Tlačové správy


01. 03. 2016

Olomouc Hnevotin G2 2 ext smallZele (Belgicko), 1. marec 2016 – VGP, developerská spoločnosť pôsobiaca v celej Európe (www.vgpparks.eu), a Allianz Real Estate (www.allianz-realestate.com), sa dohodli, že vytvoria spoločný podnik s podielom 50:50 a celkovou hodnotou transakcie viac než 500 miliónov eur. V tomto spoločnom projekte sa bude využívať finančný majetok projektov, ktoré spoločnosť VGP realizuje v Nemecku, Čechách, Slovensku a Maďarsku. Logistické a semiindustriálne realitné portfólio sa bude neustále rozširovať a bude podporovať dlhodobý rast spoločnosti VGP. Spoločný podnik bude realizovať iba tie projekty, ktoré vytvorí výhradne spoločnosť VGP.

Zaistené financovanie pre nové logistické a priemyselné parky

Predajom existujúceho finančného majetku spoločnému podniku sa uvoľní časť pôvodne investovaného kapitálu a preinvestuje sa do rozpracovaných projektov. Skupina VGP takto zaisťuje kontinuitu svojho obchodného modelu – získavanie priestorov, ktoré sú strategicky výhodne umiestnené, a to najmä z hľadiska dostupnosti, projektového rozvoja logistického a priemyselného majetku a dlhodobého prenájmu majetku. V spoločnom podniku bude spoločnosť VGP zodpovedať za majetok, aktíva a rozvoj. Spoločnosť VGP bude naďalej poskytovať všetky služby svojim nájomníkom.

„Sme radi, že v Allianz Real Estate sme našli silného a renomovaného partnera. So spoločným podnikom môžeme pokračovať v raste, ktorý sme dosiahli za posledné roky. Zároveň bude môcť naša spoločnosť naďalej rozhodovať o novom rozvoji,” vysvetľuje Jan Van Geet, generálny riaditeľ spoločnosti VGP. „Rovnako ako my sa aj náš partner v spoločnom podniku zameriava na dlhodobú perspektívu a chce s nami rásť. Chceme presvedčiť našich súčasných aj potenciálnych nových nájomníkov o kvalite našich produktov a o výhodách spolupráce s nami. Aj vďaka Allianz Real Estate bude naša spoločnosť v budúcnosti ešte úspešnejšia a dynamickejšia ako doteraz.”

2015: rekordný rok pre VGP

Skupine VGP sa v obchodnom roku 2015 tiež podarilo zvýšiť čistý zisk na 86,6 miliónov eur, čo znamená, že zaznamenala nárast o 37,2 miliónov eur v porovnaní s rokom 2014. Zmluvný ročný príjem z prenájmu sa zvýšil o 68,2 percent na 38 miliónov eur. Obsadenosť nehnuteľností bola 97,3 percent. Spoločnosť VGP je kótovaná na bruselskej burze Euronext a na Pražskej burze. Viac informácií o výročných výsledkoch nájdete na stránke www.vgpparks.eu/investors/en.


31. 08. 2015

Během první poloviny roku 2015 si VGP nadále vedla výtečně a developerská činnost i pronájmy dosahovaly rekordních úrovní.

  • Za dané období bylo dosaženo zisku 32,2 mil. eur (oproti 30,0 mil. eur na srovnatelném základě[1] k 30. červnu 2014)
  • 46,5% zvýšení výnosů z uzavřených a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 33,1 milionů EUR (+ 10,5 milionu EUR oproti 31. prosinci 2014)
  • 71,6% růst hrubých výnosů z pronájmu (o 2,9 mil. eur) na 7,0 mil. eur
  • Uzavřené a budoucí nájemní smlouvy představují celkem 614 477 m2 pronajímatelné plochy s váženým průměrem uzavřených nájemních smluv 7,9 let ke konci června 2015 (7,8 let k 31. prosinci 2014)
  • V první polovině roku 2015 bylo dokončeno 8 projektů, představujících 98 567 m2 pronajímatelné plochy
  • 19 projektů ve výstavbě, představujících 322 014 m2 budoucí pronajímatelné plochy
  • Zajištění 954 000 m2 nových pozemků, které rozšíří pozemkové portfolio a podpoří další výstavbu. Získání pozemků se očekává během druhé poloviny roku 2015
  • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 48,1 mil. eur (oproti 40,9 mil. eur ke konci června 2014)
  • Reálná hodnota investičních nemovitostí a nemovitostí ve výstavbě („nemovitostní portfolio“) k 30. červnu 2015 vzrostla o 21,0 % (o 87,4 mil. eur) na rekordních 503,5 mil. eur oproti 416,1 mil. eur k 31. prosinci 2014
  • Vstup na španělský trh – otevření nové kanceláře v Barceloně, první nabídky koupě pozemků

[1] Čistý zisk k 30. červnu 2014 zahrnoval odhadovaný zisk z prodeje portfolií přidružených společností ve výši 13,4 mil. eur (VGP CZ I & IV a II). Prodej těchto portfolií byl dokončen v říjnu 2014.

Čítať ďalej


05. 03. 2015

Rok 2014 byl pro VGP dobrým ročníkem.

V roce 2014 skupina VGP zaznamenala silný růst na všech trzích, kde je aktivní, a během druhé poloviny roku 2014 poptávka po pronajímatelném prostoru nabrala obrátky, a tento trend pokračuje i v prvních měsících roku 2015.

Německo se pevně zakotvilo v pozici hlavního zdroje růstu skupiny VGP s výrazným nárůstem developerských a nájemních aktivit. Na jiných trzích, jako v Estonsku, Rumunsku a České Republice, developerské a nájemní činnosti byly taktéž vzestupné.

Během roku bylo předáno 10 projektů s celkem 132 645 m² pronajímatelné plochy. Ke konci roku bylo ve výstavbě 14 projektů představujících 171 455 m² pronajímatelné plochy, s dalšími 5 projekty o celkem 96 000 m² pronajímatelné plochy (z 97 % předpronajato), které mají být zahájeny v prvním pololetí roku 2015.


Tlačové správy - kontakt

Petra Roušarová

VGP - industriální stavby s.r.o.


Rohanské nábřeží 693/10
CZ-186 00, Praha 8
Česká republika