Building Tomorrow Today

Rodinná, kótovaná na burze a celoevropská

Jsme celoevropský developer, manažer a vlastník špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí. Náš plně integrovaný podnikatelský model, schopnosti a mnohaletá expertiza napříč hodnotovým řetězcem nám umožnuje realizovat projekty od nákupu pozemků až po výstavbu a správu majetku a nemovitostí. Začínali jsme jako stavební firma, dnes se strategicky zaměřujeme na realizaci rozsáhlých industriálních parků s více nájemci. Jsme rodinný podnik, který působí ve 12 evropských zemích.

Stavíme, abychom vytvářeli hodnoty

Jako rodinný podnik přemýšlíme napříč generacemi. Usilujeme o odpovědný a udržitelný provoz a dodržujeme správnou rovnováhu mezi výsledky, tradicí a inovacemi. Naše podnikání staví na dlouhodobě prosperujících vztazích. Snažíme se vytvářet hodnoty a být důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky i pro komunity, ve kterých působíme.

 

 

Naše úsilí o co nejlepší služby zákazníkům i místním komunitám se řídí třemi základními principy: lokální přítomnost, respekt a pohotové reakce. To znamená, že podrobně a do hloubky známe trhy a jejich regionální specifika a respektujeme individuální potřeby jak zákazníků, tak komunit, ve kterých jsme aktivní. Naše přítomnost na konkrétním místě, blízko zákazníkovi i místní komunitě, nám umožňuje rychle reagovat a tím plnit jejich potřeby. Nasloucháme jejich individuálním potřebám a odpovídáme na ně kreativními řešeními v duchu spolupráce. Tyto principy prosazujeme tím, že se zdokonalujeme a přizpůsobujeme neustále se měnícím požadavkům odvětví, ve kterém působíme.

Zaměřujeme se na prémiové lokality

Sektor logistiky prochází rychlými změnami. Jak E-commerce nadále přetváří spotřební vzorce, firmy i logistické společnosti ve svých obchodních modelech prioritizují proces dodání zboží.

Díky pečlivě promyšlenému systému výběru pozemků jsme v jedinečné pozici, ve které můžeme vyjít vstříc zákazníkům hledajícím lokality v blízkosti velkých evropských měst s přímou dostupností na hlavní dopravní tepny, které nabízejí snadnou dostupnost pro veřejnost i nepřetržitý provoz.

 

VGP - firemní video

VGP - firemní video

Historie naší společnosti

Přehled dosavadní úspěšné zeměpisné expanze a pokračujícího provozu napříč evropskými trhy

 

 

 • 1998

  Společnost VGP je založena v České republice jako belgická rodinná firma

 • 2007

  Kótována na burze Euronext Brussels a na Pražské burze cenných papírů

 • 2011

  Prodej českých aktiv společnosti fondu spravovanému firmou Tristan Capital Partners

 • 2015

  Expanze do Španělska

 • 2018

  Další expanze na západ (Benelux, Rakousko) a jih Evropy (Itálie)

 • 2020

  Zveřejnění plánu být do roku 2025 uhlíkově neutrální - Rozšíření týmu o odborníky na obnovitelnou energii

 • 2002

  Založení a rozvoj vlastního portfolia

 • 2007-2009

  Expanze ve středoevropském regionu (Slovensko, Maďarsko) a Pobaltí (Estonsko a Lotyšsko)

 • 2013

  Expanze do Německa

 • 2016

  Oznámení partnerství s Allianz

 • 2019

  Expanze do Portugalska - Založení VGP Renewable Energy NV - Založení nadace VGP

 • 2021

  Rozšíření týmu o odborníky z oblasti Last Mile - Zvyšující se zaměření na obnovu brownfieldů

Naše nabídka

Poskytujeme atraktivní a funkční prostory v prémiových lokalitách.

Stavební standardy pro vysokou kvalitu

Logistická řešení VGP nabízejí potenciálním zákazníkům nejen vysoký technický standard, ale i vysokou úroveň modularity s důrazem na energetickou efektivitu a udržitelnost. Projekty nejvyšší kvality navazují na naše stavební standardy, umožňují však také adaptaci na míru dle konkrétních požadavků budoucích zákazníků.

Stavební standardy pro vysokou kvalitu

Řešení na klíč

Našim zákazníkům buď nabízíme hotové prostory, které vyžadují jen minimální dodatečné úpravy, nebo realizujeme nemovitosti podle konkrétních požadavků zákazníka. Univerzálně přijaté špičkové stavební standardy všech našich parků umožňují jak logistické, tak semiindustriální využití budov.

Řešení na míru

Nabízíme kompletní řešení na míru k projektům „built-to-suit“.

Řešení „built-to-suit“ společnosti VGP nabízejí možnost plného přizpůsobení nemovitosti požadavkům a specifikům budoucího klienta – od dispozice po technologická řešení – a to již od přípravné fáze projektu:

Společně se zákazníkem hledáme ideální lokalitu buďto v naší databázi nebo mimo ni

Vlastní design a dispozice budov přizpůsobená na míru zákazníkovi (v rámci protokolu minimálních stavebních standardů)

Všestranná a inovativní řešení vytvořená ve spolupráci s klientem

Přínos našich strategických partnerství s architektonickými studii

 

Správa nemovitostí a příslušenství

Naše služby v oblasti správy nemovitostí a příslušenství jsou koncipovány tak, aby našim zákazníkům pomáhaly optimalizovat výkon nemovitostí, umožnily jejich produktivní a efektivní využití a podporovaly spokojenou pracovní sílu v dosahování výborných obchodních výsledků.

Náš tým specialistů na správu nemovitostí a příslušenství zajišťuje, že všechny budovy a zařízení jsou udržovány ve výborném stavu, minimalizuje rizika, zvyšuje bezpečnost a snižuje nákladů díky efektivním a přímočarým procesům.

 

Více

Kontakt

Máte další otázky ohledně správy nemovitostí a příslušenství? Neváhejte a ozvěte se nám.

Kontaktujte nás

Naše trhy

Aktivní udržitelné řízení

Jako rodinná firma se snažíme využívat naše know-how k tomu, abychom přispěli k lepší a udržitelné budoucnosti příštích generací.

Zaměřujeme se na neustálou optimalizaci našich budov v souladu s požadavky trhu a nejnovějšími technologickými inovacemi. Energetická efektivita a udržitelnost patří mezi naše nejvyšší priority. Víme, že je možné stavět, rekonstruovat, renovovat a transformovat nemovitosti pro logistiku udržitelným a technologicky pokročilým způsobem, což je prospěšné jak pro životní prostředí, tak pro životní podmínky lidí, kteří v našich lokalitách pracují. Máme několik iniciativ, které přispívají k udržitelnosti našich objektů, například:

Obnovitelná energie

Zařízení pro výrobu energie na místě z obnovitelných zdrojů, včetně solárních, větrných a geotermálních energetických projektů.

Ke konci roku 2018 umožnila skupina VGP rozmístění 165 tisíc m² střešních solárních panelů s kapacitou produkce 12 500 kWp. Další projekty rozmísťování solárních panelů na střechy našich objektů jsou v pokročilých fázích jednání, včetně analýzy rozmístění solárních panelů na portfolio našich nemovitostí v celé Evropě.

Zelené budovy

Náš stavební protokol zahrnuje standardy pro budovy vysoké kvality a udržitelnosti, což se vztahuje také na naše společné podniky s partnerem Allianz Real Estate. Od 1. ledna 2020 jsme si stanovili cíl získat pro naše nově postavené nemovitosti certifikát BREEAM alespoň na úrovni „velmi dobré“ nebo odpovídající standardní úrovni hodnocení (DGNB/LEED).

Navíc v případech, kdy si to zákazník přeje, budeme hledat způsoby, jak překonat certifikát „velmi dobré“ a dosáhnout vyššího hodnocení BREEAM nebo odpovídající standardní úroveň hodnocení, bude-li to možné.

Energetická efektivita

Opatření pro energetickou efektivitu aplikujeme v našich nových budovách, ale také ve stávajících (logistických) budovách, skladištích a instalacích, a to včetně izolace, límců vrat a LED osvětlení. Použitím LED osvětlení se systémy inteligentního řízení světla (LMS) včetně detektorů pohybu lze výrazně snížit spotřebu energie, což je výhodné pro nájemce. Mezi dalšími prvky, které lze zvážit, jsou infračervená topidla, klimatizace s tepelnými čerpadly, nebo optimalizace přirozeného světla a proudění vzduchu.

Odpadové hospodářství

Naše parky usnadňují odpadové hospodářství a recyklaci díky rozlišení různých kategorií odpadů. Naše parky nabízejí řadu sběrných systémů přizpůsobených místním požadavkům a potřebám zákazníka. Odpad pocházející ze selektivního sběru bezpečného průmyslového a komerčního odpadu je oddělený, což zvyšuje míru zpětného získání materiálů. Organický materiál z cateringu nebo potravinářského průmyslu navíc, pokud je to možné, sbírají specializované firmy, které zajistí kontrolované kompostování.

Čistá doprava

Naším cílem je podporovat využití čisté energie jak výběrem našich lokací, tak službami, které poskytujeme. Naše lokace vybíráme na základě dobré dopravní dostupnosti. Na nových parcích v případě potřeby spolupracujeme s místními samosprávami, abychom zajistili dostupnost s optimálním zapojením místní dopravní sítě. Ve spolupráci s našimi nájemci se snažíme podporovat čistou dopravu a usnadnit její využívání nabídkou dobíjecích stanic pro elektrické automobily i nákladní vozy, stojany pro kola apod.

Udržitelné vodohospodářství

Podporujeme projekty, které snižují spotřebu čisté vody, zachycování a recyklaci dešťové vody, zelené střechy apod. 

VGP Park Munich - Sustainability

VGP Park Munich - Sustainability

VGP Společenská odpovědnost

VGP se zavazuje, že zároveň se svou strategií udržitelnosti bude v dalších letech i nadále implementovat komplexní udržitelná opatření tak, aby do roku 2025 dosáhl uhlíkové neutrality. Za tímto účelem si dnes firma stavila nové ambiciózní cíle.

 

stáhnout zprávu

VGP CR Report 2020

VGP CR Report 2020

Společné podniky

Allianz Real Estate a VGP

Partnerství s Allianz Real Estate k dnešnímu dni tvoří tři společné podniky, přičemž všechny představují partnerství s rozdělením podílu 50:50. První společný podnik byl založen dne 31. května 2016 a druhý dne 1. července 2019. Oba se zaměřují výhradně na nákup dokončených logistických nemovitostí v lukrativních oblastech, jejichž výstavbu provedla VGP.

Dne 2. června 2020 VGP a Allianz rozšířily své strategické partnerství uzavřením dohody o třetím společném podniku s rozdělením podílu v poměru 50:50 na výstavbu specifického areálu – VGP Park Mnichov. 

Joint ventures

Nadace VGP

Naším posláním je napomáhat ochraně přírody, podporovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a uchovávat a chránit evropské kulturní dědictví.

Prostřednictvím Nadace VGP pomáháme zlepšovat kvalitu života napříč evropskými komunitami, a to nejen těmi, ve kterých skupina VGP provozuje své logistické a industriální parky.

 

Přečtěte si rozhovor s naším výkonným ředitelem