Persondatabeskyttelsespolitik

Status: Februar 2023

Beskyttelse og respekt for privatlivets fred er meget vigtigt for os. Derfor overholdes reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF som ændret fra tid til anden ("GDPR") fuldt ud af alle enheder, der tilhører VGP-gruppen. De principper og foranstaltninger, der anvendes af VGP, er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring ("databeskyttelsespolitik").

I dette dokument menes med udtrykkene "VGP" eller "os" det medlem af VGP-gruppen, som du er i et juridisk forhold med, som beskrevet nedenfor.

Denne databeskyttelsespolitik har til formål at informere dig om, hvilke personoplysninger om dig som kunde, bruger, underleverandør, kunderepræsentant, leverandør eller aktionær vi kan behandle, hvorfor disse personoplysninger anvendes, hvordan de deles, hvor længe de opbevares, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan hævde sådanne rettigheder.

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

VGP er den dataansvarlige for dine person oplysninger, der behandles via vores hjemmeside, i forbindelse med vores forretningsaktiviteter eller når du ansøger om at arbejde hos VGP.

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra dig i forbindelse med vores forretning, herunder gennem din brug af vores hjemmeside, når du kontakter eller anmoder om oplysninger fra os, når du benytter vores andre tjenester eller som følge af dit forhold til en eller flere af vores juridiske enheder eller medarbejdere.

Som dataansvarlig vil VGP træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger .

Bemærk venligst, at afhængigt af hvilken VGP-enhed du indgår kontrakt med om at levere tjenester, kan et specifikt datterselskab af VGP også være dataansvarlige med ansvar for behandling af dine personlige oplysninger.

 1. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger ?

Vi kan bruge dine oplysninger til følgende formål:

 1. Oplysninger, du giver os.

Vi bruger disse oplysninger:

 • til at udføre vores forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået mellem dig og os, og for at give dig de oplysninger og tjenester, som du anmoder om fra os;
 • at give dig oplysninger om andre tjenester, som vi tilbyder, og som ligner dem, du allerede har brugt eller spurgt om;
 • at give dig oplysninger om varer eller tjenester, som vi mener kan interessere dig;
 • at underrette dig om ændringer i vores tjenester;
 • at vurdere dine præferencer, takket være hvilke reklamer, der er relevante for dig, vises;
   • dine data bruges til at vurdere dine præferencer, som gør det muligt at vise reklamer, der er relevante for dig
   • Webstedet anvender markedsføringsværktøjer fra tredjeparter til dette formål:
    • Google Analytics-data;
    • Google Ads;
    • Facebook;
    • LinkedIn;
    • Lignende udbydere af analyse- og markedsføringsværktøjer.
 • til at distribuere vores nyhedsbrev og anden kommerciel kommunikation;
 • for at sikre, at indholdet på vores hjemmeside præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer/enhed;
 1. Oplysninger, vi indsamler om dig.

Vi bruger disse oplysninger:

 • til at administrere vores hjemmeside og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, test, forskning og statistiske;
 • at forbedre vores hjemmeside for at sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer/enhed;
 • for at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores tjeneste, når du vælger at gøre det;
 • som en del af vores bestræbelser på at holde vores hjemmeside sikkert;
 • til at måle eller forstå effektiviteten af de reklamer, vi leverer til dig og andre, og for at levere relevante reklamer til dig;
 • at komme med forslag og anbefalinger til dig og andre brugere af vores hjemmeside om varer eller tjenester, der kan interessere dig eller dem.
 1. Retsgrundlag

Dine oplysninger indsamles og behandles på følgende retsgrundlag:

- Hvis det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, idet disse interesser ikke tilsidesættes af dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, vi bruger f.eks. dine oplysninger til at kende dine præferencer for bedre at kunne tilpasse vores produkttilbud, forhindre svindel og sikre vores hjemmeside.

- Når du har givet dit samtykke til dette, f.eks. har givet dit udtrykkelige samtykke på forhånd hertil, kan vi bruge din e-mailadresse til at sende dig markedsføringsmateriale eller pressemeddelelser.

 1. Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

 • når dette kræves i henhold til gældende lovgivning, navnlig på anmodning af de statslige myndigheder, og
 • når det er nødvendigt for at opfylde vores behov, især af advokatfirmaer eller andre medlemmer af VGP-gruppen.

Derudover kan dine personoplysninger blive delt med tjenesteudbydere - parter, der behandler personoplysninger på vores anmodning eller på vores vegne, f.eks. udbydere af IKT-tjenester, såsom hosting og levering eller vedligeholdelse af computersystemer og applikationer. Dine personoplysninger deles med tjenesteudbydere i henhold til databehandleraftaler, hvorved de er forpligtet til at følge vores instruktioner.

 1. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger så længe dette, er nødvendigt for at opfylde det specifikke formål med behandlingen. I nogle tilfælde er vi i henhold til lovbestemmelserne forpligtet til at behandle personoplysninger i et bestemt tidsrum (dvs. forpligtelsen til at opbevare kontraktmæssige oplysninger efter ophør af en aftale). Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har brug for dem til at opfylde det formål, som de blev indsamlet til, eller efter udløbet af den periode, der er fastsat i lovbestemmelserne.

 1. Overfører vi dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Vi kan overføre dine oplysninger til en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS ), hvis det er hensigtsmæssigt (i) for at nå et af de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik og/eller (ii) for at videregive dine oplysninger til en tredjepart i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og i henhold til med kravene i GDPR .

 1. Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, anmode om en kopi af de personoplysninger, du har indsendt til os, og kræve at få dem udleveret til dig eller en anden part, som du har udpeget, anmode om at få dine oplysninger rettet, hvis de er ufuldstændige eller ukorrekte, anmode om at få slettet alle eller nogle af dine personoplysninger og anmode om begrænsning af brugen af dine personoplysninger.

Du har også ret til at:

 • af grunde, der er relateret til din særlige situation, at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser. Efter en sådan indsigelse vil vi overveje, om beskyttelsen af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder - på grund af din særlige situation - vejer tungere end de interesser, vi forfølger ved at bruge dine personoplysninger. Hvis din indsigelse viser sig at være berettiget, og der ikke er noget andet retsgrundlag for brugen af oplysningerne, sletter vi dem.
 • til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af dit frivillige samtykke.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed .

 1. Fortrolighed og sikkerhed for dine personlige oplysninger

Vi er forpligtet til at sikre de personlige oplysninger, som vi modtager, og vi har implementeret passende informationssikkerhedspolitikker, regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, som vi har under vores kontrol, mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug eller videregivelse, uautoriseret ændring og ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet tab.

Alle vores partnere, medarbejdere, konsulenter, medarbejdere og databehandlere (dvs. dem, der behandler dine personlige oplysninger på vores vegne til de formål, der er anført ovenfor), som har adgang til og er forbundet med behandlingen af personlige oplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden af sådanne personlige oplysninger.

 1. Indsamling af oplysninger fra tredjepartswebsteder

Vores hjemmeside indeholder links til andre websteder, hvis informationspraksis kan være anderledes end vores. Besøgende bør konsultere de andre websteders fortrolighedserklæringer, da VGP ikke har nogen kontrol over de oplysninger, der indsendes til eller indsamles af disse tredjeparter.

 1. Hvordan kan dukontakte os?

Du kan kontakte os spørgsmål vedrørende brugen af dine personoplysninger, også når du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og udøve dine rettigheder i denne henseende, ved at sende os en e-mail til: dataprotection@vgpparks.eu eller ved at sende et anbefalet brev til det vedtægtsmæssige hjemsted for den respektive VGP-enhed, der fungerer som din dataansvarlige.

 1. Ændringer af denne databeskyttelsespolitik

Vi kan foretage ændringer i denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden. For at sikre, at du altid er opmærksom på, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, vil vi opdatere denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden for at afspejle eventuelle ændringer i vores brug af dine personlige oplysninger. Vi kan også foretage ændringer, hvis det er nødvendigt for at overholde ændringer i gældende lovgivning eller lovkrav. Hvor det er praktisk muligt, vil vi underrette dig pr. e-mail om eventuelle væsentlige ændringer. Vi opfordrer dig dog til at gennemgå denne databeskyttelsespolitik med jævne mellemrum for at være informeret om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger.

****

Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle enheder i VGP-gruppen.