VGP un Allianz Real Estate

2016. gada 31. maijā VGP un Allianz nodibināja savu pirmo partnerību 50:50, kas ir kopuzņēmums VGP European Logistics S.à r.l. koncentrējoties uz galveno loģistikas aktīvu iegādi Vācijā, Čehijas Republikā, Slovākijā un Ungārijā ar mērķa bruto aktīvu vērtību 1,7 miljardi euro.

2019. gada 1. jūlijā VGP un Allianz paziņoja par paplašinātu stratēģisko partnerību ar jaunu kopuzņēmumu VGP European Logistics 2, arī paredzot bruto aktīvu kopējo vērtību 1,7 miljardus euro un mērķējot uz galvenajiem loģistikas aktīviem Austrijā, Itālijā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā un Spānijā. Pirmais šī otrā kopuzņēmuma noslēgums, kas saistīts ar 9 ēkām VGP Park Grācā (Austrija), VGP Park Timisoara (Rumānija) un VGP Park San Fernando de Henares (Madride, Spānija), notika 2019. gada 31. jūlijā.

Mēs ar prieku turpinām paplašināt partnerattiecības ar Allianz Real Estate. Mūsu grupa ir ievērojami augusi kopš pirmā kopuzņēmuma nodibināšanas 2016. gadā un uzlabotā investīciju kapacitāti, kā arī palielinātais abu kopuzņēmumu „pēdas nospiedums” ļoti atbilst mūsu paplašinātajam Eiropas mēroga profilam. Pateicoties šai kombinācijai, mēs varam turpināt otrreiz izmantot ieguldīto kapitālu un atkal ieguldīt tīro peļņu mūsu portfeļa attīstīšanā un paplašināšanā,

norāda VGP direktors Jans van Gēts (Jan vanGeet). 

Saskaņā ar pirmo kopuzņēmumu Allianz Real Estate un VGP plāno piecu gadu laikā palielināt šo otro kopuzņēmumu līdz bruto aktīvu vērtībai 1,7 miljardu euro apjomā, iegādājoties vienīgi VGP izstrādātos pamatlīdzekļus.

VGP apkalpos arī jauno kopuzņēmumu kā tā aktīvu, īpašumu un attīstības pārvaldnieks. Visi īpašumi ir jauni vai nesen uzcelti un tiks pilnībā iznomāti klientiem ar nevainojamu reputāciju, balstoties uz stingriem investīciju kritērijiem. Allianz apņemas ieguldīt 350 miljonus EUR jaunā kopuzņēmuma kapitālā. Kopuzņēmumu Allianz grupas uzņēmumu vārdā pārvalda Allianz Real Estate. 

Loģistika joprojām ir ārkārtīgi pievilcīgs sektors tādos vispāratzītos tirgos kā Nīderlande, Spānija un Itālija, kā arī tādos strauji augošajos kā Rumānija, un Allianz koncentrējas uz selektīvu tā atpazīstamības celšanu globālā mērogā, strādājot ar tādiem pirmklasīgiem partneriem kā VGP. Mēs ar prieku atkal sadarbojamies ar VGP, vispāratzītu Eiropas loģistikas sektora līderi un panākumiem bagātu uzņēmumu ar dziļu izpratni par tirgu veidojošo dinamiku,

apgalvo Allianz Real Estate Informācijutehnoloģiju nodaļas direktors Olivjē Terāns(Olivier Téran). 

Uzzināt vairāk par Allianz Real Estate

VGP European Logistics kopuzņēmumu uzbūve

    • Divi kopuzņēmumi ar mērķi investēt € 1,7 miljardus aktīvu bruto vērtībaskatrā  
    • Ekskluzīvas pirmtiesības attiecīgajamkopuzņēmumam iegādāties aktīvuskonkrētās valstīs 
    • VGP turpina apkalpot abus portfeļuskā aktīvu, īpašumu un attīstībaspārvaldnieks 
    • Kopuzņēmumi rīkojas kā ilgtermiņakapitāla pircējs par tirgus vērtību