Medzinárodná skupina VGP realizuje vysoko kvalitné semiindustriálne stavby a pridružené kancelárske priestory. Ponuka služieb zahŕňa realizáciu riešení na kľúč –od návrhu až po technologické riešenia, samotnú výstavbu a následnú správu nehnuteľností.

VGP spravuje logistické a industriálne parky v Nemecku v Českej republike, Lotyšsku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Španielsku. Od roku 2015 je VGP aktívne aj na španielskom trhu. Okrem toho, že skupina dlhodobo patrí medzi lídrov na českom trhu, silne rastie tiež na nemeckom trhu a v strednej a východnej Európe.

VGP neustále pracuje na optimalizácii budov v súlade s potrebami trhu a s najnovšími technickými pokrokmi. Preto medzi priority spoločnosti patrí energetická efektivita a udržatelnosť.

Spoločnosť VGP je kotovaná na burze Euronext Brussels a na Pražskej burze cenných papierov. Centrála skupiny založená v r. 1998 se nachádza v Antverpách, mestskej časti Berchem.


Hlavnou činnosťou spoločnosti VGP je prenájom vlastných objektov - semi-industriálnych nehnuteľností. Vysoký štandard budov umožňuje univerzálne využitie pre logistické služby, ako aj pre ľahkú výrobu.

Vzhľadom na to, že objekty zostávajú v portfóliu spoločnosti, realizujeme projekty najvyššej kvality a podľa potrieb zákazníka, teda nájomcu. Nájomcovi ponúkame možnosť prenájmu už zrealizovaných priestorov, bez predchádzajúcich úprav, alebo realizáciu priestorov podľa konkrétnych požiadaviek.

Lokality si starostlivo vyberáme a musíme si byť istí ojedinelosťou umiestnenia. Všetky naše parky sú umiestnené v blízkosti hlavných dopravných komunikácií a sú dostupné i pre pracovnú silu, ktorá je predpokladom úspechu spoločnosti.

"Built-to-suit" riešenie od VGP prináša možnosť úplného prispôsobenia realizovanej nehnuteľnosti požiadavkám a špecifikám daného klienta - od dizajnu po technologické riešenia. Každá nehnuteľnosť realizovaná spoločnosťou VGP môže byť už vo fáze príprav celkom prispôsobená všetkým špecifikám a definovaným požiadavkám klienta - budúceho nájomcu. Toto riešenie je určené pre ktoréhokoľvek zákazníka VGP - od jednotlivých subjektov po niekoľko nájomcov naraz.

Správa nehnuteľností

Našim cieľom je perspektívny,
dlhotrvajúci nájomný
vzťah.