Biodiversiteit

Biodiversiteit staat hoog op onze agenda. We willen biodiversiteit stimuleren door te investeren en de natuurlijke omgeving op en rond onze parken te beschermen.

Naast de due diligence op biodiversiteit als onderdeel van de landverwerving en de focus op brownfieldontwikkelingen om nieuwe ontwikkelingen op greenfields of land met een erkende hoge biodiversiteitswaarde te vermijden, hebben we een nieuwe biodiversiteitsstrategie opgesteld en als doel gesteld dat 100% van onze ontwikkelingsprojecten een biodiversiteitsactieplan moet implementeren.

Lees het biodiversiteitsbeleid nu hier

Biofilisch ontwerp implementeren

Hoewel individuele maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit in onze parken steeds vaker worden geïmplementeerd als onderdeel van de ontwerpfase of tijdens lopende renovaties van de groene ruimten, is een onderscheidend kenmerk van biofiele ontwerpen de nadruk op de algehele omgeving of habitat en niet op een enkel of geïsoleerd natuurverschijnsel. Wanneer rekening wordt gehouden met een geïntegreerd ontwerp, presteert het ecosysteem op een hoger niveau dan de som van de afzonderlijke delen.

VGP-biodiversiteitsstrategie en taxonomie voor bestaande parken

Om de lokale biodiversiteit bij vaste activa te beschermen en te verbeteren, heeft de Groep een veiligheidsmaatregel voor ecosysteemverbetering ontwikkeld:

  • het streven om de portefeuille in overeenstemming te brengen met de Taxonomy-regelgeving van de EU, inclusief de criteria voor de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen,

  • onze filosofie van voortdurende verbetering binnen het kader van het milieubeheersysteem van de Groep, en

  • Het doel om het gebruik van "groene" ruimtes te vergroten, ofwel door bestaande groenstructuren te verbeteren tot biotopen of door middel van uitbreidingen zoals groene daken, groene muren, groene parkeerplaatsen.

Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen voor ontwikkelingsprojecten

Naast de due diligence op het gebied van biodiversiteit als onderdeel van de landverwerving, moeten alle ontwikkelingsprojecten met een biodiversiteitswaarde een biodiversiteitsactieplan implementeren. Dit plan wordt opgesteld door een gekwalificeerd ecoloog na beoordeling van de kenmerken van de lokale biodiversiteit. Het doel is om alle effecten van het project op de lokale natuur te vermijden en te verminderen, en om een lijst met aanbevelingen te implementeren, zoals het gebruik van milieugecertificeerde materialen, ontwerpen voor gevels die gunstig zijn voor vogels, en biodiversiteitscompensatiezones of -initiatieven, zoals een boomplantprogramma, bijenkorven, insectenhotels of biotopen.

Uitgelichte voorbeelden

Compensatiegebied bij VGP Park München

Bij VGP Park München hebben we naast het park een ecologisch compensatiegebied gemaakt. Het gebied bestaat uit 24 hectare akkers, droge graslanden, bloemenstroken en vijvers. Het noordelijke deel richt zich op natuurbescherming en het creëren van leefgebieden voor amfibieën, terwijl het zuidelijke deel zich richt op de bescherming van speciale vogelsoorten. Een mooi voorbeeld van hoe we willen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Biotoop bij VGP Park Laatzen

In VGP Park Laatzen hebben we verschillende biodiversiteitsacties geïmplementeerd, zoals een grote biotoop om padden en andere reptielen te beschermen.

 

 

Bijenkorven bij VGP Park Lliça d'Amunt

Bij VGP Park Lliça d'Amunt werden vijf bijenkorven geïnstalleerd op het dak, versierd met lokale planten en gevuld met in totaal 250.000 bijen om de lokale biodiversiteit te stimuleren. De honing wordt verzameld door lokale bijenspecialisten en gedoneerd aan non-profitorganisaties.

Biodiversiteitsinitiatieven in VGP Park Gyor Beta

Het park is via de biodiversiteitsmonitor geïdentificeerd als een park met een buitenproportioneel potentieel voor extra initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Er is een ecologiestudie uitgevoerd waarin verschillende verbetermaatregelen zijn geïdentificeerd om het bestaande ecosysteem te verbeteren en te beschermen, met name langs de zuidelijke grens van het park die aan natuurgebied grenst. Borden in het park benadrukken de verschillende aanwezige ecosystemen, de initiatieven die zijn genomen om deze te beschermen en leggen de relevantie van dergelijke maatregelen uit aan eventuele bezoekers.

Prestaties: Biodiversiteit

Ontdek onze parken

De gebouwen van VGP bieden hoge technische standaarden en een grote modulariteit voor specifieke vereisten van potentiële klanten, met een bijzondere focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ontdek onze parken in heel Europa.

 

Locaties

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op