Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Stare: iulie 2018 

Protecția și respectarea confidenţialităţii sunt foarte importante pentru noi. Prin urmare, normele stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) sunt respectate pe deplin de toate entitățile aparținând grupului VGP. În acest document prin termenii „VGP” sau „noi” se înțelege membrul grupului VGP, cu care vă aflați într-o relație juridică, așa cum este descris mai jos. 

Vă rugăm găsiți mai jos politica noastră de prelucrare a datelor care descrie modul în care VGP tratează datele personale colectate de la partenerii lor de afaceri și de la alţi terți. 

Ce date cu caracter personal prelucrăm? 

În ceea ce privește datele personale ale partenerilor noștri de afaceri și ale reprezentanților acestora, ale solicitanților de locuri de muncă și ale altor terțe persoane, suntem în poziția de operator de date. Vă rugăm să rețineți că numai datele personale ale persoanelor fizice sunt reglementate de GDPR, nu și datele companiilor. In mare parte folosim doar datele de identificare și de contact. În cadrul procesului de recrutare prelucrăm toate datele personale care ne sunt transmise de către candidatul respectiv. 

Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

VGP asigură întotdeauna confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate. Toate datele sunt prelucrate doar în scop legitim și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu acest scop. Punem un accent puternic pe măsurile de securitate și organizare adecvate, inclusiv protecția împotriva prelucrărilor neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau daunelor accidentale. Procedeele noastre interne sunt revizuite în mod regulat. 

Putem folosi datele dvs. personale în legătură cu: 

  • îndeplinirea relației noastre contractuale, resp. relația contractuală dintre VGP și compania dvs.; 
  • negocieri comerciale cu dumneavoastră și compania dumneavoastră; 
  • recrutare 
  • trimiterea buletinului informativ și a altor comunicări P2P. 

Dacă intrăm într-o relație de afaceri sau negocieri, vă putem trimite din când în când un mesaj care vă informează despre noile noastre realizări și alte informații. Acesta este interesul nostru legitim de a vă informa despre activitățile noastre, cu toate acestea, aveți întotdeauna dreptul de a vă retrage din lista noastră și de a ridica o obiecție așa cum este descris mai jos. 

Dacă vă abonați pentru buletine informative, ne bucurăm să vă împărtășim veștile noastre până când decideți să vă retrageți din lista noastră de abonați. Puteți face acest lucru în orice moment și se va fi lua imediat în considerare. Informații suplimentare sunt incluse în fiecare buletin informativ. 

Procesul de recrutare 

Vă folosim numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara de reședință, informații despre interesele dvs. profesionale precum și orice alte detalii pe care alegeți să ni le transmiteți atunci când includeţi documentele de candidatură (inclusiv CV-ul dvs.) sau când completați formularul. Folosim datele de mai sus pentru a gestiona cererea dvs. precum și pentru a vă contacta în probleme legate de procesul de recrutare. 

Dacă postul pe care l-ați solicitat este ocupat de un alt candidat şi noi dorim oricum să vă păstrăm CV-ul, sunteți liber să ne dați consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără nicio consecință. După retragerea consimțământului dvs., datele dvs. nu vor mai fi utilizate.

Cu cine vă partajăm datele personale? 

Împărtășim datele dvs. personale în următoarele cazuri: 

  • când acest lucru este impus de legile aplicabile, în special la cererea autorităților de stat; 
  • atunci când acest lucru este necesar pentru urmărirea nevoilor noastre, în special de către firmele de avocatură sau alți membri ai grupului VGP. 

În plus, datele dvs. personale pot fi partajate furnizorilor de servicii - părți care prelucrează date cu caracter personal la cererea noastră sau în numele nostru, precum furnizorii de servicii TIC, cum ar fi găzduirea și furnizarea sau întreținerea sistemelor și aplicațiilor informatice. Datele dvs. personale sunt partajate furnizorilor de servicii în conformitate cu acordurile de prelucrare a datelor, prin care li se cere să urmeze instrucțiunile noastre. 

Pentru cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale? 

Procesăm datele dvs. personale atât timp cât acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului specific al procesării. În unele cazuri, suntem obligați prin dispozițiile legii să prelucrăm datele cu caracter personal pentru un anumit timp (adică obligația de a păstra informațiile contractuale după încheierea unui anume acord). Vom șterge datele dvs. atunci când nu vom mai avea nevoie de acestea pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau după expirarea perioadei specificate în prevederile legii. 

Transferăm datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European? 

Nu vă transferăm datele în afara SEE. Dacă acest lucru se va dovedi necesar în viitor, vom asigura întotdeauna garanții adecvate de date cu caracter personal și vom îndeplini obligațiile prevăzute în GDPR sau în dispozițiile legale aferente. 

Ce drepturi aveți? 

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis și de a cere ca acestea să fie furnizate dvs. sau altei părți numite de dvs., să solicitați ca datele dvs. să fie rectificate atunci când sunt incomplete sau incorecte; de a solicita ca toate sau unele dintre datele dvs. personale să fie șterse, de a solicita restricționarea utilizării datelor dvs. personale. 

Aveți de asemenea dreptul: 

  • de a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, împotriva utilizării datelor dvs. personale pe baza intereselor noastre legitime. În urma unei astfel de obiecții, vom lua în considerare dacă - din cauza situației dvs. particulare - protecția intereselor, drepturilor și libertăților dvs. prevalează asupra intereselor pe care le urmărim în utilizarea datelor dvs. personale. Dacă obiecția dvs. se dovedește justificată și nu există niciun alt temei legal pentru utilizarea datelor, le vom șterge. 
  • de a retrage consimțământudumneavoastră pentru utilizarea datelor dvs. personale în orice moment, dacă vă prelucrăm datele pe baza consimțământului acordat în mod liber. 

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă pentru locul dvs. de muncă sau de reședință. 

Cum ne puteţi contacta: 

Ne puteți contacta în orice problemă legată de utilizarea datelor dvs. personale, de asemenea, atunci când doriți să vă opuneți procesării datelor dvs. personale și să vă exercitați drepturile în acest sens, trimițându-ne un mesaj e-mail la: dataprotection@vgpparks.eu sau prin trimiterea unei scrisori recomandate la sediul statutar al entității VGP respective. 

Această politică este aplicabilă de către următoarele entități: VGP NV (Belgia), VGP - industriaální stavby s.r.o. (Republica Cehă), VGP FM Services s.r.o. (Republica Cehă), SUTA s.r.o. (Republica Cehă), VGP - industálne stavby s.r.o. (Slovacia), VGP Industriebau GmbH (Germania), VGP PM Services GmbH (Germania), FM Log.In.GmbH (Germania), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Spania), VGP Construzioni Industriali SRL (Italia), VGP Proiecte Industriale Srl (România) și VGP Services Kft (Ungaria), precum și de toate companiile de proiect (care nu prelucrează în mod regulat date cu caracter personal și lasă astfel de prelucrări către entitățile VGP menționate anterior - societățile de management).