Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Οι στόχοι βιωσιμότητάς μας

Η δέσμευσή μας

Η στρατηγική μας για την ESG βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες που καλύπτουν τα πιο σημαντικά θέματα για τον Όμιλο. Στόχος της είναι ο μετασχηματισμός και η διασφάλιση του μέλλοντος του χαρτοφυλακίου μας, η παροχή σκοπού στις ομάδες μας, η μεταβατική ώθηση στους ενοικιαστές μας και η κοινή αξία για τις κοινότητές μας.

 1. 1 —
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διασφάλιση της επιχειρηματικής μας πορείας - συμπεριλαμβανομένων των δικών μας δραστηριοτήτων και του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων - με στόχο την πλήρη κυκλικότητα και τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050

 2. 2 —
  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τόνωση της βιοποικιλότητας με επενδύσεις και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα και γύρω από τα πάρκα μας και αλλού

 3. 3 —
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, μείωση των ανισοτήτων και προστασία των ευάλωτων κοινοτήτων και ατόμων μέσω της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και ειδικών πρωτοβουλιών υποστήριξης

 4. 4 —
  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επαρκής διακυβέρνηση και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά ζητήματα (ESG) ενσωματωμένα στις πολιτικές και τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητές μας και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

VGP Corporate Responsibility Report 2021 - Highlights

Τι πετύχαμε μέχρι τώρα

 • Ικανότητα παραγωγής πράσινης ενέργειας 174.6 MWp (σε λειτουργία, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό)
 • Το 61,2% του συνολικού χαρτοφυλακίου έχει πλέον περιβαλλοντική πιστοποίηση
 • Το Ίδρυμα VGP αναγνώρισε τα πρώτα 29 έργα υποστήριξης με δέσμευση χρηματοδότησης 12 εκατομμυρίων ευρώ
 • Να κατοχυρώσουμε τη δέσμευσή μας για μια χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών
 • Βιώσιμη υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα πρότυπα GRI και τις εκπομπές θερμοκηπίου CDP
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αποτυπώματος CO2 του χαρτοφυλακίου κτιρίων με αναφορές GRESB
 • Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της VGP σε ευθυγράμμιση με τους ΣΒΑ
 • Πρόγραμμα βιωσιμότητας, διακυβέρνηση και πράσινο χρηματοδοτικό πλαίσιο με πιστοποίηση Cicero

Η προσέγγισή μας για τη βιωσιμότητα

Ως οικογενειακή επιχείρηση στοχεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλουμε σε ένα λαμπρό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Επιδιώκουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς τα κτίριά μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Η ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας. Γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η κατασκευή, η εκ νέου ανάπτυξη, η ανακαίνιση και η μετατροπή των ιδιοκτησιών logistics με βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο. Αυτό είναι επωφελές τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ευημερία των ανθρώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας.  

Για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας να ευδοκιμήσουν στις πολιτιστικά διαφορετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, η VGP προωθεί ενεργά έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διαφάνεια. Η ισχυρή οικογενειακή μας κουλτούρα και το συλλογικό μας πνεύμα βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και προσπαθούμε να παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης στους υπαλλήλους μας με χώρο για προσωπική πρωτοβουλία. Στη VGP, γιορτάζουμε τις διαφορές μας και υποστηρίζουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια, όπου όλοι οι συνάδελφοί μας μπορούν να συμβάλλουν εξίσου στους εμπορικούς μας στόχους.   

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία και να είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε καθώς και για τους υπαλλήλους μας

Προσπάθειες βιωσιμότητας για τις δικές μας δραστηριότητες

Η VGP έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές GHG του πεδίου 1 και 2 κατά 50% έως το 2030 και να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025.

Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, έχουμε εισαγάγει τέσσερα βασικά μέτρα σε διαφορετικούς τομείς των καθημερινών μας λειτουργιών, με βάση τα ευρήματα μιας ανάλυσης αποτυπώματος άνθρακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο GHG που διεξήχθη το 2019:

 • Πιο βιώσιμη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας με τη μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα για ταξίδια < 10 χλμ.
 • Εισαγωγή μιας πολιτικής επαγγελματικών ταξιδιών που στοχεύει να αντικαταστήσει τα αεροπορικά ταξίδια με τηλεδιάσκεψη για το 20% των συσκέψεων και με τρένο για ταξίδια < 750 χλμ.
 • Μετάβαση σε συμβάσεις πράσινης ενέργειας για τα κτίρια γραφείων μας
 • Προώθηση της ψηφιοποίησης για τη μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης χαρτιού

Από τον Ιανουάριο του 2022, όλα τα γραφεία της VGP σε όλη την Ευρώπη θα χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εσωτερική τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις μας για τη βιωσιμότητα εκ των έσω. 

 1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για τα κτίρια γραφείων μας

 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ περισσότερες τηλεδιασκέψεις και ταξίδια με τρένο

 3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα για σύντομες διαδρομές

 4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και των αποβλήτων

Το χαρτοφυλάκιο των κτιρίων μας

Τα κτίριά μας είναι η καρδιά και το κέντρο της επιχείρησής μας και ένας βασικός τομέας όπου έχουμε θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Οι προσπάθειές μας για την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων, στα τεχνολογικά στοιχεία που μειώνουν το CO2 και στη βιώσιμη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

VGP Sustainable building

VGP Sustainable building

Πράσινη πιστοποίηση

 

 • ’επιδιώκοντας 100% των νέων κτιρίων να είναι πιστοποιημένα με BREEAM Excellent ή DGNB Gold
 • Στόχος είναι η αποδοτικότερη βαθμολογία EPC ή παρόμοια

Βιώσιμη δόμηση και τεχνολογίες μείωσης του CO2

Εφαρμόζουμε ένα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένο πρότυπο δόμησης για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους, τους ενοικιαστές και τις τοπικές κοινότητες και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους ή την ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Το 2022 η VGP διεξάγει μελέτη με την ARUP για τις βιώσιμες τεχνολογίες δόμησης. Τα τυπικά εφαρμοσμένα στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης κτιρίου περιλαμβάνουν:

 • Χρήση υλικών υψηλής εξειδίκευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 14001
 • Καμία θέρμανση με φυσικό αέριο (χρήση γεωθερμίας ή άλλων πηγών ενέργειας) όπου είναι δυνατόν
 • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, όπου είναι εφικτό
 • Κατακράτηση βρόχινου νερού και βιώσιμη διαμόρφωση του χώρου
 • Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών
 • Φωταγωγοί για φυσικό φως
 • Μονάδα επεξεργασίας νερού: συλλογή και απειλή βρόχινου νερού/αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση για κηπουρική, τουαλέτες και καθαρισμό
 • Διάφορες πρωτοβουλίες για τη βιοποικιλότητα, όπως σπιτάκια για πουλιά, ξενοδοχεία εντόμων, ξύλινοι τοίχοι, οικοδομές και κυψέλες μελισσών, με βάση τις συμβουλές οικολόγων
 • Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου, ρύθμισης και βελτιστοποίησης ενέργειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη
 • Περισσότερα...

Βίντεο: VGP Park Μόναχο - Βιώσιμο κτίριο

Βιώσιμη διαχείριση χαρτοφυλακίου

 

 • Επιδίωξη καθαρής σχετικής μείωσης κατά 55% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020) των εκπομπών "εν χρήσει" της κλίμακας 3 έως το 2030.
 • Βιώσιμη χρήση κτιρίων με δεδομένο > 95% ποσοστό πληρότητας
 • Αυξανόμενος αριθμός των κατασκευαστικών έργων σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων
 • Ενσωμάτωση περιοχών πρασίνου για την προώθηση της βιοποικιλότητας

Σχεδόν το 40% των αναπτυξιακών μας έργων που αποκτήθηκαν το 2021 ήταν εγκαταλελειμμένες περιοχές, τοποθετώντας τους πελάτες μας πιο κοντά στους πελάτες και τους πελάτες τους και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και την παράδοση της τελευταίας στιγμής.

Video αναπτύξεις εκτάσεων brownfield

Παράθεση των περιβαλλοντικών δεδομένων του χαρτοφυλακίου των κτιρίων της VGP

Προκειμένου να επιτρέψουμε στους ενδιαφερόμενους μας να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση των προσπαθειών μας, υποβάλλουμε ετήσια έκθεση σχετικά με ανεξάρτητα πλαίσια ESG αγοράς και κλάδου που αξιολογούν την αποκάλυψη και την απόδοσή μας, συμπεριλαμβανομένων των GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (τομέας ακινήτων), TCFD και S&P Global CSA.

Όσον αφορά την αναφορά των εκπομπών CO2 και των δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας του χαρτοφυλακίου μας, αυτή έχει επικυρωθεί από τρίτο μέρος από την CO2Logic με βάση το PAS 2060 και το πρωτόκολλο GHG.

Η VGP συμμετέχει στην έρευνα "CRREM SURVEY ON TRANSITION RISK" το 2021. Σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει πληροφορίες και απόψεις της αγοράς σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις ή/και προκλήσεις όσον αφορά τους κινδύνους άνθρακα και μετάβασης της VGP. Η συνέντευξη της VGP δημοσιεύεται στον ιστότοπο της CRREM και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Climate related reporting TCFD

Υποστήριξη των πελατών μας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με την VGP Renewable Energy

Η ξεχωριστή επιχειρηματική μας μονάδα «VGP Renewable Energy» προσφέρει μια ευρεία γκάμα λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ηλιακής, αιολικής και θερμικής, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων αποθήκευσης και διανομής. Προσφέρουμε πράσινη ενέργεια μέσω συστημάτων φωτοβολταϊκών στις στέγες ή φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εδάφους και παρέχουμε εγκατάσταση και διαχείριση μπαταριών. Επιπλέον, βοηθάμε τους ενοικιαστές μας να προσδιορίσουν τη βελτιστοποίηση χρήσης πράσινης ενέργειας μέσω του ενεργειακού ελέγχου σε βιομηχανικές και παραγωγικές διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού παραγωγής φωτοβολταϊκής/αιολοικής ενέργειας.

διαβάστε VGP Renewable Energy Policy

Ηλεκτροκίνηση

Εκτός από την προσφορά μας για πράσινη ενέργεια, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη μετάβασή τους προς έναν πράσινο στόλο (περονοφόρων) φορτηγών και αυτοκινήτων παρέχοντας σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

 

 

 

Βελτιώσεις κτιρίων με ουδέτερο CO2

Συνεργασία με πελάτες για την επίτευξη λειτουργιών ουδέτερου CO2 στα VGP Πάρκα

 • Σε επιλεγμένες εγκαταλελειμμένες περιοχές στη Γερμανία, σχεδιάζουμε τώρα επίσης τα πρώτα μεγάλα έργα μας που προορίζονται να λάβουν την πιστοποίηση (ουδέτερου CO2) DGNB KlimaPositiv 
 • Αποτελεί προτεραιότητά μας η θέσπιση μέτρων που ευθυγραμμίζουν το χαρτοφυλάκιό μας με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας για τη φορολογική Πολιτική Ταξινόμησης της ΕΕ εδώ

Η VGP στην κοινότητα

Η στενή ευθυγράμμιση των στόχων κάθε πάρκου με τον τοπικό δήμο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας της στρατηγικής μας για την απόκτηση γης και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου μας. 

Μέσω πρωτοβουλιών που οργανώνονται και προσαρμόζονται από τις ομάδες διαχείρισης των τοπικών χωρών και των πάρκων της VGP, καθώς και μέσω του Ιδρύματος VGP, η VGP επικεντρώνεται στους στόχους της παροχής πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη βασική περίθαλψη, της υποστήριξης της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, της υλοποίησης έργων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και το τοπικό περιβάλλον και της προστασίας της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την κοινοτική στρατηγική του Ομίλου και τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην κοινότητα.

Ίδρυμα VGP

Υποστήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών έργων σε όλη την Ευρώπη

Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τον θετικό μας κοινωνικό αντίκτυπο, ιδρύσαμε το Ίδρυμα VGP το 2019. Έχουμε δεσμευτεί να συνεισφέρουμε περίπου το 1-2% των ετήσιων κερδών μας στο ίδρυμα. Αποστολή μας είναι να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση της φύσης, να έχουμε αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες μέσω κοινωνικών έργων και να διατηρούμε και να προστατεύουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα μας είναι η αποκατάσταση του τυρφώνα "Chore Bagno" στην Ουκρανία. Οι τυρφώνες είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα που αποτελείται από στρώματα τύρφης πάχους αρκετών μέτρων. Χάρη στη μεγάλη ποσότητα συστατικών φυσικής προέλευσης, οι τυρφώνες αποτελούν σημαντικούς χώρους αποθήκευσης CO2 και άλλων αερίων. Οι τυρφώνες αποθηκεύουν το 30% του παγκόσμιου εδαφικού άνθρακα, γεγονός που τους καθιστά δύο φορές πιο αποτελεσματικούς από όλους τους άλλους τύπους βλάστησης μαζί στη Γη. Επιπλέον, παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη πλημμυρών σε πολλές περιοχές και αποτελούν φυσικό βιότοπο για πολλά σπάνια και προστατευόμενα είδη ζώων και φυτών. Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο αυτού του έργου εδώ.

 

Περισσότερα για το Ίδρυμα VGP

To πράσινο χρηματοδοτικό μας πλαίσιο

Το Πράσινο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο VGP παρέχει ένα σαφές και διαφανές σύνολο κριτηρίων που διευκολύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και φιλικά προς το περιβάλλον έργα που αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της VGP. Το πλαίσιο συμβάλλει έτσι σημαντικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε περιβάλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το Πράσινο Χρηματοδοτικό μας Πλαίσιο αναθεωρήθηκε ανεξάρτητα και ταξινομήθηκε ως «Μεσαίο Πράσινο» με πλαίσιο «Καλής» Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές του Πράσινων Ομολόγων και του Πράσινων Δανείων από την CICERO Shades of Green AS.

Το πλαίσιο επέτρεψε στην VGP να εκδώσει επιτυχώς το πρώτο δημόσιο πράσινο ομόλογο αναφοράς για το συνολικό ονομαστικό ποσό των 600 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο του 2021. Τον Ιανουάριο του 2022, ο Όμιλος εξέδωσε το δεύτερο πράσινο ομόλογό του (χωρισμένο σε δύο δόσεις) στην αγορά του ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,0 δισ. ευρώ.

 

O απολογισμός βιωσιμότητάς μας

 

Η VGP θέλει να είναι ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης που δεσμεύεται σε στενή συνδιαλλαγή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Για το σκοπό αυτό, η VGP έχει δημοσιεύσει μια αυτόνομη έκθεση CR από το 2019.

Η έκθεση περιγράφει βασικούς στόχους και επιτεύγματα και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η VGP αντιμετωπίζει την εταιρική βιωσιμότητα και εφαρμόζει τη στρατηγική αειφορίας της, καθώς και τις τρέχουσες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές. Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI) – Core Option και δεν έχει ελεγχθεί εξωτερικά. Εκτός από το GRI, η Έκθεση CR της VGP κάνει έντονη αναφορά στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι που προσδιορίστηκαν είναι σύμφωνοι με την καθοδήγηση του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Η VGP έχει υπογράψει την επιστολή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Για μια πλήρη επισκόπηση των εγγράφων και των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής ESG της VGP, ανατρέξτε στη σελίδα Εταιρική Διακυβέρνηση στον ιστότοπό μας:

VGP ESG πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές