2017 Bijkomend Openbaar Aanbod

26. 09. 2017

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor personen die geen ingezetenen zijn van de Verenigde Staten van Amerika en die niet fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Deze informatie vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot aankoop van effecten van VGP NV in de Verenigde Staten van Amerika, of in een ander rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan, of aan iemand waarvan het onwettig is om een dergelijk aanbod of oproep te doen. Potentiële gebruikers van deze informatie worden verzocht om zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.
De effecten besproken op de volgende pagina’s mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de United States Securities Act 1993, zoals van tijd tot tijd geamendeerd (de “Securities Act”).

Door verder te gaan naar de documenten waarvoor deze site toegang geeft, garandeert u dat (i) u zich niet bevindt in de Verenigde Staten van Amerika, en (ii) dat u akkoord gaat geen informatie vanop deze website te versturen naar iemand in de Verenigde Staten van Amerika of naar publicaties die algemeen verspreid worden in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze documenten vormen geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarop deze documenten betrekking hebben zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act 1993, zoals van tijd tot tijd geamendeerd (de “Securities Act”), en mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten uit hoofde van de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding zijn van de effecten in de Verenigde Staten van Amerika.

U heeft aangegeven dat u zich bevindt in de Verenigde Staten van Amerika of een ander beperkt rechtsgebied. Daarom betreuren wij het dat we u geen toegang kunnen verschaffen tot deze documenten.