Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Obiectivele noastre de sustenabilitate

Obiectivul nostru general: Reducerea la minimum a impactului nostru asupra mediului la nivel de grup

Am identificat 4 obiective cheie pentru îndeplinirea obiectivului general
 1. 1 —
  Atingerea pragului de zero carbon în Etapa 1 și 2, până în 2025 pentru operațiunile noastre proprii

 2. 2 —
  Reducerea emisiilor brute cu 50% până în anul 2030 pentru operațiunile noastre proprii

 3. 3 —
  Creșterea capacității de producere a energiei verzi la 200 MWp

 4. 4 —
  Atestarea tuturor clădirilor noi cu o certificare BREEAM Very Good sau echivalent, aceasta reprezentând un standard minim de construcție pentru clădirile noastre

Ce am realizat până acum

 

 • Capacitate de producție a energiei verzi de 145.4 MWp (operațională și în construcție)
 • 47.6% din portofoliul total de clădiri deținute sunt certificate BREEAM
 • Fundația VGP a identificat primele 29 de proiecte cu finanțare de 7 milioane EUR
 • Raportare de sustenabilitate în conformitate cu standardele GRI și emisiile de seră CDP
 • Monitorizarea și gestionarea amprentei de CO2 a portofoliului de clădiri cu raportare GRESB
 • Obiectivele și angajamentele VGP în conformitate cu ODD
 • Program de sustenabilitate, administrare și cadru de finanțare ecologică certificat de Cicero

Abordarea noastră privind durabilitatea

Ca o afacere de familie, ne propunem să ne folosim expertiza pentru a asigura contribuția la un viitor luminos și sustenabil al generațiilor următoare.

Căutăm să ne optimizăm continuu clădirile în conformitate cu cerințele pieței și cu cele mai recente inovații tehnologice. Eficiența energetică și sustenabilitatea sunt printre prioritățile noastre principale. Știm că este posibilă construirea, reamenajarea, renovarea și transformarea centrelor logistice într-un mod sustenabil și avansat din punct de vedere tehnologic. Acest lucru este benefic atât pentru mediu, cât și pentru bunăstarea oamenilor care lucrează în locațiile noastre.

Pentru a ne ajuta angajații să prospere pe piețele culturale diverse în care activăm, VGP promovează în mod activ un loc de muncă transparent și atotcuprinzător. Cultura noastră de familie puternică și spiritul colegial se bazează pe încredere și respect reciproc. Ne străduim să oferim oportunități de creștere și încurajăm inițiativa personală. La VGP, sărbătorim diferențele dintre noi și susținem un mediu de lucru fără hărțuire și discriminare, în care toți colegii pot contribui în mod egal la obiectivele noastre comerciale.

Ne străduim să creăm valoare durabilă și să fim un partener de încredere pentru clienții noștri și comunitățile în care operăm, precum și pentru angajații noștri.

1. Eforturi de sustenabilitate pentru propriile noastre activități

VGP s-a angajat să reducă cu 50% emisiile de GES în Etapa 1 și 2, până în anul 2030 și să aducă la zero amprenta de carbon până în anul 2025. Pentru a atinge aceste obiective ambițioase, am introdus patru măsuri cheie în diferitele domenii ale operațiunilor noastre uzuale, pe baza constatărilor unei analize a amprentei de carbon conforme cu protocolul GES, efectuată în anul 2019:

 • Deplasări în interes de serviciu mai sustenabile prin utilizarea mașinilor electrice și a bicicletelor, pentru distanțe mai scurte de 10 km.
 • Introducerea unei politici de călătorie în interes de afaceri care are ca scop înlocuirea călătoriilor cu avionul cu teleconferințele, pentru 20% din întâlniri și cu călătorii cu trenul, pe distanțe mai mici de 750 km.
 • Trecerea la contracte de energie verde pentru clădirile noastre de birouri
 • Promovarea digitalizării pentru a reduce consumul și risipa de hârtie

În plus, am investit în expertiză internă pentru a putea conduce în mod eficient din interior angajamentele noastre de sustenabilitate. În 2020, am extins echipa care se ocupă de construcții sustenabile și energie regenerabilă cu încă șase experți. Mai mult, desfășurăm periodic sesiuni de instruire tehnică la nivel de grup cu angajații noștri.

.

 1. CONTRACTE DE ENERGIE VERDE pentru clădirile noastre de birouri

 2. CĂLĂTORII DE AFACERI: mai multe teleconferințe și călătorii cu trenul

 3. COMMUTING Tranziția la mașinile și bicicletele electrice pentru călătorii scurte în timpul navetei

 4. DIGITIZAREA pentru reducerea consumului de hârtie și a deșeurilor

2. Portofoliul nostru de clădiri

Clădirile noastre sunt centrul afacerii și un domeniu cheie în care avem un impact pozitiv asupra sustenabilității. Eforturile noastre de a promova soluții sustenabile și inovatoare se axează pe certificările verzi, elemente tehnologice care reduc CO2 și gestionarea sustenabilă a portofoliului de clădiri.

 

Certificare verde

 

 • 100% din clădirile noastre noi vor deține, ca standard minim, un certificat BREEAM Very Good sau echivalent (*)

* Standardul de construcție VGP a fost certificat cu DGNB Mehrfachzertifzierung, care este utilizat în multe proiecte din Germania.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) este cea mai importantă metodă de evaluare a sustenabilității la nivel mondial pentru proiecte de masterplanning, infrastructură și clădiri. Aceasta recunoaște și reflectă valoarea activelor cu performanțe superioare pe tot parcursul ciclului de viață al mediului construit, de la utilizare și până la renovare.

DGNB –- abrevierea (în limba germană) pentru Consiliul german pentru construcții durabile: o organizație non-profit fondată în 2007, angajată în favoarea clădirilor și a cartierelor urbane de calitate demonstrabilă, în care merită să trăiești. Prin certificarea clădirilor, interioarelor și cartierelor durabile, transpunând astfel în practică diverși factori care dictează planificarea, construcția și exploatarea durabilă a clădirilor.

Elemente tehnologice care reduc CO2

Aplicăm un standard de construcție certificat și de înaltă calitate pentru a crea o valoare durabilă pentru acționari, chiriași și comunitățile locale și pentru a ne asigura că folosim resursele naturale sau energia mai eficient. Elementele de proiectare și management ale clădirilor aplicate în mod uzual includ:

 • Utilizarea celor mai potrivite materiale, certificate conform ISO 14001

  • Utilizarea sustenabilă a materialelor, inclusiv reciclarea granulelor de moloz
  • Utilizarea betonului prefabricat de înaltă calitate
  • Iluminare cu LED în interior și exterior
  • Instalarea panourilor solare, acolo unde este posibil
  • Acoperișuri și fațade verzi, la cererea clientului
  • Instalații de răcire eficiente din punct de vedere energetic, acolo unde este necesar
  • Instalații cu zgomot redus datorită factorilor de mediu
  • Instalații sanitare care economisesc apa
  • Gestionarea eficientă a deșeurilor, pentru a promova reciclarea
  • Gestionarea sustenabilă a apei (inclusiv de ploaie) și a amenajării șantierelor
  • Instalație de refrigerare / congelare cu sisteme de detectare a scurgerilor și supape automate de blocare, dacă este cazul
  • Uși și ecluze eficiente din punct de vedere energetic pentru încărcare și descărcare
  • Stații de încărcare a mașinilor și camioanelor electrice adaptate la nevoile clienților
  • Trasee logistice de trafic prin parcul industrial și în interiorul clădirilor, proiectate pentru transport și manipulare optime a traficului cu marfă
  • Sistem central de monitorizare, control, reglare și optimizare a energiei, adaptat la nevoile clientului
  • Gestionarea și reciclarea deșeurilor

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Gestionarea sustenabilă a portofoliului de clădiri

 

 • Utilizarea sustenabilă a clădirilor cu o rată de ocupare de peste 95%
 • Creșterea numărului de proiecte de construcții pe terenuri industriale dezafectate, pentru a reutiliza spațiile abandonate
 • Integrarea zonelor verzi pentru promovarea biodiversității

 

Dezvăluirea de mediu a portofoliului de clădiri VGP

Pentru a permite părților interesate să își facă propria evaluare a eforturilor noastre, raportăm anual în raport cu cadrele ESG independente de piață și de sector care evaluează dezvăluirea și performanța noastră, inclusiv GRI, CDP, Sustainalytics și GRESB (sectorul imobiliar).

 

3. Sprijinirea clienților noștri în reducerea amprentei de carbon

Electricitate verde de VGP Renewable Energy

Unitatea noastră separată „VGP Renewable Energy” oferă o gamă largă de soluții de energie regenerabilă, inclusiv solară, eoliană și termică, precum și integratori pentru stocare și distribuție. Oferim energie verde prin montarea sistemelor PV pe acoperiș sau sol și asigurăm instalarea și managementul bateriei. Mai mult, asistăm chiriașii să identifice soluții optime de utilizare a energiei verzi în procesele industriale și de producție, pentru a maximiza potențialul de consum PV / Eolian. În aprilie 2021, BERD s-a angajat să sprijine energia regenerabilă VGP în explorarea oportunităților care decurg din viitoarea implementare a tehnologiilor regenerabile și cu hidrogen de carbon redus.

e-Mobility

În plus față de suportul oferit clienților cu privire la energia verde, sprijinim chiriașii în tranziția către o flotă de camioane și mașini electrice, punând la dispoziție stații de încărcare speciale pentru acestea. Împreună cu BERD, VGP Renewable Energy explorează oportunitățile care decurg din implementarea viitoare a tehnologiilor de e-mobilitate.

 

 

 

 

Îmbunătățiri ale clădirilor cu zero amprentă de carbon

Ne asociem cu clienții noștri pentru operațiuni care vizează reducerea la zero a amprentei de carbon în parcurile industriale VGP

 • Pe terenurile noastre industriale dezafectate din Giessen și Wiesloch, Germania, planificăm acum și primele noastre proiecte mari de construcții la comandă, destinate să primească certificarea DGNB KlimaPositiv (CO2 neutru).

 

 

 

 

 

Fundația VGP

Sprijinirea proiectelor societale și de mediu în întreaga Europă

Pentru a ne maximiza impactul pozitiv asupra societății, am înființat Fundația VGP în 2019. Noi. ne-am angajat să contribuim cu aproximativ 1-2% din profitul nostru anual la fundație. Aceasta își propune să încurajeze conservarea naturii, să aibă un impact pozitiv asupra comunităților locale prin proiecte sociale, precum și să conserve și să protejeze patrimoniul cultural european.

 

 

Informații suplimentare

Cadrul nostru de finanțare ecologică

Cadrul de finanțare ecologică VGP oferă un set clar și transparent de criterii care facilitează investițiile în energie regenerabilă, eficiență energetică și proiectele ecologice care fac parte din portofoliul de active al VGP. Prin urmare, cadrul aduce o contribuție importantă la reducerea emisiilor de carbon și facilitarea tranziției către un mediu cu emisii scăzute de carbon. Cadrul nostru de Finanțare Ecologică a fost revizuit în mod independent și clasificat ca „Medium Green”, primind calificativ ”Good”, în conformitate cu principiile ”Green Bond” și ”Green Loan”, de către CICERO Shades of Green AS.

Cadrul a permis VGP să emită cu succes în martie 2021 prima obligațiune verde de referință publică pentru o sumă nominală totală de 600 milioane EUR în martie 2021.

 

 

 

Raportul nostru de sustenabilitate

 

VGP își dorește să fie o companie responsabilă, în strânsă legătură cu toate părțile implicate – acționari, parteneri, chiriași. În acest scop, VGP a publicat din 2019 un raport CR autonom.

Raportul prezintă obiectivele și realizările cheie ale companiei și descrie modul în care VGP abordează sustenabilitatea corporativă și pune în aplicare strategia de sustenabilitate, precum și politicile și orientările actuale. Raportul este pregătit în conformitate cu standardele GRI (Global Reporting Initiative) - Opțiunea de bază - și nu a fost auditat extern. În afară de GRI, Raportul CR al VGP face trimitere către Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Obiectivele identificate sunt în conformitate cu ghidul Pactului Global al ONU și sunt legate de ODD.

 

Descărcați raportul Vezi video