Kerncijfers

VASTGOEdBELEGGINGEN20182017201620152014
Eigen Portefeuille          
TOTALE VERHUURBARE OPPERVLAKTE (m2) 288.372 353.089 416.158 548.838 268.232
BEZETTINGSGRAAD (%) 99,2% 100,0% 97,0% 97,3% 94,0%
REËLE WAARDE DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 576.143 627.737 550.262 677.084 416.089
           
VGP European Logistics portfolio (100%)          
TOTALE VERHUURBARE OPPERVLAKTE (m2) 1.333.476 830.905 593.454    
BEZETTINGSGRAAD (%) 99,4% 100,0% 100,0%    
REËLE WAARDE DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 1.360.263 877.761 644.900    

  

BALANS20182017201620152014
EIGEN VERMOGEN 543.467 466.230 390.305 361.978 215.417
SOLVABILITEIT          
  NETTO SCHULD/EIGEN VERMOGEN 0,77 0,94 0,87 0,71 0,72
  NETTO SCHULD/TOTAAL ACTIVA 34,6% 42,3% 39,4% 35,7% 33,2%
RESULTATENREKENING - ANALYTISCH SCHEMA20182017201620152014
BRUTOHUUROPBRENGSTEN 16.627 17.046 16.806 17.073 9.596
OPERATIONELE KOSTEN VERBONDEN AAN VASTGOED  (1.123) (1.941) (2.000) (1.097) (1.615)
NETTOHUUROPBRENGSTEN EN DAARMEE VERBONDEN INKOMSTEN 15.504 15.105 14.806 15.976 7.981
INKOMSTEN UIT VASTGOEDBEHEER EN FACILITYMANAGEMENT/ PROJECTONTWIKKELING 9.965 8.057 3.825 2.547 3.407
NETTO MEER-/(MIN)WAARDEN OP VASTGOEDBELEGGINGEN 98.552 94.628 118.900 103.981 53.920
ADMINISTRATIEKOSTEN  (18.167) (19.353) (15.446) (13.451) (6.556)
AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN JOINT VENTURE EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN  45.220 29.229 7.897 191 14.473
OPERATIONELE WINST  151.074 127.666 129.982 109.244 73.225
NETTO FINANCIEEL RESULTAAT  (13.970) (10.466) (16.906) (10.154) (7.675)
BELASTINGEN  (15.998) (21.205) (21.790) (12.529) (16.191)
WINST VAN HET BOEKJAAR  121.106 95.995 91.286 86.561 49.359