Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Onze doelstelling: onze milieu-impact voor de hele groep tot een minimum beperken

Wij hebben vier kerndoelen vastgesteld om deze ambitie te verwezenlijken
 1. 1 —
  CO2-neutraliteit onder Scope 1 en 2 tegen 2025 voor onze eigen activiteiten

 2. 2 —
  Vermindering van de bruto-emissies met 50% tegen 2030 voor onze eigen activiteiten en met 55% voor scope 3 veroorzaakt door de activiteiten van onze huurders

 3. 3 —
  Het verhogen van de groene stroomopwekkingscapaciteit tot 300 MWp

 4. 4 —
  Certificering van alle nieuwe gebouwen met als doel BREEAM Excellent en DGNB Gold

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Wat wij tot dusver hebben bereikt

 

 • Groene stroomopwekkingscapaciteit van 149.2 MWp (operationeel en in aanbouw)
 • 54.3% van de totale portefeuille is nu milieugecertificeerd
 • VGP Foundation heeft eerste 29 ondersteuningsprojecten geïdentificeerd met € 7 miljoen toegezegde financiering
 • Duurzaamheidsrapportage in overeenstemming met GRI-normen en CDP-broeikasgasemissies 
 • Monitoring en beheer van de CO2-voetafdruk van de gebouwenportefeuile met GRESB-rapportage
 • VGP’s doelstellingen en toezeggingen in lijn met de SDG's
 • Duurzaamheidsprogramma, bestuur en kader voor groene financiering gecertificeerd door Cicero 

Onze aanpak van duurzaamheid

Als familiebedrijf willen wij onze knowhow gebruiken om bij te dragen aan een mooie en duurzame toekomst voor de komende generaties.

Wij streven ernaar onze gebouwen voortdurend te in overeenstemming met de eisen van de markt en de laatste technologische innovaties. Energie-efficiëntie en duurzaamheid behoren tot onze topprioriteiten. Wij weten dat het mogelijk is om logistiek vastgoed op een duurzame en technologisch geavanceerde manier te bouwen, te herontwikkelen, te renoveren en te transformeren. Dit komt zowel het milieu als het welzijn van de mensen die op onze locaties werken ten goede. 

Om onze medewerkers te helpen gedijen in de cultureel diverse markten waarin wij actief zijn, bevordert VGP actief een inclusieve en transparante werkplek. Onze sterke familiecultuur en collegiale geest is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, en wij streven ernaar onze medewerkers groeikansen met ruimte voor eigen initiatief. Bij VGP vieren we onze verschillen en ondersteunen we een werkomgeving die vrij is van intimidatie en discriminatie, waar al onze collega's in gelijke mate kunnen bijdragen aan onze commerciële doelstellingen.

Wij streven ernaar duurzame waarde te creëren en een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, evenals voor onze werknemers.

1. Duurzaamheidsinspanningen voor onze eigen activiteiten

VGP heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de broeikasgasemissies van scope 1 en 2 met 50% te verminderen en tegen 2025 een koolstofuitstoot van nul te bereiken. Om dit ambitieuze doel te bereiken, hebben we vier belangrijke maatregelen ingevoerd in de verschillende domeinen van onze dagelijkse activiteiten, gebaseerd op de bevindingen van een GHG-protocol conforme carbon footprint analyse uitgevoerd in 2019:

 • Verduurzaming van het woon-werkverkeer door over te stappen op elektrische auto's en op de fiets voor trajecten < 10 km
 • Invoering van een zakenreisbeleid dat erop is gericht om vliegreizen te vervangen door teleconferenties voor 20% van de vergaderingen en door de trein voor reizen van < 750 km
 • Overschakelen op groene energiecontracten voor onze kantoorgebouwen
 • Het bevorderen van digitalisering om papierverbruik en afval te verminderen

Vanaf januari 2022 zijn alle VGP-kantoren in Europa overgeschakeld op 100% hernieuwbare energie.

Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in interne expertise om onze duurzaamheidsbeloften van binnenuit effectief te kunnen voortzetten. 

 1. GROENE ENERGIE CONTRACTEN voor onze kantoorgebouwen

 2. BUSINESS TRAVEL meer teleconferenties en treinreizen

 3. WOON WERKVERKEER overstap op elektrische auto's en fietsen voor korte ritten

 4. DIGITALISERING om papierverbruik en -afval te verminderen

2. Onze gebouwenportefeuille

Onze gebouwen vormen het hart en het centrum van onze activiteiten, en een belangrijk gebied waarop wij een positieve invloed hebben op duurzaamheid. Onze inspanningen om duurzame en innovatieve oplossingen te bevorderen, zijn gericht op milieucertificering van gebouwen, CO2-reducerende technologische elementen en duurzaam portefeuillebeheer.

 

Groene certificering

 

 • 100% van de nieuwe gebouwen gecertificeerd met BREEAM Excellent and DGNB Gold (*)

* De VGP-bouwnorm werd gecertificeerd met de DGNB Mehrfachzertifzierung die in veel projecten in Duitsland wordt gebruikt.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is 's werelds toonaangevende methode voor de beoordeling van duurzaamheid voor masterplanningsprojecten, infrastructuur en gebouwen. De methode erkent en weerspiegelt de waarde van beter presterende activa gedurende de hele levenscyclus van de gebouwde omgeving, van ingebruikname tot renovatie.

DGNB –- de afkorting (in het Duits) voor de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen: een non-profitorganisatie die in 2007 is opgericht en zich inzet voor aantoonbaar goede gebouwen en stadswijken die het waard zijn om in te wonen. Door de certificering van duurzame gebouwen, gebouwinterieurs en wijken worden de verschillende factoren die duurzame planning, bouw en gebouwexploitatie voorschrijven, in de praktijk toegepast.

CO2-reducerende technologische elementen

Wij passen een hoogwaardige en gecertificeerde bouwstandaard toe om duurzame waarde te creëren voor aandeelhouders, huurders en lokale gemeenschappen en om ervoor te zorgen dat wij natuurlijke hulpbronnen of energie efficiënter gebruiken. Typisch toegepaste bouwontwerp- en managementelementen zijn onder meer:

 • Gebruik van hooggekwalificeerde en gecertificeerde materialen volgens ISO 14001
 • Duurzaam gebruik van materialen, waaronder recycling van puingranulaat
 • Gebruik van prefab beton van zeer duurzame kwaliteit
 • LED-verlichting binnen en buiten
 • Installatie van zonnepanelen, waar haalbaar
 • Groene daken en gevels, op verzoek van de klant
 • Energiezuinige koelinstallaties waar nodig
 • Geluidsarme installaties in verband met omgevingsfactoren
 • Waterbesparende sanitaire voorzieningen
 • Doeltreffend afvalbeheer ter bevordering van recycling
 • Duurzaam (regen)waterbeheer en landschappelijke inpassing van het terrein
 • Koel-/vriesinstallatie met lekdetectiesystemen en automatische in-block kleppen, indien van toepassing
 • Energie-efficiënte deuren en luchtsluizen voor laad- en losdocks
 • Oplaadvoorzieningen voor elektrische auto's en vrachtwagens aangepast aan de behoeften van de klant
 • Logistieke verkeersroutes door het park en binnen de gebouwen, ontworpen voor optimaal transport en afhandeling van vrachtverkeer
 • Centraal energiemonitoring-, controle-, regel- en optimalisatiesysteem, afgestemd op de behoeften van de klant
 • Afvalbeheer en recycling

Video: VGP Park München - Duurzaam bouwen

Duurzaam portefeuillebeheer

 

 • Duurzaam gebruik van gebouwen met een bezettingsgraad van > 95%
 • Toenemend aantal bouwprojecten op oude bedrijfsterreinen – brownfields - om braakliggende industrieterreinen een nieuwe bestemming te geven
 • Integratie van groene gebieden ter bevordering van de biodiversiteit

Bijna 40% van onze ontwikkelingsprojecten die in 2021 zijn verworven, zijn brownfields, waardoor onze klanten dichter bij hun klanten en afnemers komen te zitten en hun toeleveringsketen en last-mile delivery efficiënter wordt. 

 

VGP gebouwportefeuille milieu informatieverschaffing

Om onze stakeholders in staat te stellen onze inspanningen zelf te beoordelen, rapporteren wij jaarlijks aan de hand van onafhankelijke ESG-raamwerken voor de markt en de sector, die onze openbaarmaking en prestaties beoordelen, waaronder GRI, CDP, Sustainalytics en GRESB (vastgoedsector).

3. Onze klanten ondersteunen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk

Groene stroom van VGP Renewable Energy

Onze afzonderlijke business unit "VGP Renewable Energy" biedt een brede waaier aan oplossingen voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie, windenergie en thermische energie, alsook integratoren voor opslag en distributie. Wij bieden groene energie aan via PV-dak- of PV-grondsystemen en zorgen voor de installatie en het beheer van batterijen. Bovendien helpen wij onze huurders bij het identificeren van optimalisatie van groen energiegebruik door energiecontrole in industriële en productieprocessen om het potentieel van PV/Wind-verbruik te maximaliseren. In april 2021 heeft de EBRD toegezegd VGP Renewable Energy te steunen bij het onderzoeken van mogelijkheden die voortvloeien uit de toekomstige inzet van hernieuwbare en koolstofarme waterstoftechnologieën.

e-Mobiliteit

In aanvulling op ons aanbod van groene energie, ondersteunen wij onze klanten in hun transitie naar een groen (heftruck-)wagenpark door het leveren van laadstations voor elektrische auto's en vrachtwagens. Samen met de EBRD onderzoekt VGP Renewable Energy de mogelijkheden die voortvloeien uit de toekomstige inzet van e-mobiliteitstechnologieën.

 

 

 

 

 

 

CO2 neutrale gebouwverbeteringen

Samenwerken met klanten om CO2-neutrale bedrijfsactiviteiten te realiseren in VGP parken

 • Op onze brownfields in Giessen en Wiesloch, Duitsland, plannen wij nu ook onze eerste grote built-to-suit-projecten die het DGNB KlimaPositiv (CO2-neutraal) certificaat zullen ontvangen.

 

 

 

 

 

VGP Foundation

Ondersteuning van maatschappelijke en milieuprojecten in heel Europa

Om onze positieve maatschappelijke impact te maximaliseren, hebben we in 2019 de VGP Foundation opgericht. We hebben toegezegd ongeveer 1-2% van onze jaarlijkse winst aan de stichting bij te dragen. De stichting wil natuurbehoud aanmoedigen, een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen via sociale projecten, en het Europese culturele erfgoed behouden en beschermen.

 

Meer over VGP Foundation

Ons kader voor groene financiering

Het VGP kader voor groene financiering biedt een duidelijke en transparante reeks criteria die investeringen vergemakkelijken in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke projecten die deel uitmaken van de activaportefeuille van VGP. Het kader levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van koolstofemissies en het vergemakkelijken van de overgang naar een koolstofarme omgeving. Ons Groen Financieringsraamwerk werd onafhankelijk beoordeeld en geclassificeerd als "Medium Green" met een "Good" Governance raamwerk, in lijn met de Green Bond en Green Loan principes door CICERO Shades of Green AS.

Het kader stelde VGP in staat om in maart 2021 met succes haar eerste openbare groene benchmarkobligatie uit te geven voor een totaal nominaal bedrag van € 600 miljoen. In januari 2022 heeft de Groep haar tweede Groene Obligatie (opgesplitst in twee tranches) op de euromarkt uitgegeven voor een totaal nominaal bedrag van € 1,0 miljard.

 

Onze duurzaamheidsverslaggeving

 

VGP wil een verantwoordelijke bedrijfsburger zijn die in nauwe uitwisseling gaat met haar stakeholders. Daartoe publiceert VGP sinds 2019 een standalone MVO-rapport.

Het verslag schetst de belangrijkste doelstellingen en verwezenlijkingen en beschrijft hoe VGP duurzaam ondernemen aanpakt en haar duurzaamheidsstrategie implementeert, evenals het huidige beleid en de richtlijnen. Het is opgesteld in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards - Core Option en is niet extern geaudit. Naast de GRI verwijst VGP's Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sterk naar de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. De geïdentificeerde doelen zijn in lijn met de VN Global Compact richtlijnen.

 

VGP Rapport MVO 2021