2007

SUCCESVOLLE AFRONDING VAN VIJFDE CLOSING MET VGP EUROPEAN LOGISTICS JOINT VENTURE

01. 04. 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Vennootschap') heeft bekend gemaakt dat het vandaag met succes een vijfde JV Closing heeft afgerond met VGP European Logistics, haar 50/50 joint venture met Allianz Real Estate.

VGP European Logistics heeft hierdoor 9 nieuwe gebouwen verworven van VGP, bestaande uit 3 logistieke gebouwen elk in een nieuw VGP park en daarnaast 6 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds eerder getransfereerd werden naar de Joint Venture. 

De 9 gebouwen die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (5) en in Tsjechië (4).   

De transactiewaarde bedraagt € 203 miljoen, en omvat een gedeelte toekomstige ontwikkelingspijplijn. De netto-verkoopopbrengst van deze transactie (inclusief de afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten) bedraagt circa € 130 miljoen. 

De netto-verkoopopbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen worden opgestart en voor de verwerving van nieuw ontwikkelingsland. 

Na afronding van deze vijfde JV Closing bestaat de vastgoedportefeuille van de Joint Venture uit 77 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 1,5 miljoen m² met een reële waarde van € 1,56 miljard.  

De Joint Venture heeft € 950 miljoen toegezegde kredietfaciliteiten die in mei 2026 vervallen en die voor € 694 miljoen werden opgenomen. De renterisico's met betrekking tot deze bankschulden zijn volledig afgedekt en de gewogen gemiddelde kost van deze schulden bedraagt 2,01% per jaar. De beleningsgraad bedraagt 51,1%[1] na deze JV Closing.

De toename van de Joint Venture portfolio zal een verdere positieve invloed hebben op de commissie inkomsten voortvloeiend uit de diensten die VGP verstrekt aan VGP European Logistics als activabeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsbeheerder.


[1] De beleningsgraad of Loan to Value berekend als: ‘Uitstaande bankschulden gedeeld door de reële waarde van de vastgoedportefeuille’