Bæredygtige egenskaber

Vi er forpligtet til at reducere CO2-udledningen fra vores udvikling og arbejder sammen med vores leverandører for at forbedre innovationen. Vi søger løbende at optimere vores lagre i overensstemmelse med markedets krav og de seneste teknologiske innovationer. Vi ved, at det er muligt at bygge logistikejendomme på en bæredygtig og teknologisk avanceret måde, der er til gavn for både miljøet og trivslen for de mennesker, der arbejder på vores lokationer.

"Bæredygtighed er ikke længere valgfrit, det er et imperativ"

Grøn certificering

VGP sigter mod en miljøcertificering for alle sine nye byggeprojekter. Vi har certificeret vores lagerbygninger med BREEAM, eller Build Research Establishment Environmental Assessment Method. Denne proces tager højde for flere kategorier såsom ledelse, energi, sundhed, transport, vandforvaltning, affaldshåndtering, materialer, forurening, arealanvendelse og miljø.

Ud over BREEAM bruger vi DGNB, Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen, til at vurdere vores lagerbygninger i Tyskland, Østrig og Danmark.

Vores mål er, at alle vores nybyggerier skal certificeres med BREEAM Excellent eller DGNB Gold.

EU's taksonomi

Det er en prioritet for os at etablere foranstaltninger, der tilpasser vores portefølje til de europæiske klimamål. Derfor arbejder vi videre på at verificere vores lagre med EU Taxonomy, et klassifikationssystem, der definerer en miljømæssigt bæredygtig økonomisk aktivitet for at nå målene i den europæiske Green Deal. Desuden hjælper det investorer og virksomheder med at træffe informerede investeringsbeslutninger for bæredygtige aktiviteter.

Vi har allerede med succes modtaget de første EU Taxonomy-verifikationer blandt flere af vores lagre i Tyskland Europa for 'projekter 'opførelse af nye bygninger', for 'erhvervelse og ejerskab af bygninger' og for 'installation, vedligeholdelse og reparation af vedvarende energiteknologier'. Vi rapporterer både om støtteberettigede og tilpassede aktiviteter til EU's taksonomi.

Læs vores tilgang til EU's taksonomi og dens konsekvenser her.

Bæredygtige byggematerialer

Som en del af vores forpligtelse til at reducere vores CO2-fodaftryk i byggeriet fokuserer vi på valg og brug af materialer til vores udviklingsprojekter. At bygge bæredygtigt betyder også at tilføje bæredygtige materialer til vores konstruktionsdesign og sænke vores bygningers CO2-fodaftryk. For at drive vores bæredygtighedsindsats vil brugen af bæredygtige metoder til vores byggerier til stadighed blive vigtigere.

Konkret indebærer dette:

  • At anvende lean materialekonstruktionstilgang lige fra designfasen
  • Bruge nye løsninger og optimerede materialer med lavt kulstofindhold, såsom cement og beton med lavt kulstofindhold, materialer med biologisk oprindelse eller genbrugsmaterialer.
  • Bede entreprenører om at foreslå alternative løsninger med lavt CO2-indhold
  • Vedtagelse af en indkøbspolitik, der omfatter kriterier for kulstofindholdet i produkter og byggematerialer.

Et af eksemplerne er brugen af FSC-certificeret træ som en bæredygtig ressource i vores bygningsdesign. Vi har allerede integreret bærende trækonstruktioner i projekter. Læs mere her.

Overgang til en cirkulær økonomi i byggeprojekter

For at være i overensstemmelse med EU's taksonomikriterium Do No Significant Harm - Transition to Circular Economy er koncernen ved at ændre sin tilgang til cirkulære økonomikoncepter:

  • Målet er, at mindst 70 % (efter vægt) af det ikke-farlige bygge- og nedrivningsaffald, der genereres på byggepladsen, skal behandles med henblik på genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse. I 2023 genanvendte VGP 80,2 % af det samlede byggeaffald på sine byggepladser.

  • Streng affaldsovervågning på byggepladserne og implementering af best practice-aktiviteter for at eliminere affald og forurening, holde produkter og materialer i brug og reducere det primære materialeforbrug.

  • Udnytte forholdet til leverandører af byggematerialer til at øge bevidstheden om bæredygtigt byggeri og påvirke adfærdsændringer i retning af cirkulær økonomi.

  • Sørg for, at bygningens design og byggeteknologi understøtter den cirkulære økonomi ved at gøre bygningens ressourcer effektive, tilpasningsdygtige, fleksible og demonterbare.

  • Anvendelse af BREEAM- eller DGNB-certificeringsstandarden for at fremme ressourceeffektivitet og lavere emissioner med produkter, der er lettere at vedligeholde, genbruge og genanvende, og som har et miljømærke og/eller lavere miljøpåvirkning (såsom PEFC™- eller FSC®-certificeret træ).

Samarbejde med leverandører

Vi samarbejder tæt med vores leverandører for at få viden om deres produkters CO2-udledning og deres alternative løsninger og for at sikre, at vi har de mest avancerede måder at bygge bæredygtigt på. Dette stærke samarbejde er blevet anerkendt af CDP ved at tilføje os til deres 2022 og 2023 Supplier Engagement Leaderboard over virksomheder, der er bedst til at samarbejde med deres leverandører om klimaforandringer.

Udvikling af brownfields

 

Et stigende antal af vores byggeprojekter er brownfield-renoveringer for at genanvende industrielt affald. Brownfields er industriområder, ofte gamle fabrikker, der tidligere har været brugt til tung industri eller produktionsprocesser. Disse brownfields har ofte brug for dekontaminering, hvilket også giver miljømæssige fordele for området nær brownfield.

Ud over dekontamineringsarbejde har brownfields ofte brug for nedrivningsarbejde for at gøre det egnet til nye konstruktioner. Materialer fra disse nedrivningsarbejder bliver ofte genbrugt til nye formål. Med brownfield-udviklinger bidrager vi derfor til den positive udvikling af lokalområder, samtidig med at vi imødekommer manglen på greenfields og miljøhensyn. Derudover er disse brownfields ofte placeret på førsteklasses steder i nærheden af større byer, hvilket gør dem velegnede til last mile-levering.

Video Brownfield Developments

Performance: Sustainable Properties

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Oplev vores parker

VGP's aktiver tilbyder høje tekniske standarder og stor modularitet til potentielle kunders specifikke krav, med et særligt fokus på energieffektivitet og bæredygtighed. Udforsk vores parker i hele Europa.

 

Ejendomme

Kontakt

Har du et spørgsmål, eller ønsker du mere information? Tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt os