VGP și Allianz Real Estate partnershap

Parteneriatul cu Allianz Real Estate constă în trei societăți mixte, fiecare cu drepturi egale 50:50. Prima societate mixtă a fost înființată la 31 mai 2016, iar cea de-a doua la 1 iulie 2019. Ambele se concentrează exclusiv pe achiziția proprietăților logistice finalizate, de calitate superioară, dezvoltate de VGP. Primele două societăți mixte au o valoare a activului brut de 1,7 miliarde de Euro.

În cazul în care VGP decide să vândă un bun dezvoltat de Grup, tranzacția este în primul rând propusă celor din cadrul Parteneriatului și se supune „dreptului de prim refuz”. Încheierea tranzacțiilor este efectuată conform condițiilor pieței. Cele două întreprinderi au o acoperire geografică specifică și, împreună, acoperă toate piețele pe care VGP este activă, cu excepția Letoniei.

 • VGP European Logistics S.à r.l. concentrându-se pe achiziționarea de proprietăți logistice de calitate superioară în Germania, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria
 • VGP European Logistics 2 S.à r.l. concentrându-se pe achiziționarea de proprietăți logistice de calitate superioară în Austria, Italia, Olanda, Portugalia, România și Spania.

Logistica rămâne un sector extrem de atractiv, pe piețe consacrate, precum Țările de Jos, Spania și Italia, dar și pe cele cu creștere rapidă, cum ar fi România, iar Allianz se concentrează pe construirea selectivă a expunerii sale la nivel global, lucrând cu parteneri de prim rang,  precum VGP. Suntem încântați să lucrăm din nou cu VGP, un lider consacrat în sectorul logistic european și o firmă de success cu o experiență dovedită și o înțelegere profundă a dinamicii care modelează piața.

Olivier Téran, CIO al Allianz Real Estate, 1 iulie 2019

Pe 2 iunie 2020, VGP și Allianz și-au extins parteneriatul strategic prin încheierea unui acord privind o a treia asociere în participație de 50:50 pentru dezvoltarea unui parc specific, VGP Park München. Organizarea managerială și cea de coordonare a VGP Park München JV este similară celorlalte două societăți mixte. Cu toate acestea, în timp primele două societăți mixte se concentrează pe achiziționarea de bunuri generatoare de venituri dezvoltate de VGP, a treia se axează în primul rând pe dezvoltarea VGP Park München.

VGP oferă servicii celor trei societăți mixte în calitate de manager de active, proprietăți și dezvoltare.

Suntem foarte încântați să ne bazăm pe parteneriatul nostru stabilit cu VGP privind dezvoltarea VGP Park München. Logistica, privită ca o clasă de active, rămâne un obiectiv cheie pentru Allianz Real Estate, având în vedere creșterea expunereii noastre globale în acest sector la peste 6,6 miliarde EUR pentru activele aflate  în portofoliu.

-Kari Pitkin, Șef de Dezvoltare Afaceri pentru Europa la Allianz Real Estate, 2 iunie 2020

Suntem încântați să ne extindem și mai mult parteneriatul cu Allianz Real Estate, deschizând noi orizonturi cu un acord pentru dezvoltarea proprietății noastre iconice - VGP Park München. Această tranzacție este o dovadă a calității francizei noastre de dezvoltare, inclusiv a standardelor noastre privind clădirile și construcțiile de înaltă calitate. Prin acest nou parteneriat reușim să împărțim cheltuielile de capital necesare, să securizăm profitul din vânzări și să continuăm să investim în extinderea portofoliului nostru.

Jan van Geet, CEO al VGP

Structura

 • Toate societățile mixte sunt parteneriate 50:50 între VGP și Allianz Real Estate
 • VGP deservește ambele portofolii ca manager de active, proprietate și dezvoltare
 • VGP European Logistics și VGP European Logistics 2:
  • Fiecare are un obiectiv de investiții de 1,7 miliarde €, valoarea activului brut
  • Dreptul de prim refuz de a achiziționa proprietăți de la VGP în țările desemnate
   • VGP European Logistics S.à r.l.: Germania, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria
   • VGP European Logistics 2 S.à r.l.: Austria, Italia, Olanda, Portugalia, România și Spania
  • Acționează în calitate de investitor de patrimoniu pe termen lung la valoarea de piață
 • VGP Park München JV:
   • Prima Asociere în Participație cu Allianz care se axează în principal pe faza de dezvoltare
   • Vânzarea parcului la un randamentul al pieței deja convenit
   • Toate costurile de construcție sunt finanțate în comun