manier, die goed is voor zowel het milieu als het welzijn van de mensen die op onze locaties werken.

"Duurzaamheid is niet langer optioneel, het is een vereiste"

Groene certificering

VGP streeft naar een milieucertificering voor alle nieuwe projecten. We laten onze magazijnen certificeren met BREEAM, oftewel Build Research Establishment Environmental Assessment Method. Dit proces houdt rekening met meerdere categorieën zoals management, energie, gezondheid, transport, watermanagement, afvalmanagement, materialen, vervuiling, landgebruik en milieu.

Naast BREEAM maken we gebruik van DGNB, Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen, om onze magazijnen in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken te beoordelen.

Ons doel is om al onze nieuwe ontwikkelingen te certificeren met BREEAM Excellent of DGNB Gold.

EU Taxonomie

Het is voor ons een prioriteit om maatregelen te nemen die onze portefeuille in lijn brengen met de Europese klimaatdoelstellingen. Daarom werken we verder aan de verificatie van onze gebouwen met de EU Taxonomie, een classificatiesysteem dat een ecologisch duurzame economische activiteit definieert om de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken. Bovendien helpt het investeerders en bedrijven om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen voor duurzame activiteiten.

We hebben al met succes EU Taxonomie verificaties ontvangen voor verschillende gebouwen in Europa voor "bouw van nieuwe gebouwen", voor "verwerving en eigendom van gebouwen" en voor "installatie, onderhoud en reparatie van hernieuwbare energietechnologieën". We rapporteren zowel over in aanmerking komende activiteiten als op afgestemde activiteiten voor EU Taxonomy.

Lees hier onze benadering van de EU Taxonomie en de gevolgen ervan.

Duurzaam bouwen

Als onderdeel van ons streven om de CO2-voetafdruk van onze bouw te verminderen, richten we ons op de keuze en het gebruik van de materialen voor onze ontwikkelingsprojecten. Duurzaam bouwen betekent ook het toevoegen van duurzame materialen aan ons ontwerp en het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze gebouwen. Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te stimuleren, zal het gebruik van duurzame methoden voor onze constructies steeds belangrijker worden.

Specifiek gaat het om:

  • Een lean materiaalconstructiebenadering toepassen vanaf de ontwerpfase
  • Nieuwe oplossingen en geoptimaliseerde koolstofarme materialen gebruiken, zoals koolstofarm cement en beton, materialen van biologische oorsprong of gerecyclede materialen
  • Aannemers vragen om alternatieve oplossingen met een laag koolstofgehalte voor te stellen
  • Een inkoopbeleid aannemen dat criteria bevat voor het koolstofgehalte van producten en materialen

Een van de voorbeelden is het gebruik van FSC-gecertificeerd hout als duurzame grondstof voor onze gebouwen. We hebben al houten draagconstructies geïntegreerd in projecten. Ontdek hier meer.

Overgang naar een circulaire economie in bouwprojecten

Om te voldoen aan het EU-criterium "Do No Significant Harm - Transition to Circular Economy" is de Groep bezig met het transformeren van haar benadering van de concepten van de circulaire economie:

  • Doelstelling dat ten minste 70% (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval dat op locatie ontstaat, wordt verwerkt voor hergebruik of wordt gerecycled of anderszins nuttig wordt toegepast. In 2023 heeft VGP 80,2% van het totale bouwafval op haar bouwlocaties gerecycled.

  • Strikte afvalcontrole op bouwlocaties en implementatie van best practice-activiteiten om finaal afval en vervuiling te elimineren, producten en materialen in gebruik te houden en het primaire materiaalverbruik te verminderen.

  • Gebruikmaken van relaties met leveranciers van bouwmaterialen om het bewustzijn van duurzaam bouwen te vergroten en gedragsverandering in de richting van circulaire economie te beïnvloeden.

  • Ervoor zorgen dat het ontwerp van het gebouw en de bouwtechnologie de circulaire economie ondersteunen door het gebouw efficiënt, aanpasbaar, flexibel en demonteerbaar te maken.

  • Toepassing van de BREEAM- of DGNB-certificeringsstandaard om efficiënt gebruik van hulpbronnen en lagere emissies te bevorderen met producten die gemakkelijker te onderhouden, hergebruiken en recyclen zijn en een ecolabel en/of lagere milieubelasting hebben (zoals PEFC™- of FSC®-gecertificeerd hout).

Samenwerking met leveranciers

We werken nauw samen met onze leveranciers om de CO2-prestaties van hun producten en hun alternatieve oplossingen te kennen en om ervoor te zorgen dat we de meest geavanceerde manieren hebben om duurzaam te bouwen. Deze sterke samenwerking is erkend door CDP, door ons toe te voegen aan hun 2022 en 2023 Supplier Engagement Leaderboard van bedrijven die het beste samenwerken met hun leveranciers op het gebied van klimaatverandering.

Brownfield ontwikkeling

Een toenemend aantal van onze projecten zijn brownfield herontwikkelingen om industrieel braakliggend terrein een nieuwe bestemming te geven. Brownfields zijn industriële braakliggende terreinen, vaak oude fabrieken, die vroeger werden gebruikt voor zware industrieën of productieprocessen. Deze brownfields moeten vaak worden gesaneerd, wat ook milieuvoordelen oplevert voor het gebied in de buurt van de brownfield.

Naast sanering moeten brownfields vaak worden gesloopt om ze geschikt te maken voor nieuwe constructies. Materialen van deze sloopwerken worden vaak hergebruikt voor nieuwe doeleinden. Met brownfieldontwikkelingen dragen we dus bij aan de positieve ontwikkeling van lokale gebieden en spelen we in op het tekort en de milieuoverwegingen van greenfields. Bovendien bevinden deze brownfields zich vaak op toplocaties, in de buurt van grote steden, waardoor ze geschikt zijn voor last mile delivery.

Video Brownfield ontwikkelingen

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Prestaties: Duurzame Gebouwen

Ontdek onze parken

De gebouwen van VGP bieden hoge technische standaarden en een grote modulariteit voor specifieke vereisten van potentiële klanten, met een bijzondere focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ontdek onze parken in heel Europa.

 

Locaties

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op