Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Obiectivele noastre de sustenabilitate

Angajamentul nostru

Strategia noastră ESG se bazează pe patru piloni pentru a acoperi cele mai importante subiecte pentru Grup. Aceasta are ca scop transformarea și asigurarea viitorului portofoliului nostru, oferind un scop echipelor noastre, un impuls de tranziție pentru chiriașii noștri și o valoare comună pentru comunitățile noastre.
 1. 1 —
  MEDIU Asigurarea faptului că parcursul nostru de afaceri - inclusiv operațiunile proprii și portofoliul de active - este pe drumul cel bun spre circularitate totală și emisii nete de carbon zero până în 2050

 2. 2 —
  MEDIU Stimularea biodiversității prin investiții și protejarea mediului natural în parcurile noastre și în jurul acestora, precum și în alte locuri

 3. 3 —
  SOCIAL Promovarea coeziunii sociale, reducerea inegalității și protejarea comunităților și persoanelor vulnerabile prin comportamentul de afaceri și prin inițiative de sprijin specifice

 4. 4 —
  GUVERNANȚĂ Guvernanță adecvată și considerații de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) integrate în politicile și principiile care ne guvernează activitatea și care reflectă angajamentul nostru față de o creștere durabilă și favorabilă incluziunii

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Ce am realizat până acum

 • Capacitate de producție a energiei verzi de 157.2 MWp (operațională și în construcție)
 • 54.3% din portofoliul total de clădiri deținute sunt certificate BREEAM
 • Fundația VGP a identificat primele 29 de proiecte cu finanțare de 12 milioane EUR
 • Ancorarea angajamentului nostru pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii într-o gamă largă de politici
 • Raportare de sustenabilitate în conformitate cu standardele GRI și emisiile de seră CDP
 • Monitorizarea și gestionarea amprentei de CO2 a portofoliului de clădiri cu raportare GRESB
 • Obiectivele și angajamentele VGP în conformitate cu ODD
 • Program de sustenabilitate, administrare și cadru de finanțare ecologică certificat de Cicero

Abordarea noastră privind durabilitatea

Ca o afacere de familie, ne propunem să ne folosim expertiza pentru a asigura contribuția la un viitor luminos și sustenabil al generațiilor următoare.

Căutăm să ne optimizăm continuu clădirile în conformitate cu cerințele pieței și cu cele mai recente inovații tehnologice. Eficiența energetică și sustenabilitatea sunt printre prioritățile noastre principale. Știm că este posibilă construirea, reamenajarea, renovarea și transformarea centrelor logistice într-un mod sustenabil și avansat din punct de vedere tehnologic. Acest lucru este benefic atât pentru mediu, cât și pentru bunăstarea oamenilor care lucrează în locațiile noastre.

Pentru a ne ajuta angajații să prospere pe piețele culturale diverse în care activăm, VGP promovează în mod activ un loc de muncă transparent și atotcuprinzător. Cultura noastră de familie puternică și spiritul colegial se bazează pe încredere și respect reciproc. Ne străduim să oferim oportunități de creștere și încurajăm inițiativa personală. La VGP, sărbătorim diferențele dintre noi și susținem un mediu de lucru fără hărțuire și discriminare, în care toți colegii pot contribui în mod egal la obiectivele noastre comerciale.

Ne străduim să creăm valoare durabilă și să fim un partener de încredere pentru clienții noștri și comunitățile în care operăm, precum și pentru angajații noștri.

1. Eforturi de sustenabilitate pentru propriile noastre activități

VGP s-a angajat să reducă cu 50% emisiile de GES în Etapa 1 și 2, până în anul 2030 și să aducă la zero amprenta de carbon până în anul 2025.

Pentru a atinge aceste obiective ambițioase, am introdus patru măsuri cheie în diferitele domenii ale operațiunilor noastre uzuale, pe baza constatărilor unei analize a amprentei de carbon conforme cu protocolul GES, efectuată în anul 2019:

 • Deplasări în interes de serviciu mai sustenabile prin utilizarea mașinilor electrice și a bicicletelor, pentru distanțe mai scurte de 10 km.
 • Introducerea unei politici de călătorie în interes de afaceri care are ca scop înlocuirea călătoriilor cu avionul cu teleconferințele, pentru 20% din întâlniri și cu călătorii cu trenul, pe distanțe mai mici de 750 km.
 • Trecerea la contracte de energie verde pentru clădirile noastre de birouri
 • Promovarea digitalizării pentru a reduce consumul și risipa de hârtie

Începând cu ianuarie 2022, toate birourile VGP din Europa au trecut la energie 100% regenerabilă.

În plus, am investit în expertiză internă pentru a putea conduce în mod eficient din interior angajamentele noastre de sustenabilitate. 

 

 1. CONTRACTE DE ENERGIE VERDE pentru clădirile noastre de birouri

 2. CĂLĂTORII DE AFACERI: mai multe teleconferințe și călătorii cu trenul

 3. COMMUTING Tranziția la mașinile și bicicletele electrice pentru călătorii scurte în timpul navetei

 4. DIGITIZAREA pentru reducerea consumului de hârtie și a deșeurilor

2. Portofoliul nostru de clădiri

Clădirile noastre sunt centrul afacerii și un domeniu cheie în care avem un impact pozitiv asupra sustenabilității. Eforturile noastre de a promova soluții sustenabile și inovatoare se axează pe certificările verzi, elemente tehnologice care reduc CO2 și gestionarea sustenabilă a portofoliului de clădiri.

În ceea ce privește raportarea emisiilor de CO2 și a datelor privind consumul de energie din portofoliul nostru, acestea au fost validate de o terță parte, CO2Logic, pe baza PAS 2060 și a protocolului GHG.

Certificare verde

 

 • 100% din clădirile noi certificate cu BREEAM Excellent și DGNB Gold
 • Încercați să obțineți cel mai eficient EPC sau un rating similar

Clădiri durabile și tehnologii de reducere a emisiilor de CO2

Aplicăm un standard de construcție certificat și de înaltă calitate pentru a crea o valoare durabilă pentru acționari, chiriași și comunitățile locale și pentru a ne asigura că folosim resursele naturale sau energia mai eficient. În 2022, VGP realizează un studiu împreună cu ARUP privind tehnologiile sustenabile pentru clădiri. Elementele de proiectare și management ale clădirilor aplicate în mod uzual includ:

 • Utilizarea celor mai potrivite materiale, certificate conform ISO 14001
 • Fără încălzire cu gaz (utilizarea energiei geotermale sau a altor surse de energie) 
 • Instalarea panourilor solare, acolo unde este posibil
 • Instalații de răcire eficiente din punct de vedere energetic, acolo unde este necesar
 • Retenția apei de ploaie și amenajarea durabilă a terenului
 • Stații de încărcare a mașinilor și camioanelor electrice adaptate la nevoile clienților
 • Trasee logistice de trafic prin parcul industrial și în interiorul clădirilor, proiectate pentru transport și manipulare optime a traficului cu marfă
 • Sistem central de monitorizare, control, reglare și optimizare a energiei, adaptat la nevoile clientului
 • Mai mult...

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Gestionarea sustenabilă a portofoliului de clădiri

 

 • Utilizarea sustenabilă a clădirilor cu o rată de ocupare de peste 95%
 • Creșterea numărului de proiecte de construcții pe terenuri industriale dezafectate, pentru a reutiliza spațiile abandonate
 • Integrarea zonelor verzi pentru promovarea biodiversității

Aproape 40% din proiectele noastre de dezvoltare achiziționate în 2021 au fost terenuri industriale dezafectate, ceea ce îi plasează pe clienții noștri mai aproape de clienții și clienții lor și le îmbunătățește eficiența lanțului de aprovizionare și livrările de ultimă oră.

 

Dezvăluirea de mediu a portofoliului de clădiri VGP

Pentru a permite părților interesate să își facă propria evaluare a eforturilor noastre, raportăm anual în raport cu cadrele ESG independente de piață și de sector care evaluează dezvăluirea și performanța noastră, inclusiv GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (sectorul imobiliar), TCFD și S&P Global CSA.

 

Climate related reporting TCFD

3. Sprijinirea clienților noștri în reducerea amprentei de carbon

Electricitate verde de VGP Renewable Energy

Unitatea noastră separată „VGP Renewable Energy” oferă o gamă largă de soluții de energie regenerabilă, inclusiv solară, eoliană și termică, precum și integratori pentru stocare și distribuție. Oferim energie verde prin montarea sistemelor PV pe acoperiș sau sol și asigurăm instalarea și managementul bateriei. Mai mult, asistăm chiriașii să identifice soluții optime de utilizare a energiei verzi în procesele industriale și de producție, pentru a maximiza potențialul de consum PV / Eolian.

e-Mobility

În plus față de suportul oferit clienților cu privire la energia verde, sprijinim chiriașii în tranziția către o flotă de camioane și mașini electrice, punând la dispoziție stații de încărcare speciale pentru acestea.

 

 

 

 

Îmbunătățiri ale clădirilor cu zero amprentă de carbon

Ne asociem cu clienții noștri pentru operațiuni care vizează reducerea la zero a amprentei de carbon în parcurile industriale VGP

 • Pe anumite situri industriale dezafectate din Germania, planificăm acum și primele noastre proiecte mari de construcții la comandă, destinate să primească certificarea DGNB KlimaPositiv (CO2 neutru).

Fundația VGP

Sprijinirea proiectelor societale, de mediu si culturale în întreaga Europă

Pentru a ne maximiza impactul pozitiv asupra societății, am înființat Fundația VGP în 2019. Noi. ne-am angajat să contribuim cu aproximativ 1-2% din profitul nostru anual la fundație. Aceasta își propune să încurajeze conservarea naturii, să aibă un impact pozitiv asupra comunităților locale prin proiecte sociale, precum și să conserve și să protejeze patrimoniul cultural european.

Unul dintre cele mai recente proiecte ale noastre este restaurarea turbăriei "Chore Bagno" din Ucraina. Turba este un ecosistem unic care constă în straturi de turbă de câțiva metri grosime. Datorită cantității mari de componente de origine naturală, turbăriile sunt locuri importante de stocare a CO2 și a altor gaze. Turbăriile stochează 30% din carbonul din solul mondial, ceea ce le face de două ori mai eficiente decât toate celelalte tipuri de vegetație combinate de pe Pământ. În plus, ele joacă un rol important în prevenirea inundațiilor în multe zone și reprezintă un habitat natural pentru multe specii rare și protejate de animale și plante. Urmăriți videoclipul acestui proiect aici.

 

Informații suplimentare

Cadrul nostru de finanțare ecologică

Cadrul de finanțare ecologică VGP oferă un set clar și transparent de criterii care facilitează investițiile în energie regenerabilă, eficiență energetică și proiectele ecologice care fac parte din portofoliul de active al VGP. Prin urmare, cadrul aduce o contribuție importantă la reducerea emisiilor de carbon și facilitarea tranziției către un mediu cu emisii scăzute de carbon. Cadrul nostru de Finanțare Ecologică a fost revizuit în mod independent și clasificat ca „Medium Green”, primind calificativ ”Good”, în conformitate cu principiile ”Green Bond” și ”Green Loan”, de către CICERO Shades of Green AS.

Cadrul a permis VGP să emită cu succes în martie 2021 prima obligațiune verde de referință publică pentru o sumă nominală totală de 600 milioane EUR în martie 2021. În ianuarie 2022, Grupul a emis a doua obligațiune verde (împărțită în două tranșe) pe piața euro pentru o valoare nominală agregată de 1,0 miliarde de euro.

 

 

 

Raportul nostru de sustenabilitate

 

VGP își dorește să fie o companie responsabilă, în strânsă legătură cu toate părțile implicate – acționari, parteneri, chiriași. În acest scop, VGP a publicat din 2019 un raport CR autonom.

Raportul prezintă obiectivele și realizările cheie ale companiei și descrie modul în care VGP abordează sustenabilitatea corporativă și pune în aplicare strategia de sustenabilitate, precum și politicile și orientările actuale. Raportul este pregătit în conformitate cu standardele GRI (Global Reporting Initiative) - Opțiunea de bază - și nu a fost auditat extern. În afară de GRI, Raportul CR al VGP face trimitere către Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Obiectivele identificate sunt în conformitate cu ghidul Pactului Global al ONU și sunt legate de ODD. VGP este semnatară a scrisorii UN Gobal Compact, susținând cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite privind drepturile omului, munca, mediul și anticorupția.