Biologisk mangfoldighed

Biodiversitet står højt på vores dagsorden. Vi ønsker at stimulere biodiversiteten ved at investere i og beskytte det naturlige miljø i og omkring vores parker.

Ud over due diligence-undersøgelsen af biodiversiteten som en del af opkøbet af jord og fokus på brownfield-udvikling for at undgå nybyggeri på greenfield-jord eller anerkendt høj biodiversitetsværdi, har vi udarbejdet en ny biodiversitetsstrategi og har sat det mål, at 100% af vores udviklingsprojekter skal implementere en biodiversitetshandlingsplan.

Læs politikken for biodiversitet nu her

Implementering af biofilisk design

Mens individuelle foranstaltninger til forbedring af biodiversiteten i vores parker i stigende grad implementeres enten som en del af designfasen eller under løbende renovering af de grønne områder, er et kendetegn ved biofilisk design, at det lægger vægt på de overordnede rammer eller habitater og ikke en enkelt eller isoleret forekomst af natur. Når man tager højde for et integreret design, fungerer økosystemet på et niveau, der er større end summen af dets enkelte dele.

 

VGP biodiversitetsstrategi og taksonomi for eksisterende parker

For at beskytte og forbedre den lokale biodiversitet ved stående aktiver har koncernen udviklet en sikkerhedsforanstaltning til forbedring af økosystemet, som er drevet af:

  • målet om at tilpasse porteføljen til EU's taksonomiregulering, herunder kriterierne for beskyttelse af biodiversitet og økosystemer,

  • vores filosofi om løbende forbedringer inden for rammerne af koncernens miljøledelsessystem, og

  • målet om at øge brugen af "grønne" områder, enten ved at forbedre eksisterende grønne strukturer til biotoper eller gennem forbedringer såsom grønne tage, grønne vægge, grønne parkeringspladser.

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i forbindelse med udviklingsprojekter

Ud over due diligence-undersøgelsen af biodiversiteten som en del af jordkøbet, skal alle udviklingsprojekter med en biodiversitetsværdi implementere en biodiversitetshandlingsplan. Denne plan udarbejdes af en kvalificeret økolog efter en vurdering af den lokale biodiversitets karakteristika. Formålet er at undgå og reducere alle projektets påvirkninger af den lokale natur og at implementere en liste med anbefalinger som f.eks. brug af miljøcertificerede materialer, design af facader, der er fordelagtige for fugle, og kompensationszoner for biodiversitet eller initiativer som f.eks. et træplanteprogram, bistader, insekthoteller eller biotoper.

Resultater: Biodiversitet

Fremhævede eksempler

Kompensationsområde i VGP Park München

I VGP Park München har vi lavet et økologisk kompensationsområde ved siden af parken. Området er på 24 hektar med marker, tørre græsarealer, blomsterstriber og damme. Den nordlige del fokuserer på naturbeskyttelse og skabelse af levesteder for padder, mens den sydlige del fokuserer på beskyttelse af særlige fuglearter, som f.eks. den truede sanglærke. Parken er et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at bidrage til bevarelsen af biodiversiteten og den økologiske balance i de samfund, hvor vi opererer.

Biotop ved VGP Park Laatzen

I VGP Park Laatzen har vi implementeret flere biodiversitetstiltag såsom en stor biotop for at beskytte padder og krybdyr.

 

 

Bikuber i VGP Park Lliça d'Amunt

På VGP Park Lliça d'Amunt blev der installeret fem bistader på taget, dekoreret med lokale planter og fyldt med i alt 250.000 bier for at stimulere den lokale biodiversitet. Honningen indsamles af lokale bi-specialister og doneres til nonprofitorganisationer.

Biodiversitetsinitiativer i VGP Park Gyor Beta

Biodiversitetsmonitoren identificerede parken som en park med et stort potentiale for yderligere biodiversitetsinitiativer, og der blev gennemført et økologistudie, som identificerede flere forbedringstiltag for at forbedre og beskytte det eksisterende økosystem, især langs parkens sydlige grænse, som er tilstødende naturområde. Skilte i parken vil fremhæve de forskellige økosystemer, der er til stede, de initiativer, der er taget for at beskytte dem, og forklare relevansen af sådanne foranstaltninger for alle besøgende.

Oplev vores parker

VGP's aktiver tilbyder høje tekniske standarder og stor modularitet til potentielle kunders specifikke krav, med et særligt fokus på energieffektivitet og bæredygtighed. Udforsk vores parker i hele Europa.

 

Ejendomme

Kontakt

Har du et spørgsmål, eller ønsker du mere information? Tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt os