VGP Corporate Responsibility Report 2022

Met genoegen delen wij ons nieuwe corporate responsibility report, dat de vooruitgang van onze ESG-strategie toont.

Download Report

Highlights 2022

VGP Hernieuwbare Energie

We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze fotovoltaïsche roll-out. We hebben nu een totale toegewezen zonne-energiecapaciteit van 204,3 MWp, met als opmerkelijk voorbeeld VGP Park München, waar een capaciteit van 11,55 MWp is geïnstalleerd, en met nog veel meer grote installaties gepland. De totale jaarlijkse hernieuwbare energieproductie van al onze zonnepaneelprojecten samen is gelijk aan het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van onze huurders.

Via een pan-Europese stroomafnameovereenkomst hebben we bovendien al onze VGP offices over heel Europa kunnen overschakelen op 100% gecertificeerde groene energie, geleverd door onze eigen zonnepanelen van 3,9 MWp, op VGP Park Roosendaal.

Eco-Efficiëntie verbeteren

Om de eco-efficiëntie verder te verbeteren en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, hebben we waar mogelijk warmtepompen geïnstalleerd als alternatief voor gasverwarming, wat ook is opgenomen in onze VGP-bouwnorm.

We hebben gewerkt aan waterbeheer door nieuwe technieken voor waterbesparing en -retentie toe te passen, waarbij het water gedeeltelijk wordt gebruikt voor reiniging en voor groenvoorzieningen.

Om de eco-efficiëntie van de bestaande gebouwenportefeuille te verbeteren, zijn we begonnen met een renovatieprogramma en hebben we een EU Taxonomy portefeuille review opgezet.

We hebben een nieuwe mobiliteitsdoelstelling om 100% van onze VGP-parken uit te rusten met EV-oplaad- en openbaarvervoermogelijkheden.

Duurzame Gebouwen

Ons CO2-reductieplan is aanzienlijk verbeterd, met de Science Based Targets die zijn overeengekomen voor Scope 1, 2 en 3.

Wij hebben verdere stappen gezet om de ingebouwde koolstofemissies van onze ontwikkelingen te verminderen. Een prioriteit hierbij was de verdere samenwerking met onze leveranciers om innovaties te verbeteren en gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen. Als gevolg daarvan hebben wij van CDP een plaats gekregen op het CDP Supplier Engagement Leaderboard, dat deel uitmaakt van de 8% best presterende bedrijven die wereldwijd door CDP worden nagekeken.

Wij hebben research gedaan naar de mogelijkheden van alternatieve bouwmethoden met een lagere koolstofvoetafdruk, zoals het gebruik van hout. Als gevolg daarvan hebben wij onze eerste projecten met houten balkenconstructies voltooid.

Biodiversiteit beschermen en verbeteren

Wij hebben een ecologieplan opgemaakt voor 100% van onze nieuwe ontwikkelingsprojecten, wij hebben een biodiversiteitsstrategie opgemaakt en wij hebben een aanzienlijk aantal biodiversiteitsinitiatieven in onze parken uitgevoerd, zoals biotopen, groene daken en gevels, boomplantprogramma's, bijenkorven en verschillende maatregelen ter bescherming van de fauna, zoals vogelhuisjes of insectenhotels.

 

 

Gemeenschappen versterken

We streven ernaar een katalysator te zijn voor groei in de gemeenschappen waar we actief zijn. Onze VGP-teams droegen 650 uren bij aan lokale goede doelen. En we doneerden 3 miljoen euro om hulp te bieden aan de Oekraïense vluchtelingencrisis. Bovendien hebben we met onze VGP Foundation 7 nieuwe projecten geïdentificeerd, waardoor we nu in totaal 36 projecten steunen voor sociale, natuur- en culturele doeleinden.

"Duurzaamheid is niet langer optioneel, het is een imperatief"

Duurzaamheid bij VGP

Wij proberen onze gebouwen voortdurend te optimaliseren, overeenkomend met de eisen van de markt en de laatste technologische innovaties.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid behoren tot onze topprioriteiten, met de nadruk op de bescherming van het ecosysteem en de aanpak van de klimaatverandering. Wij weten dat het mogelijk is logistiek vastgoed te bouwen op een duurzame en technologisch geavanceerde manier, die zowel het milieu als het welzijn van de mensen die op onze locaties werken ten goede komt.

Ontdek meer

Ontdek Onze Parken

De activa van VGP bieden hoge technische normen en een grote modulariteit voor specifieke eisen van potentiële klanten, met een bijzondere focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ontdek onze parken over heel Europa.

Properties

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact