Nieuws

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

14. 05. 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft zijn gewone algemene vergadering gehouden op 10 mei 2019 in Antwerpen, België.
De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de gewone algemene vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders.

Dividend

De gewone algemene vergadering keurde het voorstel van de raad van bestuur goed om het bruto dividend over 2018 vast te leggen op € 2,20 per aandeel.

Ex-dividend datum: 20 mei 2019
Registratiedatum: 21 mei 2019
Betalingsdatum: 22 mei 2019

Nieuwe onafhankelijke bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft volgende benoemingen goedgekeurd:

  • Mevr. Ann Gaeremynck als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
  • Mevr. Katherina Reiche als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
  • Mevr. Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023.

Op 10 mei 2019 vond ook een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging hernieuwd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal). De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging ook hernieuwd om eigen aandelen in te kopen.