VGP a Allianz Real Estate

31. mája 2016 VGP a Allianz založili svoje prvé partnerstvo 50:50, spoločný podnik VGP European Logistics S.à r.l. so zameraním na nákup prvotriednych logistických aktív v Nemecku, Českej republike, na Slovensku av Maďarsku s cieľovou hodnotou hrubého majetku 1,7 miliardy EUR.

1. júla 2019 VGP a Allianz ohlásili rozšírenie strategického partnerstva s novým spoločným podnikom VGP European Logistics 2, a to aj v prípade cieľovej hodnoty hrubého majetku 1,7 miliardy EUR a zamerania sa na hlavné logistické aktíva v Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsko. 31. júla 2019 sa uskutočnilo prvé zatvorenie tohto druhého spoločného podniku týkajúceho sa 9 budov vo VGP Park Graz (Rakúsko), VGP Park Timisoara (Rumunsko) a VGP Park San Fernando de Henares (Madrid, Španielsko).

Sme potešení, že môžeme ďalej rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou Allianz Real Estate. Od založenia nášho prvého spoločného podniku v roku 2016 naša skupina zaznamenala výrazný nárast a zvýšenú schopnosť investovať, a väčšie pokrytie kombinácie dvoch spoločných podnikov je zároveň v súlade s naším rozšíreným paneurópskym profilom. Vďaka kombinácii tejto dvojice môžeme pokračovať v opätovnom používaní investovaného kapitálu a znovu investovať výnosy do rozvoja a rozširovania nášho portfólia.

Jan van Geet, výkonný riaditeľ spoločnosti VGP

V súlade s prvým spoločným podnikom sa Allianz Real Estate a VGP zameriavajú na rozšírenie tohto druhého spoločného podniku na hodnotu hrubého majetku vo výške 1,7 miliardy EUR do piatich rokov výhradným nadobudnutím prvotriednych aktív vyvinutých spoločnosťou VGP.

Podobne ako v prvom prípade bude spoločnosť VGP poskytovať novému spoločnému podniku služby ako riadenie aktív, nehnuteľností a rozvoja. Všetky aktíva sú nové alebo nedávno vybudované a budú celé prenajaté renomovaným zákazníkom, na základe prísnych investičných kritérií. Allianz sa zaviazal sumou 350 miliónov EUR vo vlastnom imaní, ktoré na začiatku vloží do spoločného podniku.  Za spoločnosť Allianz riadi podnik spoločnosť Allianz Real Estate v mene spoločností skupiny Allianz. 

  

Logistika zostáva veľmi atraktívnym sektorom, nielen na zavedených trhoch ako Holandsko, Španielsko a Taliansko, ale aj na rýchlorastúcich trhoch ako Rumunsko, a Allianz sa zameriava na selektívne budovanie svojej prezentácie globálne v spolupráci s poprednými partnermi, akým je aj spoločnosť VGP.  Sme potešení, že môžeme opäť spolupracovať so spoločnosťou VGP, zavedeným lídrom v európskom logistickom sektore a firmou, ktorá dokázala zaznamenať úspech a má hlboké porozumenie dynamiky formujúcej trh.

–Olivier Téran, investičný riaditeľ spoločnosti Allianz Real Estate

Zistite viac o spoločnosti Allianz Real Estate

Štruktúra európskych logistických spoločných podnikov spoločnosti VGP

    • Dva spoločné podniky, každý z nich s investičným cieľom 1,7 miliardy EUR v hrubej hodnote majetku.  
    • Výhradné právo prvého odmietnutia pre príslušný spoločný podnik pri nadobúdaní aktív v určených krajinách. 
    • Spoločnosť VGP naďalej poskytuje služby pre obe portfóliá ako manažér aktív, nehnuteľností a rozvoja 
    • Spoločné podniky fungujú ako dlhodobý kapitálový nakupujúci za trhovú hodnotu