Iværksætteri i harmoni med miljøet? Udfordring accepteret!

 

 

 

 

 

Vores bæredygtighedsmål

Vi forpligter os til

Vores strategi for ESG hviler på fire søjler, som dækker de vigtigste områder for vores koncern. Den sigter efter at forme og fremtidssikre vores portefølje og sikre mål og mening for vores teams, overgangsdrift for vores lejere og værdi for vores lokalmiljøer.
 
 1. 1 —
  MILJØ At sikre os at vores forretningsgang - inklusive egen drift og aktivportefølje - er på rette kurs mod fuld cirkularitet og nuludledning af CO2 i 2050

 2. 2 —
  BIODIVERSITET at stimulere biodiversiteten gennem investering i og beskyttelse af det naturlige miljø i og omkring vores parker og andre områder

 3. 3 —
  SOCIALT at fremme social samhørighed, mindske ulighed og beskytte skrøbelige samfund og personer gennem vores forretningsprincipper og særlige støtteinitiativer

 4. 4 —
  STYRING at sikre, at passende styring og administration på områder med sociale og miljømæssige overvejelser er integreret i vores politikker og de principper, som styrer vores forretningsmodel, og at de afspejler vores ansvar for og engagement i inkluderende, bæredygtig vækst

VGP Corporate Responsibility Report - Highlights 2022

Vores tilgang til bæredygtighed

Som en familieejet virksomhed stræber vi efter at anvende vores know-how, for at sikre, at vi bidrager til en lys og bæredygtig fremtid for de kommende generationer. 

Vi udvikler løbende vores bygninger i overensstemmelse med efterspørgslen og med den seneste, teknologiske udvikling. Energi-effektivitet og bæredygtighed er blandt vores topprioriteter. Vi ved, at det er muligt at bygge, genudvikle, renovere og forandre logistik-ejendomme på en bæredygtig og teknologisk avanceret måde – til gavn for både miljøet og trivslen hos de medarbejdere, der færdes i og omkring vores ejendomme til daglig.

For at hjælpe vores medarbejdere til at trives på tværs at vores lande, ønsker VGP at fremme et inkluderende og transparent arbejdsmiljø. Vores stærke familiekultur og kollegiale ånd baserer sig på gensidig respekt og tillid, og vi lægger os i selen for at fremme vores medarbejderes vækstpotentiale, med fokus på det personlige initiativ. Hos VGP hylder vi vores forskelligheder og støtter et arbejdsmiljø uden mobning og diskrimination, hvor alle vores kolleger kan bidrage på lige fod til at nå vores mål.

Vi ønsker at skabe bæredygtig værdi og være en betroet samarbejdspartner for vores kunder, for de lokalsamfund, hvor vi arbejder – og for vores medarbejdere

Bæredygtigheds-initiativer i forbindelse med vores egne aktiviteter

VGP har forpligtet sig til at mindske Scope 1 og 2 GHG-udledningen med 50% i 2030 og opnå nul-udledning af CO2 i 2025.

For at kunne realisere så ambitiøse mål, har vi introduceret fire nøgleredskaber i forskellige områder af vores daglige drift, baseret på resultaterne fra en CO2-fodaftryksanalyse fra 2019:

 • Vi gør pendling mere bæredygtig ved at skifte til el-biler
 • Vi har indført en forretningsrejsepolitik, der erstatter flyrejser med telekonferencer for hele 20% af vores møder – og vi tager toget, når rejsen er under 750 km
 • Vi er skiftet til green energy contracts i vores kontorbygninger
 • Vi fremmer digitalisering for at mindske papirforbrug og affald

Vi afsluttede vores overgang til 100 % certificeret grøn strøm til alle VGP-kontorer fra den 1. januar 2022.

Derudover har vi investeret i intern ekspertise for effektivt at kunne drive vores bæredygtighedsmål indefra. I 2020 udvidede vi den del af vores team, der står for bæredygtigt byggeri og genanvendelig energi, med seks mand, og vi deltager løbende i teknisk træning med vores medarbejdere.

 1. GREEN ENERGY CONTRACTS i vores kontorbygninger

 2. BUSINESS TRAVEL flere telekonferencer og togrejser

 3. PENDLING mere bæredygtig ved at skifte til el-biler

 4. DIGITALISERING for at mindske papirforbrug og affald

Vores ejendoms-portefølje

Vores ejendomme er hjertet af vores forretning og tilmed et kerneområde, hvor vi kan have en positiv indflydelse på bæredygtighed. Vores bestræbelser på at fremme bæredygtige og innovative løsninger fokuserer på miljømæssig bygningscertificering, CO2-reducerende tekniske elementer og bæredygtig administration af porteføljen.

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Grøn certificering

 • Mål om at 100% af vores nye bygninger er certificeret med BREEAM Excellent eller DGNB Gold
  • 61% af den totale portefølje er miljøcertificeret
 • Vi har et mål om at nå den mest effektive EPC-rating eller lignende

Bæredygtigt byggeri og CO2-reducerende teknologi

Vi opretholder en certificeret bygningsstandard af højeste kvalitet for at skabe bæredygtig værdi for aktionærer, lejere og lokalsamfund, og for at sikre, at vi altid anvender naturlige ressourcer eller energi så effektivt som muligt. I 2022 har VGP gennemført en undersøgelse med ARUP om bæredygtigt byggeri. Koncernen arbejder tæt sammen med en række hovedleverandører for at vurdere forbedringer og CO2-reducerende teknologier.
CDP anerkendte VGP blandt 2022 Supplier Engagement Leaderboard, som blandt de bedste 8% af de virksomheder, der er vurderet for leverandørengagement. om klimaændringer.

Typisk anvendte bygningsdesign og forvaltningselementer omfatter:

 • Brug af certificerede materialer af højeste kvalitet i overensstemmelse med ISO 14001
 • Mindst 80% af det anvendte tømmer er certificeret og stammer fra bæredygtigt drevne skove med FSC or PEFC: Discover more
 • Ingen opvarmning med gas (brug af geotermiske eller andre energikilder)
 • Installering af sol-paneler, hvor det er muligt
 • Regnvandsopsamling og bæredygtig landskabsarkitektur
 • Opladningsfaciliteter til elbiler og lastbiler tilpasset kundernes behov
 • Vinduesvinduer til naturligt lys
 • Vandbehandlingsanlæg: opsamling og truende opsamling af regnvand/spildevand med henblik på genbrug til havebrug, toiletter og rengøring
 • Forskellige biodiversitetsinitiativer såsom fuglehuse, insekthoteller, trævægge, økodukter og bistader, baseret på rådgivning fra økologer
 • Centralenergimonitor-, kontrol-, regulerings- and optimerings-system, skræddersyet til kundens behov
 • Mere...

Video: VGP Park Munich - Sustainable building

Bæredygtig administration af porteføljen

 • Et mål om at nå en reduktion på 55% (i forhold til 2020) af Scope 3-udledning i 2030
 • Bæredygtig brug af bygninger med en udlejningsprocent på mere end 95%
 • Stigende antal byggeprojekter på brownfield-arealer for at kunne genanvende tidligere industrigrunde, hvilket bringer vores kunder tættere på deres klienter og kunder og forbedrer deres forsyningskædes effektivitet og levering i sidste øjeblik.
 • Etablering af grønne områder for at fremme biodiversiteten  

 

Video Brownfield Developments

Åbenhed om VGP-ejendomsporteføljens miljøinitiativer

For at vores aktionærer ved selvsyn kan vurdere vores miljø- og bæredygtighedsinitiativer, rapporterer vi hvert år mod et uafhængigt sæt rammer for ESG, tilpasset vores marked og sektor, der vurderer og offentliggør vores resultater og performance, inkl. GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (ejendomsbranchen), TCFD og S&P Global CSA.

Med hensyn til rapportering af CO2-udledning og data på energiforbrug i vores portefølje, er dette godkendt af CO2Logic, baseret på PAS 2060 og GHG protokollen. VGP's mål for fuldt anvendelsesområde 1,2 og 3 er blevet bekræftet af Science Based Targets-initiativet (SBTi).

VGP deltog i ‘CRREM SURVEY ON TRANSITION RISK’ I 2021. Formålet med denne undersøgelse var at skaffe indblik i markedet og nyt syn på aktuelle trends og/eller udfordringer med hensyn til VGPs kulstof- og overgangsrisiko. Interviewet med VGP er udgivet på CRREMs hjemmeside og kan læses her.

'As a mission-based non-profit that runs the global environmental disclosure system, CDP greatly values the support of VGP NV. Urgent system-wide action remains critical to ensuring that we can limit global warming to 1.5°C, avoid the worst effects of climate change and safeguard our planet’s natural resources. Disclosure is the first key step in addressing current and future environmental risks. VGP NV has demonstrated its commitment to transparency around its environmental impacts and strategies for action by disclosing its environmental data through CDP in 2022. Disclosure not only provides the foundation for environmental action, but brings tangible business benefits for shareholders, customers and employees alike.' - Dexter Galvin, CDP Global Director, Corporations & Supply Chains, 2022.

Climate related reporting TCFD

Vi hjælper vores kunder med at mindske deres CO2-aftryk

Grøn elektricitet med VGP Renewable Energy

Vores selvstændige forretningsenhed, “VGP Renewable Energy”, tilbyder en bred vifte af genanvendelige energiløsninger, herunder sol-, vind- og termisk energi såvel som integratorer til lager og distribution. Det er vores mål at opnå en kapacitet på 300 MWp vedvarende energi inden 2025. Vi har nu en grøn elproduktionskapacitet på 204,3 MWp (i drift, under opførelse og planlagt) eller 68 % af det mål, der i øjeblikket er tildelt. Vi kan dække vores lejers samlede energiforbrug med vores tildelte solenergiproduktionskapacitet.

Vi tilbyder grøn energi via solcelleanlæg monteret på tag eller i jorden og sørger for installation og forvaltning af batterier. Desuden hjælper vi vores lejere med at identificere optimering af grøn energiforbrug gennem energistyring i industrielle og produktionsprocesser for at maksimere potentialet for PV- og vindforbrug.

 

Læs vores politik for genanvendelig energi

e-Mobility og konnektivitet

Udover vores tilbud om grøn energi hjælper vi vores kunder med overgangen til grønne (gaffel)-trucks og bilflåder ved at sørge for ladestationer til biler og trucks.

Der er fastsat et nyt mål om, at alle VGP-parker skal være udstyret med opladning af elbiler og adgang til offentlig transport.

 

 

 

 

Økoeffektivitetsforbedringer af porteføljen

Samarbejde med kunderne om at opnå CO2-neutrale aktiviteter i VGP-parkerne

 • Påbegyndelse af et renoveringsprogram for at forbedre miljøeffektiviteten i den eksisterende bygningsportefølje

 • Opdatering af vores bygningsstandard for at implementere teknikker til vandbesparelse og tilbageholdelse af vand

 • Vi har modtaget vores første EU-taksonomikompatible bygningsbekræftelser

 • Det er en prioritet for os at etablere foranstaltninger, der bringer vores portefølje i overensstemmelse med de europæiske klimamål. Du kan finde vores EU Taxonomy Policy her

 • Livscyklusvurderingerne af VGP's EU-taxonomikompatible projekter kan offentliggøres efter anmodning fra lejeren eller en investor. Desuden kan resultaterne af lufttætheds- og termografimålingerne også offentliggøres på anmodning. Kontakt os venligst her

 • På udvalgte brownfield sites i Tyskland har vi fastlagt, hvad det vil kræve at opnå DGNB KlimaPositiv-certificering (CO2-neutral)

VGP i lokalområdet

For at vores strategi om opkøb af grunde og den efterfølgende ejendoms- og driftsadministration af vores portefølje bliver en succes, spiller det tætte samarbejde mellem vores parker og lokalområdet en essentiel rolle. Gennem initiativer, der er organiseret og skræddersyet af vores medarbejdere i VGP-parkerne, fokuserer VGP på vores mål om at give adgang til uddannelse og essentiel pleje, støtte væksten i den lokale økonomi, levere projekter, der fremmer biodiversiteten og beskytte den lokale kulturarv.

Her kan du læse mere om koncernens strategi for vores initiativer i lokalområderne.

VGP Foundation

Vi støtter samfunds- og miljøprojekter på tværs af Europa

For at maksimere vores positive, sociale indflydelse, har vi i 2019 grundlagt VGP Foundation, til hvilken vi har forpligtet os til at bidrage med 1-2% af vores årlige overskud. Donationerne skal bruges til at fremme naturbeskyttelse, yde positiv indflydelse på lokalområder gennem sociale projekter og til at bevare og beskytte den europæiske kulturarv. VGP Foundation har igangsat sine første 36 støtte-projekter og har forpligtet sig til at uddele 6.6 millioner euro.

Et af vores seneste projekter gælder genoprettelsen af tørvelandsarealet ‘Chore Bagno’ i Ukraine. Tørveland er et unikt økosystem, der består af et adskillige meter tykt lag tørv. Takket være den store mængde materiale af naturlig oprindelse, er tørvearealer vigtige opbevaringssteder for CO2 og andre gasarter. Tørveområder lagrer 30% af jordens kulstof, hvilket gør dem dobbelt så effektive end alle andre vegetationstyper tilsammen. Derudover spiller de en vigtig rolle i forebyggelse af oversvømmelser i mange områder, og de er et naturligt levested for mange sjældne og beskyttede plante- og dyrearter. Se videoen om projektet her.

Læs mere om VGP Foundation

Vores green financing framework

VGP anvender Green Finance Framework som giver et klart og transparent sæt af kriterier, som letter investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet og miljøvenlige projekter. Dette yder et vigtigt bidrag til at reducere CO2-udledningen og letter overgangen til et miljø med lavt CO2-indhold. Vores Green Financing Framework er blevet uafhængigt gennemgået og klassificeret som “Medium Green” med et “Godt” Governance Framework, helt i tråd med Green Bond and Green Loan-principperne fra CICERO Shades of Green AS.

Dette Framework gjorde det muligt for VGP at udstede sin første offentlige benchmark-obligation til et samlet, nominelt beløb af 600 mio. Euro i marts 2021.

I januar 2022 udstedte koncernen sin anden grønne obligation (opdelt på to trancher) på Euro-markedet for et samlet, nominelt beløb af 1 mia. Euro.

Vores bæredygtighedsrapportering

VGP ønsker at være en ansvarlig virksomhed, der engagerer sig og arbejder tæt sammen med sine aktionærer. Derfor har VGP siden 2019 hvert år udgivet en selvstændig CSR-rapport.

Rapporten fremhæver de vigtigste mål og resultater samt beskriver, hvordan VGP forholder sig til målene for bæredygtighed, hvordan vi implementerer strategien og fortæller om vores nuværende politikker og guidelines. Den er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI) Standarder – Core Option og er ikke eksternt revideret. Udover GRI henviser VGPs CSR Rapport direkte til FN’s Agenda 2030. De identificerede mål er i overensstemmelse med FN’s Global Compact-vejledning. VGP er underskriver af FN’s Global Compact-brev, der støtter FN’s 10 principper om menneskerettigheder, arbejde, miljø og kamp mod korruption. 

For det fulde overblik over dokumenter og vejledninger til VGPs ESG, henvises til Corporate Governance på vores hjemmeside:

EPRA Reference Table GRI-tabellen