VGP en Allianz Real Estate partnership

Op 31 mei 2016 zijn VGP en Allianz hun eerste 50:50 partnership aangegaan, een joint venture VGP European Logistics S.à r.l. die zich richt op de acquisitie van hoogwaardige logistieke activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije met een beoogde bruto-vermogenswaarde van € 1,7 miljard.

Op 1 juli 2019 kondigden VGP en Allianz een uitgebreid strategisch partnerschap aan met een nieuwe joint venture VGP European Logistics 2, eveneens voor een beoogde brutovermogenswaarde van € 1,7 miljard en gericht op logistieke kernactiva in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje. Een eerste closing van deze tweede joint venture met betrekking tot 9 gebouwen in VGP Park Graz (Oostenrijk), VGP Park Timisoara (Roemenië) en VGP Park San Fernando de Henares (Madrid, Spanje) vond plaats op 31 juli 2019. 

We zijn heel tevreden dat we nog nauwer gaan samenwerken met Allianz Real Estate. Sinds de oprichting van de eerste joint venture in 2016 is onze groep aanzienlijk gegroeid. De grotere investeringsmogelijkheden en het grotere bereik van de twee joint ventures samen passen dan ook uitstekend in ons uitgebreide pan-Europese profiel.  Door de krachten te bundelen kunnen we het geïnvesteerde kapitaal blijven hergebruiken en de opbrengsten in de ontwikkeling en uitbreiding van onze portefeuille stoppen.

Jan van Geet, CEO van VGP

In lijn met de eerste joint venture streven Allianz Real Estate en VGP ernaar deze tweede joint venture binnen vijf jaar uit te breiden tot een bruto-investeringswaarde van EUR 1,7 miljard door uitsluitend door VGP ontwikkelde topactiva over te nemen.

Evenzo zal VGP optreden als activa-, vastgoed- en ontwikkelingsbeheerder voor de nieuwe joint venture. Alle activa zijn nieuw of onlangs gebouwd en worden volgens strenge investeringscriteria volledig verhuurd aan solide klanten ('blue chips'). Allianz heeft bij de oprichting 350 miljoen euro aan eigen vermogen in de nieuwe joint venture gestoken.  Allianz Real Estate beheert de joint venture in naam van de ondernemingen van de Allianz groep. 

Logistiek blijft een zeer aantrekkelijke sector, op gevestigde markten zoals Nederland, Spanje en Italië, maar ook op snelgroeiende markten zoals Roemenië. Allianz investeert over de hele wereld selectief in die sector door de handen in elkaar te slaan met vooraanstaande partners zoals VGP.  We zijn erg tevreden dat we opnieuw kunnen samenwerken met VGP, een gevestigde naam in de Europese logistieke sector. VGP kan mooie resultaten voorleggen en kent de dynamiek van deze markt door en door.

Olivier Téran, CIO van Allianz Real Estate 

Lees meer over Allianz Real Estate

Structuur van de joint ventures VGP European Logistics

    • Twee joint ventures, met elk een investeringsdoelstelling van 1,7 miljard euro brutovermogenswaarde  
    • Exclusief recht van eerste weigering voor elke joint venture om activa in vooraf bepaalde landen te verwerven 
    • VGP blijft voor beide portefeuilles optreden als activa-, vastgoed- en ontwikkelingsbeheerder 
    • Joint ventures treden op als kopers van langetermijnkapitaal tegen marktwaarde