VGP en Allianz Real Estate partnershap

De samenwerking met Allianz Real Estate bestaat vandaag de dag uit drie joint ventures, alle drie in een 50:50 partnerschap.  De eerste joint venture is opgericht op 31 mei 2016 en de tweede joint venture is opgericht op 1 juli 2019, terwijl beide zich uitsluitend richten op de overname van de door VGP ontwikkelde eersteklas logistieke activa. De eerste twee joint ventures hebben een beoogde brutovermogenswaarde van 1,7 miljard euro. 

Indien VGP besluit een door de Groep ontwikkeld actief te verkopen, wordt het actief eerst aangeboden aan het partnerschap op basis van een 'voorkeursrecht'. Dergelijke transacties 'sluitingen' worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden.  De twee ondernemingen hebben hun eigen specifieke geografische dekking en bestrijken alle markten waarop VGP actief is, met uitzondering van Letland.

 • VGP European Logistics S.à r.l. richt zich op de acquisitie van eersteklas logistieke activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije.
 • VGP European Logistics 2 S.à r.l. richt zich op de verwerving van eersteklas logistieke activa in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.

Logistiek blijft een zeer aantrekkelijke sector, op gevestigde markten zoals Nederland, Spanje en Italië, maar ook op snelgroeiende markten zoals Roemenië. Allianz investeert over de hele wereld selectief in die sector door de handen in elkaar te slaan met vooraanstaande partners zoals VGP.  We zijn erg tevreden dat we opnieuw kunnen samenwerken met VGP, een gevestigde naam in de Europese logistieke sector. VGP kan mooie resultaten voorleggen en kent de dynamiek van deze markt door en door.

Olivier Téran, CIO van Allianz Real Estate, 1 juli 2019

Op 2 juni 2020 hebben VGP en Allianz hun strategische partnerschap verder uitgebreid door een overeenkomst te sluiten met betrekking tot een derde 50:50 joint venture voor de ontwikkeling van een specifiek park, VGP Park München.  De management- en bestuurssstructuur van de VGP Park München JV is vergelijkbaar met die van de twee andere samenwerkingsverbanden tussen beide partners. Terwijl de twee andere joint ventures zich concentreren op de verwerving van door VGP ontwikkelde inkomstengenererende activa, is de derde joint venture in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van VGP Park München.

VGP treedt op als activa-, vastgoed- en ontwikkelingsbeheerder voor de drie joint ventures.

We zijn erg blij dat we met de nieuwe ontwikkeling van VGP Park München kunnen voortbouwen op ons gevestigde partnerschap met VGP. Logistiek als investeringsklasse blijft een belangrijk aandachtspunt voor Allianz Real Estate, waarbij onze wereldwijde exposure in de sector is gegroeid tot meer dan € 6,6 miljard AUM.

-Kari Pitkin, Head of Business Development for Europe at Allianz Real Estate, 2 June 2020

Wij zijn verheugd over de verdere uitbreiding van onze samenwerking met Allianz Real Estate. Met de gezamenlijke verdere ontwikkeling van ons iconische VGP Park München slaan wij daarbij een nieuwe weg in. Deze transactie is een bewijs van de kwaliteit van ons ontwikkelingsbedrijf en onze vereiste hoogwaardige bouw- en constructiestandaarden. Door deze nieuwe samenwerking zijn we in staat om de benodigde investeringen te delen, de verkoopopbrengst veilig te stellen en te blijven investeren in de uitbreiding van onze portefeuille.

Jan van Geet, CEO van VGP

Structuur van de VGP joint ventures

 • Alle joint ventures zijn 50:50 samenwerkingsverbanden tussen VGP en Allianz Real Estate
 • VGP bedient beide portefeuilles als asset-, vastgoed- en ontwikkelingsmanager 
 • VGP European Logistics en VGP European Logistics 2 :
  • Elk van hen heeft een investeringsdoel van 1,7 miljard euro bruto activawaarde.
  • Recht van eerste weigering om activa van VGP in aangewezen landen te verwerven
   • VGP European Logistics S.à r.l: Duitsland, Tjechië, Slowakije en Hongarije
   • VGP European Logistics 2 S.à r.l.: Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje
  • Treden op als langetermijnkoper van kapitaal tegen marktwaarde
 • VGP Park München JV:
   • Eerste joint venture met Allianz om zich in eerste instantie te richten op de ontwikkelingsfase.
   • Verkoop van het park tegen een overeengekomen marktrendement
   • Alle bouwkosten worden gezamenlijk gefinancierd