2007

VOORTZETTING VAN MOMENTUM IN 2019

10. 05. 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft vandaag een trading update voor de eerste vier maanden van 2019 gepubliceerd:

 • Sterke operationele resultaten
  • Record € 18,1 miljoen ondertekende en vernieuwde huurovereenkomsten, waardoor de totale jaarlijkse huurinkomsten op € 121,0 miljoen (+16% sinds dec-‘18) uitkomen en de gemiddelde leaseperiode van de portefeuille wordt verlengd tot 8,2 jaar (t.o.v. 7,8 in dec-‘18)
  • Een totaal van 547.000 m2 in aanbouw en 62.000 m2 opgeleverd in de eerste vier maanden van 2019. De portefeuille in aanbouw vertegenwoordigt € 28,2 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huuropbrengsten bij volledige oplevering en verhuur
 • Voortgezette uitbreiding van de grondbank om toekomstige groei veilig te stellen
  • Uitgebreiding van de pijplijn met 940.000 m2 nieuw aangekochte grond en nog eens 2,6 miljoen m2 toegezegd onder voorbehoud van vergunningen
  • De totale verworven en verzekerde grondbank is gegroeid tot 5,8 miljoen m2, wat 2,6 miljoen m2 toekomstige verhuurbare oppervlakte ondersteunt
 • Succesvolle vijfde closing met de joint venture VGP European Logistics maakte een recyclage van € 130 miljoen van de netto kasopbrengst mogelijk
 • Verwacht de eerste closing van de nieuwe joint venture met Allianz Real Estate in het tweede kwartaal van 2019

De Chief Executive Officer van VGP, Jan van Geet, zei: "We zijn het jaar op een sterke basis begonnen, omdat we zien dat het momentum in de markten waarin we actief zijn, zich voortzet. De fundamentele marktomstandigheden zijn sterk, met een robuuste vraag, een gedisciplineerd aanbod en aanhoudende grondschaarste.”

Jan van Geet voegde hieraan toe: "We hebben een recordbedrag van € 18,1 miljoen aan ondertekende en vernieuwde huurovereenkomsten in de eerste vier maanden en we hebben momenteel 547.000 m2 in aanbouw, wat neerkomt op € 28,2 miljoen aan extra huur op jaarbasis na volledige oplevering en verhuur. We verwachten de komende maanden een aantal projecten op te leveren en we verwachten de komende maanden te starten met de bouw van een aantal grote voorverhuurde projecten, waardoor we op koers liggen voor weer een zeer sterk jaar.”

Jan van Geet concludeerde: "Onze grondbank blijft een van onze sterkste troeven en we zijn blij dat we in staat zijn geweest om overal in Europa aantrekkelijke posities aan te vullen en toe te voegen, zodat we onze groeiende grondbank, kapitaal, mensen en expertise kunnen blijven gebruiken om goede resultaten te boeken voor de gemeenschappen waarin we actief zijn.”

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Record nieuwe huurovereenkomsten

 • Recordresultaat van € 18,1 miljoen aan ondertekende en vernieuwde huuropbrengsten waarvan € 17,0 miljoen aan nieuwe huurovereenkomsten en € 1,1 miljoen aan vernieuwingen
 • De nieuwe en vernieuwde huurcontracten die in Duitsland zijn ondertekend, vertegenwoordigen meer dan €13 miljoen of meer dan 70% van de nieuwe en vernieuwde huurcontracten die in totaal zijn ondertekend
 • De gecommitteerde jaarlijkse huurcontracten stegen tot € 121,0 miljoen ten opzichte van € 104,1 miljoen eind 2018
 • De ondertekende nieuwe huurovereenkomsten hebben een gewogen gemiddelde looptijd van 13,0 jaar, waardoor de gemiddelde looptijd van de portefeuille is verlengd tot 8,2 jaar (7,8 jaar in dec-‘18)

Gezond niveau van bouwactiviteiten

 • Ontwikkeling van 30 projecten in aanbouw voor in totaal 547.000 m2 toekomstig verhuurbaar vloeroppervlak en zal naar verwachting een recordbedrag van € 28,2 miljoen aan nieuwe huur genereren bij volledige bouw en verhuur (momenteel 60% voorverhuurd)
 • Levering in de eerste vier maanden van 4 nieuwe projecten van in totaal 62.000 m2 verhuurbare oppervlakte, wat neerkomt op € 3,2 miljoen aan gecommitteerde huurcontracten op jaarbasis; deze gebouwen zijn volledig verhuurd
 • Verscheidene projecten die de komende maanden zullen worden opgeleverd

Grondbank blijft groeien

 • In 2019 tot op heden 940.000 m2 grond verworven, waardoor de totale grondbank in eigendom en gesecuriseerd op 5,8 miljoen m2 gebracht wordt, wat 2,6 miljoen m2 toekomstig verhuurbaar vloeroppervlak ondersteunt
 • Daarnaast is 1,5 miljoen m2 nieuwe kavels geïdentificeerd die in exclusieve onderhandeling zijn en een ontwikkelingspotentieel hebben van 780.000 m2 toekomstig verhuurbaar oppervlak

Vijfde closing met VGP European Logistics

 • Op 1 april is de vijfde closing met VGP European Logistics, de 50/50 joint venture met Allianz Real Estate, succesvol afgerond voor een transactiewaarde van € 203 miljoen
 • De transactie omvatte 9 logistieke gebouwen (5 in Duitsland en 4 in Tsjechië), waaronder 3 gebouwen in een nieuw VGP-park en 6 nieuwe logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die eerder werden overgedragen aan de joint venture
 • De netto-opbrengst van deze transactie (inclusief vervreemde geldmiddelen) bedroeg circa € 130 miljoen en wordt gebruikt voor de financiering van bestaande projecten in aanbouw en voor de verwerving van nieuwe bouwgrond

Verwachte lancering van een nieuwe joint venture met Allianz Real Estate

 • De voorbereidingen voor de oprichting van een nieuwe joint venture met Allianz Real Estate zijn vergevorderd en deze zal naar verwachting in juni 2019 van start gaan
 • De voorwaarden en de structuur zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met die van de bestaande joint venture, afgezien van de geografische omtrek
 • De nieuwe joint venture zal naar verwachting de markten van Spanje, de Benelux, Italië, Oostenrijk, Portugal en Roemenië bestrijken. Deze markten worden niet gedekt door de bestaande joint venture

1 De gewogen gemiddelde leaseperiode tot eerste opzeggingsmogelijkheid is 7,7 jaar. De gewogen gemiddelde leaseperiode van onze eigen portefeuille bedraagt 9,3 jaar (9,0 jaar tot de eerste opzeggingsmogelijkheid) en voor de joint venture portefeuille 7,6 jaar (7,0 jaar tot de eerste opzeggingsmogelijkheid)
2 De bestaande joint venture omvat Duitsland, Slowakije, Tsjechië en Hongarije