Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Οι στόχοι βιωσιμότητάς μας

Ο πρωταρχικός μας στόχος: Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου σε όλη την ομάδα

Έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς στόχους για την υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας.

 1. 1 —
  Επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στο Πλαίσιο 1 και 2 έως το 2025 για τις δικές μας δραστηριότητες

 2. 2 —
  Μείωση των ακαθάριστων εκπομπών κατά 50% έως το 2030 για τις δικές μας δραστηριότητες και κατά 55% για το πεδίο εφαρμογής 3 που προκαλείται από τις δραστηριότητες των ενοικιαστών μας

 3. 3 —
  Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής πράσινης ενέργειας στα 300 MWp

 4. 4 —
  Πιστοποίηση όλων των νέων κτιρίων με στόχο το BREEAM Excellent και το DGNB Gold

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Τι πετύχαμε μέχρι τώρα

 • Ικανότητα παραγωγής πράσινης ενέργειας 149.2 MWp (σε λειτουργία και υπό κατασκευή)
 • Το 54,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου έχει πλέον περιβαλλοντική πιστοποίηση
 • Το Ίδρυμα VGP αναγνώρισε τα πρώτα 29 έργα υποστήριξης με δέσμευση χρηματοδότησης 7 εκατομμυρίων ευρώ
 • Βιώσιμη υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα πρότυπα GRI και τις εκπομπές θερμοκηπίου CDP
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αποτυπώματος CO2 του χαρτοφυλακίου κτιρίων με αναφορές GRESB
 • Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της VGP σε ευθυγράμμιση με τους ΣΒΑ
 • Πρόγραμμα βιωσιμότητας, διακυβέρνηση και πράσινο χρηματοδοτικό πλαίσιο με πιστοποίηση Cicero

Η προσέγγισή μας για τη βιωσιμότητα

Ως οικογενειακή επιχείρηση στοχεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλουμε σε ένα λαμπρό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Επιδιώκουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς τα κτίριά μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Η ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας. Γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η κατασκευή, η εκ νέου ανάπτυξη, η ανακαίνιση και η μετατροπή των ιδιοκτησιών logistics με βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο. Αυτό είναι επωφελές τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ευημερία των ανθρώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας.  

Για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας να ευδοκιμήσουν στις πολιτιστικά διαφορετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, η VGP προωθεί ενεργά έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διαφάνεια. Η ισχυρή οικογενειακή μας κουλτούρα και το συλλογικό μας πνεύμα βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και προσπαθούμε να παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης στους υπαλλήλους μας με χώρο για προσωπική πρωτοβουλία. Στη VGP, γιορτάζουμε τις διαφορές μας και υποστηρίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς παρενόχληση και διακρίσεις, όπου όλοι οι συνάδελφοί μας μπορούν να συμβάλλουν εξίσου στους εμπορικούς μας στόχους.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία και να είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε καθώς και για τους υπαλλήλους μας

1. Sustainability efforts for our own activities

VGP has committed to reducing scope 1 and 2 GHG emissions by 50% by 2030 and to achieve net-zero carbon emissions by 2025. In order to realize this ambitious goal, we have introduced four key measures in the different fields of our day-to-day operations, based on the findings of a GHG protocol compliant carbon footprint analysis conducted over 2019:

 • Making commuting more sustainable by transitioning to electric cars and to bikes for trips of < 10km
 • Introducing a business travel policy which aims to replace flight travel by teleconferencing for 20% of meetings and by train for trips of < 750km
 • Switching to green energy contracts for our office buildings
 • Promoting digitization to reduce paper consumption and waste

In addition, we have invested in in-house expertise to be able to effectively drive our sustainability commitments forward from within. In 2020, we expanded our sustainable building and renewable energy team by six experts. We also regularly undertake group-wide technical training sessions with our employees.

1. Προσπάθειες βιωσιμότητας για τις δικές μας δραστηριότητες

Η VGP έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές GHG του πεδίου 1 και 2 κατά 50% έως το 2030 και να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025. Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, έχουμε εισαγάγει τέσσερα βασικά μέτρα σε διαφορετικούς τομείς των καθημερινών μας λειτουργιών, με βάση τα ευρήματα μιας ανάλυσης αποτυπώματος άνθρακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο GHG που διεξήχθη το 2019:

 • Πιο βιώσιμη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας με τη μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα για ταξίδια < 10 χλμ.
 • Εισαγωγή μιας πολιτικής επαγγελματικών ταξιδιών που στοχεύει να αντικαταστήσει τα αεροπορικά ταξίδια με τηλεδιάσκεψη για το 20% των συσκέψεων και με τρένο για ταξίδια < 750 χλμ.
 • Μετάβαση σε συμβάσεις πράσινης ενέργειας για τα κτίρια γραφείων μας
 • Προώθηση της ψηφιοποίησης για τη μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης χαρτιού

Από τον Ιανουάριο του 2022, όλα τα γραφεία της VGP σε όλη την Ευρώπη θα χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εσωτερική τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις μας για τη βιωσιμότητα εκ των έσω. 

 1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για τα κτίρια γραφείων μας

 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ περισσότερες τηλεδιασκέψεις και ταξίδια με τρένο

 3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα για σύντομες διαδρομές

 4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και των αποβλήτων

2. Το χαρτοφυλάκιο των κτιρίων μας

Τα κτίριά μας είναι η καρδιά και το κέντρο της επιχείρησής μας και ένας βασικός τομέας όπου έχουμε θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Οι προσπάθειές μας για την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων, στα τεχνολογικά στοιχεία που μειώνουν το CO2 και στη βιώσιμη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Πράσινη πιστοποίηση

 

 • 100% των νέων κτιρίων πιστοποιημένα με BREEAM Excellent και DGNB Gold (*)

* Το πρότυπο κτιρίου VGP πιστοποιήθηκε με το DGNB Mehrfachzertifzierung που χρησιμοποιείται σε πολλά έργα στη Γερμανία.

To BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) είναι η κορυφαία μέθοδος αξιολόγησης βιωσιμότητας στον κόσμο για τον γενικό σχεδιασμό έργων, υποδομών και κτιρίων. Αναγνωρίζει και αντικατοπτρίζει την αξία σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης σε όλο τον κύκλο ζωής του δομημένου περιβάλλοντος, από τη χρήση και την ανακαίνιση. 

DGNB η συντομογραφία (στα Γερμανικά) για το Γερμανικό Συμβούλιο Βιώσιμων Κτιρίων: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007, δεσμευμένος σε αποδεδειγμένα καλά κτίρια και αστικές περιοχές που αξίζει να ζεις. Μέσω της πιστοποίησης βιώσιμων κτιρίων, εσωτερικών χώρων και περιοχών κτιρίων, μετατρέποντας έτσι τους διάφορους παράγοντες που υπαγορεύουν τον βιώσιμο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία κτιρίων σε πρακτική εφαρμογή.

Τεχνολογικά στοιχεία μείωσης του CO2

Εφαρμόζουμε ένα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένο πρότυπο δόμησης για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους, τους ενοικιαστές και τις τοπικές κοινότητες και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους ή την ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Τα τυπικά εφαρμοσμένα στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης κτιρίου περιλαμβάνουν:

 • Χρήση υλικών υψηλής εξειδίκευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 14001
 • Βιώσιμη χρήση υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης κοκκώδους λιθοσυντρίμματος
 • Χρήση προκατασκευασμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής
 • Φωτισμός LED εσωτερικά και εξωτερικά
 • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, όπου είναι εφικτό
 • Πράσινες στέγες και προσόψεις, κατόπιν αιτήματος πελάτη 
 • Ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις ψύξης, όπου απαιτείται
 • Εγκαταστάσεις χαμηλού θορύβου λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων
 • Εγκαταστάσεις υγιεινής εξοικονόμησης νερού
 • Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων για την προώθηση της ανακύκλωσης
 • Βιώσιμη διαχείριση των (ομβρίων) υδάτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Εγκατάσταση ψύξης/κατάψυξης με συστήματα ανίχνευσης διαρροών και αυτόματες βαλβίδες in-block, εάν υπάρχουν
 • Ενεργειακά αποδοτικές πόρτες και κλειδαριές για αποβάθρες φόρτωσης και εκφόρτωσης
 • Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών
 • Διαδρομές μεταφοράς logistics μέσω του πάρκου και εντός των κτιρίων που έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη μεταφορά και διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου, ρύθμισης και βελτιστοποίησης ενέργειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη
 • Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων

Βίντεο: VGP Park Μόναχο - Βιώσιμο κτίριο

Βιώσιμη διαχείριση χαρτοφυλακίου

 

 • Βιώσιμη χρήση κτιρίων με δεδομένο > 95% ποσοστό πληρότητας
 • Αυξανόμενος αριθμός των κατασκευαστικών έργων σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων
 • Ενσωμάτωση περιοχών πρασίνου για την προώθηση της βιοποικιλότητας

Σχεδόν το 40% των αναπτυξιακών μας έργων που αποκτήθηκαν το 2021 ήταν εγκαταλελειμμένες περιοχές, τοποθετώντας τους πελάτες μας πιο κοντά στους πελάτες και τους πελάτες τους και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και την παράδοση της τελευταίας στιγμής.

Περιβαλλοντική αποκάλυψη χαρτοφυλακίου κτιρίων της VGP

Προκειμένου να επιτρέψουμε στους ενδιαφερόμενους μας να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση των προσπαθειών μας, υποβάλλουμε ετήσια έκθεση σχετικά με ανεξάρτητα πλαίσια ESG αγοράς και κλάδου που αξιολογούν την αποκάλυψη και την απόδοσή μας, συμπεριλαμβανομένων των GRI, CDP, Sustainalytics και GRESB (τομέας ακινήτων).

3. Υποστήριξη των πελατών μας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με την VGP Renewable Energy

Η ξεχωριστή επιχειρηματική μας μονάδα «VGP Renewable Energy» προσφέρει μια ευρεία γκάμα λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ηλιακής, αιολικής και θερμικής, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων αποθήκευσης και διανομής. Προσφέρουμε πράσινη ενέργεια μέσω συστημάτων φωτοβολταϊκών στις στέγες ή φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εδάφους και παρέχουμε εγκατάσταση και διαχείριση μπαταριών. Επιπλέον, βοηθάμε τους ενοικιαστές μας να προσδιορίσουν τη βελτιστοποίηση χρήσης πράσινης ενέργειας μέσω του ενεργειακού ελέγχου σε βιομηχανικές και παραγωγικές διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού παραγωγής φωτοβολταϊκής/αιολοικής ενέργειας. Τον Απρίλιο του 2021, η EBRD δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την VGP Renewable Energy για τη διερεύνηση ευκαιριών που προκύπτουν από τη μελλοντική ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ηλεκτροκίνηση

Εκτός από την προσφορά μας για πράσινη ενέργεια, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη μετάβασή τους προς έναν πράσινο στόλο (περονοφόρων) φορτηγών και αυτοκινήτων παρέχοντας σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Μαζί με την EBRD, η VGP Renewable Energy διερευνά ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μελλοντική ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης.

 

 

 

 

Βελτιώσεις κτιρίων με ουδέτερο CO2

Συνεργασία με πελάτες για την επίτευξη λειτουργιών ουδέτερου CO2 στα VGP Πάρκα

 • Στις εγκαταστάσεις μας σε brownfield στο Giessen και στο Wiesloch της Γερμανίας, σχεδιάζουμε τώρα επίσης τα πρώτα μεγάλα έργα μας που προορίζονται να λάβουν την πιστοποίηση (ουδέτερου CO2) DGNB KlimaPositiv

 

 

 

 

 

Ίδρυμα VGP

Υποστήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών έργων σε όλη την Ευρώπη

Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τον θετικό μας κοινωνικό αντίκτυπο, ιδρύσαμε το Ίδρυμα VGP το 2019. Έχουμε δεσμευτεί να συνεισφέρουμε περίπου το 1-2% των ετήσιων κερδών μας στο ίδρυμα. Αποστολή μας είναι να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση της φύσης, να έχουμε αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες μέσω κοινωνικών έργων και να διατηρούμε και να προστατεύουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

 

Περισσότερα για το Ίδρυμα VGP

To πράσινο χρηματοδοτικό μας πλαίσιο

Το Πράσινο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο VGP παρέχει ένα σαφές και διαφανές σύνολο κριτηρίων που διευκολύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και φιλικά προς το περιβάλλον έργα που αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της VGP. Το πλαίσιο συμβάλλει έτσι σημαντικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε περιβάλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το Πράσινο Χρηματοδοτικό μας Πλαίσιο αναθεωρήθηκε ανεξάρτητα και ταξινομήθηκε ως «Μεσαίο Πράσινο» με πλαίσιο «Καλής» Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές του Πράσινων Ομολόγων και του Πράσινων Δανείων από την CICERO Shades of Green AS.

Το πλαίσιο επέτρεψε στην VGP να εκδώσει επιτυχώς το πρώτο δημόσιο πράσινο ομόλογο αναφοράς για το συνολικό ονομαστικό ποσό των 600 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο του 2021. Τον Ιανουάριο του 2022, ο Όμιλος εξέδωσε το δεύτερο πράσινο ομόλογό του (χωρισμένο σε δύο δόσεις) στην αγορά του ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,0 δισ. ευρώ.

 

O απολογισμός βιωσιμότητάς μας

 

Η VGP θέλει να είναι ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης που δεσμεύεται σε στενή συνδιαλλαγή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Για το σκοπό αυτό, η VGP έχει δημοσιεύσει μια αυτόνομη έκθεση CR από το 2019.

Η έκθεση περιγράφει βασικούς στόχους και επιτεύγματα και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η VGP αντιμετωπίζει την εταιρική βιωσιμότητα και εφαρμόζει τη στρατηγική αειφορίας της, καθώς και τις τρέχουσες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές. Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI) – Core Option και δεν έχει ελεγχθεί εξωτερικά. Εκτός από το GRI, η Έκθεση CR της VGP κάνει έντονη αναφορά στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι που προσδιορίστηκαν είναι σύμφωνοι με την καθοδήγηση του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

 

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας VGP 2021