Ακίνητα

Επισκόπηση

Διαθέτουμε 100 πάρκα σε 12 χώρες. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά εδώ.

Αυστρία

Γερμανία

VGP Park Chemnitz

Chemnitz, Germany
 • Γη 40 421 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 12 590 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

VGP Park Dresden

Dresden, Germany
 • Γη 32 383 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 20 284 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

VGP Park Einbeck

Einbeck, Germany
 • Γη 20 300 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 8 882 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

VGP Park Giessen-Lützellinden

Giessen-Lützellinden, Germany
 • Γη 23 379 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 14 208 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

VGP Park Leipzig-Borna

Borna, Germany
 • Γη 42 533 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 13 617 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

VGP Park Soltau

Soltau, Germany
 • Γη 119 868 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 55 812 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 0 m2

Ισπανία

VGP Park La Naval

Sestao, Spain
 • Γη 279 020 m2
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια 123 490 m2
 • Διαθέσιμος χώρος 123 490 m2

Ιταλία

Λετονία

Ολλανδία

VGP Park Moerdijk

Moerdijk, The Nederlands
 • Γη Δεν προσδιορίζεται
 • Εκμισθώμενη Επιφάνεια Δεν προσδιορίζεται
 • Διαθέσιμος χώρος Δεν προσδιορίζεται

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σερβία

Σλοβακία

Τσεχία