Partnerství VGP and Allianz Real Estate

Partnerství s Allianz Real Estate k dnešnímu dni tvoří tři společné podniky, přičemž všechny představují partnerství s rozdělením podílu 50:50. První společný podnik byl založen dne 31. května 2016 a druhý dne 1. července 2019. Oba se zaměřují výhradně na nákup dokončených logistických nemovitostí v lukrativních oblastech, jejichž výstavbu provedla VGP. První dva společné podniky mají stanovenou cílovou výši hrubé hodnoty aktiv 1,7 miliardy EUR. 

Pokud se VGP rozhodne prodat nemovitost, kterou skupina postavila, je tato nemovitost na základě předkupního práva nejprve nabídnuta partnerství. Takové transakce se uzavírají za tržních podmínek. Tyto dva společné podniky mají vlastní specifické zeměpisné pokrytí a dohromady pokrývají všechny trhy, na nichž VGP působí, s výjimkou Lotyšska.

 • VGP European Logistics S.à r.l. se zaměřuje na nákup logistických nemovitostí v lukrativních oblastech v Německu, České republice, Maďarsku a na Slovensku.
 • VGP European Logistics 2 S.à r.l. se zaměřuje na nákup logistických nemovitostí v lukrativních oblastech v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku.

Logistika na rozvinutých trzích, jako je Nizozemsko, Španělsko a Itálie, ale i na rychle se rozvíjejících trzích, jako je Rumunsko, nadále představuje velice atraktivní odvětví a Allianz se zaměřuje na selektivní budování své globální expozice prostřednictvím spolupráce s předními partnery, jako je VGP. Je nám potěšením opět spolupracovat s VGP, zavedenou přední společností v evropském logistickém odvětví a firmou s prokazatelnými úspěchy a hlubokým porozuměním pro dynamiku, která utváří trh.

Olivier Téran, investiční ředitel (CIO) společnosti Allianz Real Estate, 1. července 2019

Dne 2. června 2020 VGP a Allianz rozšířily své strategické partnerství uzavřením dohody o třetím společném podniku s rozdělením podílu v poměru 50:50 na výstavbu specifického areálu – VGP Park Mnichov. Řídící a správní struktura VGP Park München JV je podobná jako u druhých dvou společných podniků těchto dvou partnerů. Avšak zatímco druhé dva společné podniky se zaměřují na nákup nemovitostí, které generují příjmy a které vybudovala VGP, třetí společný podnik se primárně zaměřuje na výstavbu VGP Park München.

Jsme velice rádi, že můžeme rozšířit naše zavedené partnerství s VGP prostřednictvím výstavby nového areálu VGP Park Munich. Logistické nemovitosti nadále zůstávají hlavním zaměřením společnosti Allianz Real Estate. Nyní po celém světě v tomto odvětví spravujeme aktiva v hodnotě přesahující 6,6 mld. EUR.

Kari Pitkin, vedoucí obchodního rozvoje pro Evropu (Head of Business Development for Europe) společnosti Allianz Real Estate, 2. června 2020

Je nám potěšením dále rozšířit naše partnerství s Allianz Real Estate o nový projekt uzavřením dohody týkající se společné výstavby našeho ikonického areálu VGP Park Munich. Tato transakce je důkazem kvality naší developerské franšízy a našich vysokých standardů kvality budov a výstavby. Prostřednictvím tohoto nového partnerství můžeme sdílet potřebné kapitálové výdaje, zajistit výnosy z vyřazení a nadále investovat do rozšiřování našeho portfolia.

Jan van Geet, generální ředitel společnosti VGP

Structure of VGP joint ventures

 • Všechny společné podniky představují partnerství VGP a Allianz Real Estate s podílem v poměru 50:50.
 • VGP pro obě portfolia zajišťuje správu aktiv, nemovitostí a rozvoje.
 • VGP European Logistics a VGP European Logistics 2:
  • každý s investičním cílem hrubé hodnoty aktiv ve výši 1,7 miliardy EUR
  • předkupní právo na nákup nemovitostí od VGP ve vymezených zemích
   • VGP European Logistics S.à r.l: Německo, Česká republika, Slovensko a Maďarsko
   • VGP European Logistics 2 S.à r.l.: Rakousko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko
  • nákup dlouhodobého kapitálu za tržní cenu
 • VGP Park München JV:
  • první společný podnik se společností Allianz, který se od začátku zaměřuje na fázi výstavby
  • prodej areálu s dohodnutým tržním výnosem
  • veškeré náklady na výstavbu jsou financovány společně